Hoppa till huvudinnehåll

Fusion i Åbo på gång - insynen i stadens fastigheter ska förbättras

Kärnhuset vid Sirkkala skola
Kärnhuset vid Sirkkala skola. Kärnhuset vid Sirkkala skola Bild: Yle/Nina Bergman sirkkala

Missnöjet kring hur fastighetsaffärsverket i Åbo har skött frågan kring kärnhuset i Sirkkala skola har pyrt en längre tid. Åbo stad förbereder en stor omorganisering på fastighets- och miljösidan vilket ska leda till bättre insyn gällande fastigheterna.

Också en skild sektion ska grundas, som ska behandla investeringar och renoveringar på fastighetssidan.

Meningen är att slopa affärsverksamheten och fusionera fastighetsenheten med miljö- och planläggningsenheten. Det här ska öka insynen i stadens fastigheter och hur de sköts och renoveras. Samtidigt ska dragkamperna mellan fastighetsaffärsverket och de olika sektorerna inom staden, som i frågan om Sirkkala skola, minska.

Auragatan i Åbo.
Auragatan i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström Åbo,salutorget i åbo,trafik,gator,Övergångsställe,Stadskärna,biltrafik

I nuläget har det ibland uppstått problem då två jämnstarka enheter, som just bildningssidan och fastighetsaffärsverket, har olika uppfattningar om fastigheternas och renoverings- och byggbehov. Så är fallet
med kärnhuset i Sirkkala skola. Det här vill staden nu åtgärda genom fusionen, förklarar biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen som förbereder fusionen.

Skild sektion granskar fastigheter

Meningen är att grunda en skild sektion som lyder under stadsstyrelsen. Den här sektionen ska ta hand om fastighetsfrågor och fatta beslut om exempelvis renoveringar. På det sättet finns det en särskild utomstående instans som tar ställning till investeringar inom fastighetssidan. I nuläget har också insynen i fastighetsaffärsverkets investeringar varit bristfällig, då politikerna har fått veta om investeringarna först då de landat på deras bord. Det här blir det också en ändring på i och med fusionen, förklarar Virtanen.

Verktyg.
Verktyg. Bild: Yle/Fredrika Sundén hammare

Fastighetsaffärsverket sköter alltså om stadens byggnader, såsom skolor, daghem och hälsocentraler. De olika enheterna, såsom bildningssektorn, betalar en hyra åt fastighetsaffärsverket. Det här har också lett till att fastighetsaffärsverkets resultat har kunnat gå på plus, men det har inte inneburit plus i Åbo stads ekonomi. Affärsverket har alltså inte fungerat ekonomiskt som det ska.

Fastighetsaffärsverket: samarbetet fungerar bra

Tvisten om kärnhuset i Sirkkala skola har pågått en längre tid. Kärnhuset är ur bruk på grund av problem med inomhusluften och därför vill både tjänstemän och politiker inom bildningssidan riva huset. Nyligen ordnades det ett föräldramöte i Sirkkala skola och då blev det klart att kärnhuset rivs tidigast år 2018, även om man tidigare talade om att rivningen sker sommaren 2017. Enligt fastighetsaffärsverket har man inte reserverat pengar för rivningen i årets budget vilket väcker ilska inom bildningssektorn.

Fönster öppet i Kärnhuset
Fönster öppet i Kärnhuset Bild: Yle/Monica Forssell sirkkala skola

Vid fastighetsaffärsverket anser man att samarbetet med de olika enheterna fungerar bra och att man lyssnar på de olika sektionernas önskemål. Staden investerar årligen tiotals miljoner i sina fastigheter och därför måste olika projekt prioriteras.

Enligt fastighetsaffärsverket väntar man nu på den utredning, som är på gång gällande fastigheten på Smedsgatan. Åbo stad utreder huruvida Sirkkala skola, Sirkkalabackens skola, den internationella skolan och S:t Olofsskolan kunde flytta till Smedsgatan 1, där Åbo yrkeshögskola nu håller hus. Utredningen blir klar under våren och efter det fattar man beslut om kärnhuset, meddelar fastighetsaffärsverket.

Frågan om fusionen behandlas i stadsstyrelsen i början av februari. Meningen är att fusionen godkänns slutgiltigt i stadsfullmäktige i maj.

Läs också