Hoppa till huvudinnehåll

Nytt avslöjande om dubbelmedborgarskap: HS rapporterar om sökande som nekades jobb vid Utrikesministeriet

Bild av ryskt och finskt pass.
Bild av ryskt och finskt pass. Bild: Yle, Wikimedia Commons pass,Ryssland,Finland

Det finns ett nytt avslöjande om särbehandling av personer med dubbelt medborgarskap, en fråga som Yle har lyft fram. Tidningen Helsingin Sanomat rapporterar om ett fall där en jobbsökande nekades plats vid Utrikesministeriet när det kom fram att personen var både rysk och finsk medborgare.

Yle har de senaste dagarna presenterat uppgifter om att personer med både finskt och ryskt medborgarskap särbehandlas inom försvaret. De förhindras enligt uppgifterna tillträde till poster där man hanterar känslig information, eftersom man befarar att personerna kan stå under ryskt inflytande.

Från försvarets och försvarsministeriets sida har man förnekat saken, medan Yle vidhåller att uppgifterna stämmer och härstammar från trovärdiga källor.

Nu ger alltså Helsingin Sanomat rapporteringen nytt bränsle genom att publicera uppgifter om ett fall där Utrikesministeriet har tagit tillbaka en redan utlovad anställning för en person, som hade dubbelt medborgarskap i Finland och Ryssland.

Samtalet inspelat

Tidningen rapporterar att den har fått tillgång till en ljudinspelning där en tjänsteman vid UM säger att anställningen i fråga hävs uttryckligen på grund av det dubbla medborgarskapet. Tjänstemannen uppges också säga att den jobbsökande hade fått tjänsten ifall hen inte hade haft ryskt-finskt dubbelmedborgarskap.

Enligt tidningen är det den jobbsökande själv som har bandat in samtalet i fråga för sitt eget rättsskydds skull.

UM förnekar

Tjänstemannen från ministeriet uppges på inspelningen säga att ryska medborgare kan utsättas för påtryckning från Ryssland. Tjänstemannen uppges hänvisa till stadganden i Rysslands lag om att alla som har medborgarskap i landet är skyldiga att hjälpa landets säkerhetstjänst.

Vidare uppges UM-tjänstemannen grunda beslutet att häva anställningen på ministeriets egen praxis vad gäller personer med dubbelt medborgarskap i Ryssland.

Från Utrikesministeriets sida förnekar man i Helsingin Sanomat att dubbelmedborgarskap som sådant skulle vara ett hinder för anställning.

Läs mera:

Få ryska medier noterar ställningen för finsk-ryska medborgare

Ryska medier verkar inte vara särskilt intresserade av den finländska nyhetsrapporteringen kring särbehandling av personer med dubbelmedborgarskap. Bara få lyfter fram uppgifterna om rysk-finska medborgares ställning i Finland.

Läs också