Hoppa till huvudinnehåll

Svartpopplar ansas i Runsala

Höst på Runsala
Arkivbild från Runsala. Höst på Runsala Bild: Yle/Philip Stenkula höst i åbo

Flera svartpopplar ska ansas kraftigt längs Hevoskarivägen i Runsala i Åbo under nästa vecka. Hevoskarivägen finns nära Runsalavarvet.

De 14 popplarna har troligen planterats för hundra år sedan. De har delvis murknat och eftersom många parkerar sin bil längs vägen så måste staden åtgärda saken.

Eftersom träden är värdefulla både kulturhistoriskt och miljömässigt så vill staden bevara dem och inte fälla dem. Därför måste de murkna delarna åtgärdas.

Arbetet med träden inleds på måndag 6 februari och fortsätter hela veckan. Hevoskarivägen kommer delvis att vara stängd för trafik under arbetets gång.

Dessutom kommer staden att utföra skötselarbeten i ekskogarna i Runsala. De här arbetena utförs under vintern i Birka, Kuva och på området kring Åbo motorbåtsklubb.