Hoppa till huvudinnehåll

Tingsdomare i Ekenäs: Reformen strider mot lagens bestämmelse om språkliga rättigheter

En man med glasögon. Han heter Mika Illman.
Tingsdomare Mika Illman är bekymrad En man med glasögon. Han heter Mika Illman. Bild: Yle/Petra Thilman Raseborg,tingsrätter,domare,Mika Illman,tingsdomare

Det är särskilt flytten av tingkanslierna, som oroar personalen vid Västra Nylands tingsrätt i Ekenäs. Det säger tingsdomare Mika Illman, som befarar att den svenskspråkiga befolkningens rättsskydd hotas av tingsrättsreformen.

- Om den här reformen drivs igenom på det här sättet undergräver den nog möjligheterna att få service från domstolen på svenska i en sådan utsträckning att det är emot grundlagens bestämmelse om språkliga rättigheter, säger Illman.

Regeringen vill skära ner antalet tingsrätter i Finland. För Västnyland innebär det här att tingsrätten i framtiden bara har tingssal i Ekenäs och att tingssalarna i Lojo och Kyrkslätt stängs.

Kanslierna i Lojo och Ekenäs läggs ner och flyttar till Esbo.

Behöver inte vara illa för enskild arbetstagare

För enskilda arbetstagare kan fusionen vara bra eller dålig, beroende på var man bor, konstaterar Illman.

Han säger till exempel att många domare kommer från huvudstadsregionen och att domarna har flexiblare möjligheter att lägga upp sin tidtabell och arbetsdag.

En stor tingsrätt kan ge domare möjligheter till specialisering, vilket en liten tingsrätt inte kan ge.

Men på ett större plan och för de svenskspråkigas ställning är läget knepigare, anser Illman.

Kanslitjänsterna nyckeln

Västra Nylands tingsrätt har i ett utlåtande till Justitieministeriet fört fram sin oro för den svenskspråkiga befolkningens rättsskydd i samband med en fusion.

Och då är det särskilt behovet av språkkunnig kanslipersonal som är problemet, säger Illman.

Rättsalen i Västra Nylands tingsrätt.
Tingssalen i Ekenäs blir kvar, men kansliet ska läggas ner. Rättsalen i Västra Nylands tingsrätt. Bild: Yle/Robin Lindberg tingsrätten i västra nyland,Ekenäs

Pendlingssträckan från Västnyland till tingsrätten i Esbo är för lång för att personal ska börja pendla. Illman säger att sträckan med tåg skulle ta minst en timme och 40 minuter.

Och även om en del personal skulle pendla till en början kommer det på sikt att vara svårt att få tillräckligt med personal. Illman jämför situationen inom nödcentralerna där språkläget blev svårare efter fusionen av nödcentralerna.

Kanslipersonalen sköter en stor mängd uppgifter. De får till exempel ta emot många samtal där folk ber om råd om hur de ska gå till väga i olika fall.

- Kanslisterna håller protokoll vid rättegångarna. De skriver ner vad som sägs under rättegången. Det kan inte domaren göra under rättegången. Skyldigheten att ge service på svenska kan inte skötas enbart genom att det existerar så kallade språkdomare, säger Illman.

Under en rättegång är det viktigt att till exempel den som står åtalad får förklara och uttrycka alla nyanser.

- Man måste kunna uttrycka om man gjorde något med flit eller av misstag, till exempel. Det är bra att kunna både finska och svenska, men invånarna har ingen skyldighet att kunna bägge språken, säger Illman.

Hade hoppats på svenskt sidokansli

I utlåtandet till Justitieministeriet frän Västra Nylands tingsrätt föreslår domarna att det i Raseborg kunde finnas en permanent språkavdelning som skulle ansvara för alla svenskspråkiga kanslitjänster i den nya större tingsrätten.

- Det skulle ha lett till bättre service för de svenskspråkiga också i Esbo och Grankulla, säger Illman.

Men förslaget ledde alltså ingen vart. Tanken med reformen var att sidokanslier inte kan accepteras eftersom det är stora enheter som ger effektivitet.

Illman är ändå kritisk till det påståendet eftersom det finns flera små tingsrätter som nu får bli kvar.

- Till exempel i Hyvinge finns ett sidokansli och det betyder att reformens bärande tanke är urvattnad redan på ministeriets bord. Den kan inte fungera som grund som skulle medge en kraftig begränsning av grundrättigheten till språk.

Illman hoppas att regeringens förslag synas noga i grundlagsutskottet eftersom han ser planerna som direkt olagliga.

- Jag hoppas att man känner regeringen eller ministeriet på pulsen och verkligen ställer dem till svars när det gäller frågan om det här är förenligt med grundlagen.

Ifrågasätter hur mycket reformen sparar

Målet med reformen är bland annat att spara pengar, men Illman säger det är osäkert om man verkligen sparar så mycket pengar man hade tänkt sig.

Han anser också att man inte har gjort ordentliga uträkningar där man verkligen har sett på alla aspekter i frågan.

Illman säger att tingsrätten i Esbo måste bygga ut för att få tid och plats för mera personal och flera tingssalar. Marken i Esbo är dyrare än i Västnyland.

Esbo tingsrätt.
Det blir dyrt att bygga till vid Esbo tingsrätt, befarar Illman. Esbo tingsrätt. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn esbo tingsrätt,Esbo,domstolar,tingsrätter

I och med att tingssalen blir kvar i Ekenäs hålls rättegångarna fortfarande lokalt. Men för personalen blir det frågan om flera resor eftersom kansliet inte längre finns lokalt.

- Visar det sig att någon uteblir och man därför måste inhibera rättegången så har åtminstone tingsdomarens och kanslistens arbetsdag gått till spillo. Man måste komma på nytt och i längden betyder det här både kostnader och tidsspillan.

Illman konstaterar också att om polisen måste komma med någon till en rättegång leder det till längre körsträckor för polispatruller.

- De skulle säkert ha angelägnare saker att göra än att köra allt längre sträckor och vistas allt längre i de här sammanhangen.

Han beklagar också att Lojos kansli och ting stänger eftersom det har varit en effektiv enhet.

- Det är svårt att se det fiffiga i att dra in Lojo. Lojo är ett samhälle som växer. Att klämma in hela den här personalen som finns i Lojo är nog ganska utmanande.

Västra Nylands tingsrätt nu och efter reformen

Västra Nylands tingsrätt i dag (källa tingsrättens webbplats):

Personalen består av en 1 lagman, 13 tingsdomare, 5 tingsnotarier, 1 förvaltningssekreterare, 22 tingssekreterare och 8 stämningsmän.

Åtta kommuner hör till tingsrättens domkrets: Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå, Lojo, Vichtis och Högfors.

Tingskanslier finns i Lojo och Ekenäs.

Tingssalar finns i Lojo, Kyrkslätt och Ekenäs.

Västra Nylands tingsrätt i framtiden (källa Justitieministeriets webbplats):

Esbo och Västra Nylands tingsrätter slås ihop och heter Västra Nylands tingsrätt.

Fusionen är en flera sammanslagningar i Finland. Senast år 2019 ska tingsrätterna vara 20 istället för 27 som i dag.

I dag har tingsrätterna verksamhet på 57 platser, men verksamhetsställena ska minska till 36.

För Västnyland innebär det att tingskanslierna i Lojo och Ekenäs läggs ner och flyttar till tingsrätten i Kilo i Esbo.

Tingssalarna i Kyrkslätt och Lojo läggs ner, men i Ekenäs kommer det fortfarande att finnas en tingssal.


Läs mera:

Regeringens förslag: 27 tingsrätter blir 20 - Raseborg försvinner

Regeringen har överlämnat sitt förslag till tingsrättsreform till riksdagen. Tingsrätten i Raseborg läggs ned. I Ekenäs kommer det i framtiden att finnas endast en sammanträdesplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland