Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomsforskare: Sluta skuldbelägga unga som inte lyckas få jobb

Bild från Unsplash.com
Person sitter och tittar ut över vattnet. Bild från Unsplash.com Bild: Unsplash/ Pablo Basagoiti depression,ungdomar,ensamhet,deprimerad

Den som känner på sig att de unga i dag har det betydligt tuffare på arbetsmarknaden än tidigare generationer har rätt. Statistiken visar att unga är sämre än förr på att klättra på karriärstegen och det gäller speciellt män.

Snuttjobb, visstidsjobb, praktikplatser utan lön - att hitta ett bra jobb som motsvarar utbildningen kan vara svårt. Det kan leda till stor frustration, säger Päivi Berg som forskar kring unga och arbete inom Nätverket för ungdomsforskning.

- Vi tror starkt på att utbildning ger jobb och så rullar livet på. Men tilltron till samhället och samhällets skyddsnät kan få en törn när det inte går som man har tänkt.

Inte bara eget fel

Berg säger att unga ofta kan tro att det är de själva som har misslyckats och inte duger. Ändå kan orsaken till att det är svårt att få jobb vara saker man inte kan påverka som dålig samhällsekonomi eller förändringar inom den egna branschen.

- Det är problematiskt om man upplever att det är ens egna fel och brister som leder till svårigheter att få jobb. Många unga ser inte de större sammanhangen.

Päivi Berg menar att det är viktigt att försöka klargöra sammanhangen och se till att unga arbetssökande inte blir knäckta av den tuffa verkligheten.

Om man till exempel har bara korta kontrakt eller ofta får rycka in på olika arbetsplatser är det svårt att avancera till de mera ansvarsfulla jobben.

Päivi Berg säger att det är dags att sluta skuldbelägga arbetslösa.

- En del människor tror att unga är för lata för att arbeta eller att de inte vill jobba för att de får olika sociala stöd. De unga som jag har forskat kring vill tänker inte så här, de drömmer om en framtid med jobb och familj.

Päivi Berg forskar kring unga och arbete.
Päivi Berg forskar kring unga och arbetsmarknaden. Päivi Berg forskar kring unga och arbete. Bild: Sami Perttilä ungdomar,ungdomsarbete,ungdomsarbetslöshet,Jobb (musikstycke),ajolähtö

Statistiken bekräftar att unga får kämpa hårt för jobben

Arbets- och näringsministeriets analys över åren 2008-2015 visar att det till exempel är svårare för unga vuxna att få en högre position inom tjänstemannayrken.

Det gäller speciellt män. De har oftare än förr lägre tjänstemannapositioner eller jobbar som arbetare inom gruvbranschen, byggande, finans- och försäkringsbranschen och inom energiförsörjningen.

Bland de högre tjänstemännen har de unga kvinnornas andel inte minskat. Eftersom kvinnorna förr var betydligt färre än männen på höga positioner är det nu mera jämställt. Männen är fortfarande aningen flera på höga poster.

De ungas sämre position syns också i inkomstnivån, vilket intresseorganisationen Allianssi har påtalat.