Hoppa till huvudinnehåll

Dagbrottet i Pargas förstoras – kommer närmare Pargas centrum

Flygfoto av kalkgruvan i Pargas
Gruvan utvidgas på området mitt på bilden, till det ställe där föreningshuset stod och där det med vita kalkstenar står Pargas. Flygfoto av kalkgruvan i Pargas Bild: Nordkalk/Tatu Lertola Nordkalk,dagbrott,Pargas kalkgruva,dagbrottet i pargas

Gruvan i Pargas kommer att utvidgas så att dagbrottet och gruvkanten flyttas 30 meter närmare centrum. Nordkalk borrar och spränger bort den före detta Föreningshustomten ända fram till Sarlinsgatan (Limbergs gruva).

På torsdagen presenterade Nordkalk sina planer för allmänheten och ett 40-tal intresserade Pargasbor som kom för att lyssna och ställa frågor om sprängningarna.

– Vi var mest nyfikna, för vi är närmaste grannar med Nordkalk när man tänker på Bantis, sade Anders Vahtola och Petra Henriksson från föreningen Folkhälsan i Pargas. Men vi har nog inget att vara rädda för, eftersom gruvan stannar vid Sarlinsgatan. Bantis får stå kvar.

Gerhard Hakkarainen, Robert Mannström, Gert Wahtera, Anne Foley och Tarmo Tuominen från Nordkalk berättade om planerna på att utvidga gruvan.
Gerhard Hakkarainen, Robert Mannström, Gert Wahtera, Anne Foley och Tarmo Tuominen från Nordkalk berättade om planerna på att utvidga gruvan. Gerhard Hakkarainen, Robert Mannström, Gert Wahtera, Anne Foley och Tarmo Tuominen från Nordkalk berättade om planerna på att utvidga gruvan. Bild: Yle/Linus Hoffman Nordkalk,robert mannström

En tre meter hög skyddsvall byggs mot gatan, så att Folkhälsans daghem Bantis och invånare i området inte ska störas så mycket. Arbetena med att flytta staketet, ta bort jord (avbana området), bygga skyddsvallen och börja borra i berget och spränga inleds redan i år.

Eftersom Nordkalk samtidigt utnyttjar andra platser i dagbrottet, så kommer man att spränga de översta lagren i 2-4 år. Efter det har man kommit till djupare nivåer så att verksamheten inte märks av lika mycket.

Publiken fick bland annat veta att vibrationerna och skakningarna kommer att kännas av österut, mot Bantis, medan tryckvågen pressas västerut längs dagbrottet. Men sedan kan tryckvågen reflekteras mot gruvans kanter och vända riktning mot skolcentrum, så att tryckvågen känns och skakar fönsterrutor där. Också mulet väder och moln kan inverka på vilken riktning tryckvågen tar.

Kalkgruvan i Pargas.
Dagbrottet i Pargas. Kalkgruvan i Pargas. Bild: Yle/Christa Mäkinen Pargas kalkgruva,kalkgruvan i pargas

– Den förstör ändå ingenting, försäkrar Gert Wahtera som är Nordkalks enhetschef i Pargas. Vi har i dag elektroniska digiknallar som gör att vi har mindre sprängningar. Vi följer också upp allt med mätningar på flera ställen.

Enligt Wahtera kommer sprängningarna inte att sprida mera kalkdamm än i dag.

Pargas kyrka lyser svagt i dimman bakom dagbrottet i Pargas.
Det nya området kommer till höger om stenhögarna i dagbrottet. Pargas kyrka lyser svagt i dimman bakom dagbrottet i Pargas. Bild: Yle/Linus Hoffman Pargas kalkgruva,dagbrott,dagbrottet i pargas

– Det mest störande är troligen ljudet när vi borrar på de översta nivåerna.

Dagbrottet i Pargas omfattar i dag 70 hektar. Nordkalk bryter årligen drygt 2 miljoner ton sten, varav cirka 1,5 miljoner ton är kalksten och resten är sidoberg.

Gruvan utvidgas till den tomt där Föreningshuset stod. Föreningshuset byggdes på kanten till gruvan år 1924 och var en viktig mötesplats för Pargasborna. Men huset blev gammalt, det missköttes och brann ner i en våldsam brand 20.2.2013.

Branden i Föreningshuset
Föreningshuset brann 20.2.2013. Branden i Föreningshuset Bild: Yle/Linus Hoffman branden i pargas