Hoppa till huvudinnehåll

Hangöbor samlas till demonstration mot Fabriksuddenplanen

Hus i dimma.
Byggnaderna på Fabriksudden blir allt färdigare, men den nya detaljplanen för området är ännu inte godkänd. Bilden är av läget den 3.2.2017. Hus i dimma. Bild: Skärmdump av Regatta Spas webbkamera vänd mot Fabriksudden. Hangö,byggentreprenad,bygge

Vänsterförbundets fullmäktigeledamot Marko Niemi har tagit initiativet till demonstrationen som ska hållas inför stadsfullmäktigemötet på tisdag (7.2). Niemi befarar att planen för Fabriksudden hindrar utvecklingen i stadens gästhamn, Östra hamnen.

På Fabriksudden i Hangö byggs som bäst bostäder och en badinrättning. I framtidsplanerna finns också ett hotell.

Fabriksudden ligger precis bredvid Östra hamnen. I ett avtal mellan Regatta Resorts eller Regatta Spa som bygger spa och bostäder på Fabriksudden sägs att verksamheten i Östra hamnen ska ordnas så att det inte uppstår oljud eller annan olägenhet för dem som bor och är verksamma på Fabriksudden.

Kartbeteckningen oroar

I den nya detaljplanen för Fabriksudden har den delen som bostäderna står på fått beteckningen AL. Det betyder ett område för bostäder, affärsbyggnader och kontor. På den tomten får man bygga 5 000 kvadratmeter.

Spa- och hotelltomten får beteckningen KL. Det betyder att det på tomten får byggas affärsbyggnader. Den totala byggrätten på tomten är 3 500 kvadratmeter och av det ska minst 1 500 gå till ett hotell.

En karta i olika färger.
Den omstridda detaljplanen. En karta i olika färger. Bild: Hangö stad Hangö,kartor,planläggning,fabriksudden i hangö

Stadsdirektör Denis Strandell har sagt att beteckningen AL är viktig för bostäderna eftersom det betyder att de som äger bostäderna har rätt att skriva sig som Hangöbor. Det går inte med en KL-beteckning.

Men Marko Niemi betvivlar att någon som köper bostad på Fabriksudden kommer att vara skriven i Hangö. Han hänvisar till bostäderna på den så kallade Grand hotell-tomten där han uppfattar att lägenheterna står tomma den största tiden av året.

En AL-märkning är onödig eftersom det kan leda till att området i Östra hamnen inte kan utvecklas.

"Det måste få vara ljud i centrum"

Hangöbon Petra Lindström är en av dem som har engagerat sig i frågan. Hon säger att hon i sig inte motsätter sig att det kommer bostäder på Fabriksudden, men hon vill ha sådana beteckningar att de inte förhindrar utvecklingen av Östra hamnen.

Lindström ha jobbat aktivt för en framtid för café- och puben Roxx i Östra hamnen. Regatta Spa har motsatt sig att Roxx får ett nytt avtal för fem år då planeringen av Östra hamnen pågår. Regatta Spa har lämnat in besvär till domstol i frågan.

- Det är ju konstigt att Regatta Resorts fritt får bygga bostäder på Fabriksudden innan detaljplanen är klar, men Roxx ska inte få avtal på fem år då planen för Östra hamnen inte är klar, säger Lindström.

Caféet Roxx i Hangö syns i förgrunden och i bakgruden arbetsplatsen där man bygger bostäder på Fabriksudden.
Roxx och bygget på Fabriksudden lever sida vid sida, men inte alltid i harmoni med varandra. Caféet Roxx i Hangö syns i förgrunden och i bakgruden arbetsplatsen där man bygger bostäder på Fabriksudden. Bild: Yle/Marica Hildén hangö roxx,Hangö,Västnyland

Hon säger att det är fel att människor flyttar till centrala platser i Hangö och sedan börjar klaga på ljudet som finns där.

- Skaffa bostad på en öde ö istället om man vill ha det tyst.

Lindström säger sig vara trött på klagomålen. Hon hänvisar till verksamheten på Täktom flygfält som måste sluta på grund klagomål om buller, klagomålen mot hästsportevenemanget Seahorse week och på att grannar har klagat på ljud från uteserveringar i Östra hamnen.

Nu befarar hon att det kan bli ännu svårare med liv och rörelse i Östra hamnen då bostäderna blir klara där.

- Östra hamnen är ju ett turistcentrum. Där ordnas evenemang och till exempel kvällstorg.

Drar styrelsen tillbaka ärendet?

Stadsstyrelsen samlas till ett extra möte inför fullmäktigemötet. På agendan är detaljplanen för Fabriksudden.

Det är stadsstyrelsens vice ordförande Stig Sundberg (SFP) som har sammankallat till mötet eftersom ordföranden Jouko Kavander (SDP) är bortrest.

Sundberg säger att det finns detaljer i planen som är bristfälliga och som måste preciseras. Det handlar om kvartersnummer och gatunamnen på svenska.

Vänsterförbundets Marko Niemi säger att han misstänker att stadsstyrelsen kommer att dra tillbaka frågan om Fabriksudden och behandla planen först efter kommunalvalet eftersom det är en så het potatis.

SFP:s Stig Sundberg är förtegen.

- Stadsstyrelsen kan, om den vill, dra tillbaka ärendet. Det är fullt möjligt, säger Sundberg.

Men på en fråga om hur han tror det kommer att gå säger Sundberg att han inte vill ta ställning till frågan.

Tycker du att ärendet borde tas bort från fullmäktigelistan?

- Jag tar inte heller ställning till den frågan nu. SFP-gruppen har ännu inte mötts före fullmäktigemötet.

Sundberg säger att partierna möts under helgen eller i början av veckan.

Stig Sundberg i Hangö.
Stig Sundberg har sammankallat Hangö stadsstyrelse till ett extra möte före fullmäktigemötet på tisdag. Fabriksudden är på agendan. Stig Sundberg i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark hamndirektionen

Samtidigt vill Sundberg poängtera att stadsstyrelsen redan har beslutat om beteckningarna i planen och efter omröstning godkänt beteckningen AL. Det betyder att stadsstyrelsen inte kommer att ta ställning till den frågan utan att det nu handlar om justeringar i planen.

- Det kan gå så att stadsstyrelsen anser att det är frågan om så stora förändringar att planen tas tillbaka, säger han.

Kommunalvalsfråga

Att kommunalvalet står inför dörren den 9 april gör sannolikt frågan extra eldfängd just nu i Hangö.

Vänsterförbundets Marko Niemi talar redan starkt om kommunalvalet.

Själv överväger han att ställa upp för en ny grupp han kallar för "Katujen parlamentit" alltså "Gatans parlament" på svenska.

Han säger att gruppen ska samarbeta med en annan ny grupp som planeras inför kommunalvalet.

Läs mera:

Hus i dimma.

Planen för Fabriksudden i Hangö nu nära godkännande

Dragningen av Simhusgatan var den sista detaljen i förslaget till ny plan för Fabriksudden som behövde lösas. Stadsstyrelsen gav på måndagen (30.1) sin välsignelse till planen och skickar den vidare till stadsfullmäktige för godkännande.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland