Hoppa till huvudinnehåll

Ingå fortsätter gå på plus

En babybody med en bild av en skrattmås och texten Glad i Ingå på.
År 2016 var ett bra år för Ingå. Det blev ett plus i kassakistan och skrattmåsen valdes till kommundjur. En babybody med en bild av en skrattmås och texten Glad i Ingå på. Bild: Ingå kommun babykläder,Ingå,Västnyland,glad i ingå

Ingå kommun gör igen ett gott resultat . Preliminära bokslutssiffror visar ett överskott på 300 000 euro för Ingå år 2016.

Trots att skatteintäkterna minskade med 600 000 euro jämfört med år 2015 fick kommunen ändå in 130 000 euro mer än budgeterat i skatteintäkter.

Kommunen fick i fjol 700 000 euro mer i statsandelarna än året innan

Ingå lyckades minska på lånebördan med 1,7 miljoner euro på ett år. Lånebördan uppgick vid årsskiftet till 15,9 miljoner euro. Det är 2 847 euro per Ingåbo.

Invånarantalet ökade med 37 personer på ett år. Det bodde 5 585 invånare i Ingå vid årsskiftet.

Ingås bokslut har visat på ett överskott under flera år i rad.