Hoppa till huvudinnehåll

Vaddå borgmästare? Fem frågor om den nya Helsingforschefen

Stadsvy över Helsingfors med bland annat domkyrkan.
Helsingfors får politiskt valda chefer i juni. Stadsvy över Helsingfors med bland annat domkyrkan. Bild: Johannes Valkama / Alamy Helsingfors,Stadsvy (Axel Revold),Helsingfors stadshus,Presidentens slott,domkyrkan i helsingfors

I år får Helsingfors en borgmästare för första gången någonsin. Det är ändå är fullmäktige som kommer att ha högsta beslutanderätt i staden.

Varför väljs det en borgmästare?

Politikerna i Helsingfors fullmäktige godkände en ny ledningsmodell för ungefär ett år sedan, efter många år av diskussioner. Det väljs inte bara en borgmästare, utan också fyra biträdande borgmästare.

Helsingfors stadshus
Stadshuset i Helsingfors, där makten sitter. Helsingfors stadshus Bild: Mikael Crawford/Yle restaurangbåt sågas ur isen

Vad är det för skillnad på borgmästare och stadsdirektör?

Kungstanken med förändringen är att stadens högsta chefer ska vara politiskt valda. Hittills har stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna varit tjänstemän som i praktiken ändå haft partibakgrund - Jussi Pajunen från Samlingspartiet, Pekka Sauri från De gröna till exempel.

Men en borgmästare är verkligen politiskt vald. Fullmäktige väljer borgmästaren på sitt första möte efter kommunalvalet, och det är troligen det parti som får flest röster i kommunalvalet i Helsingfors som får borgmästarposten i staden.

På det här sättet skiljer man de anställda tjänstemännen från de politiska beslutsfattarna. Och så vill man stärka demokratin genom att valresultatet faktiskt syns i stadens ledning: borgmästaren är förtroendevald. I Finland har också Tammerfors gått in för att ha borgmästare i stället för stadsdirektör.

Jussi Pajunen
Stadsdirektör Jussi Pajunen, snart utan jobb. Jussi Pajunen Bild: Yle/Nicole Hjelt överborgmästare

Hur mycket makt har borgmästaren då?

Borgmästaren ska vara ordförande för stadsstyrelsen, och de fyra biträdande borgmästarna ska leda de fyra nämnder som finns kvar efter organisationsförnyelsen. För jo just det, när Helsingfors tidigare har haft över 30 olika ämbetsverk för att sköta allt det praktiska kring skolor, hälsovård, trafik, parkplanering och allt annat så kommer ämbetsverken i framtiden att vara bara fyra stycken.

De fyra ämbetsverken med tjänstemän får sina order från fyra nämnder med politiker. Helsingfors stads alla funktioner har alltså delats upp i fyra sektorer: social- och hälsovård, fostran och utbildning, stadsmiljö samt kultur och fritid.

När den nya ledningsmodellen förbereddes fick den mycket kritik för att makten riskerar att centreras till väldigt få personer. Andra såg fram emot att den nya modellen kommer att betyda att stadens alla olika tjänstemän blir bättre på att samarbeta.

Viktigt att komma ihåg är att den högst beslutande makten fortfarande ligger hos fullmäktige, alltså de 85 ledamöter du väljer in i fullmäktige vid kommunalvalet i april. Ärenden som berör staden bereds först i nämnder och stadsstyrelsen, men de slutliga omröstningarna och besluten fattas i fullmäktige.

Helsingfors fullmäktigesal, möte på gång
Fullmäktigesalen, där sitter de som bestämmer! Helsingfors fullmäktigesal, möte på gång Bild: Yle/Helena von Alfthan Helsingfors,helsingfors fullmäktige,Fullmäktige

Hur mycket har jag själv att säga om saken?

Helsingfors borgmästare väljs ju visserligen inte genom direkta val som i till exempel New York. Men: Det är du som väljer vilka som sitter i fullmäktige, och det är fullmäktige som väljer vilka som sitter på borgmästarposterna och i nämnderna.

Det här betyder också att borgmästaren och de fyra biträdande borgmästarna sitter på sina poster bara en valperiod åt gången. Är Helsingforsborna nöjda med borgmästarnas jobb kan de visa det i nästa val - och är de missnöjda visar de nog det med.

Valsedel sätts in i urnan
Du bestämmer! Jo just du! Valsedel sätts in i urnan Bild: Yle valurna

Vem är det som får den historiska positionen som Helsingfors första borgmästare?

De mindre partierna har påpekat att fullmäktige har rätt att välja en annan borgmästare än den vars parti blir störst i valet. Men enligt De gröna och Samlingspartiet som båda har en chans att bli det största partiet är det också det största partiet som ska få posten.

Med tanke på den politiska historien och opinionsmätningarna i Helsingfors kommer staden sannolikt att få en borgmästare som antingen är grön eller samlingspartist. De gröna ser enligt Yles opinionsmätning ut att ha en chans att kliva förbi Samlingspartiet den här gången - men Samlingspartiet har haft första plats i Helsingfors sedan 70-talet.

De gröna har valt Anni Sinnemäki till sin kandidat och Samlingspartiet Jan Vapaavuori. SDP är både traditionellt och enligt mätningarna tredje största partiet och kommer troligen att få en av posterna som biträdande borgmästare. De andra kandidaterna är Tuula Haatainen (SDP), Paarvo Arhinmäki (Vänsterförbundet), Mika Raatikainen (Sannfinländarna), Eva Biaudet (SFP), Laura Kolbe (Centern), Mika Ebeling (KD), Yrjö Hakanen (FKP), Harri Lindell (Obunden, KD) och Kim Sjöström (Liberalpartiet).

Och kommunalvalet, det ordnas ju den 9 april.

Läs mera:

Yles partimätning: Gröna störst i Helsingfors – Vapaavuori borgmästarfavorit

Yles färska partimätning visar att De gröna går framåt i Helsingfors. Samlingspartiets Jan Vapaavuori är ändå klart den populäraste borgmästarkandidaten.

Artikeln uppdaterad 23.3 samt 31.3 med fler namn på borgmästarkandidater samt fler artikellänkar.