Hoppa till huvudinnehåll

"Vård av sjukt barn får inte vara en kostnadsfråga"

Pia Sundell
Pia Sundell Bild: Jouko Keski-Säntti barnavårdsföreningen

I Sverige är reglerna för att vara hemma med sjukt barn betydligt flexiblare än i Finland. Det är helt enkelt barn- och familjevänligare i Sverige än i Finland, konstaterar Pia Sundell, verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen.

- Man har gjort ett medvetet politiskt val där man har bestämt sig för att man vill investera och satsa på barn och barnfamiljers välfärd, konstaterar Sundell.

Enligt Sundell handlar det inte om att vi inte skulle ha råd att tänka lika – alla har råd att tänka så här när viljan finns. I Sverige har man sett att investeringar i barnfamiljer lönar sig på längre sikt.

Varför är det viktigt att stanna hemma med ett sjukt barn?

- Det är helt enkelt barnets grundrättighet. Ett barn har rätt att skötas av sin vårdare när det är sjukt, och föräldrar ska ha möjlighet att göra det.

Sundell påpekar att föräldrar i Finland de facto inte har rätt att sköta sitt sjuka barn, utan rätten gäller att ta hand om vården av det sjuka barnet i tre dagar.

- Det betyder att man får vara borta från sitt arbete för att kunna arrangera det sjuka barnets vård. Det är också en värdefråga i sig. Naturligtvis borde vi utgå från att barnet får vara hemma med sin förälder då det är sjukt, säger Sundell.

Ojämlikt system i Finland

Många arbetsgivare i Finland tillåter naturligtvis att föräldrar är hemma och tar hand om sjuka barn, säger Sundell, till exempel vid vattkoppor då man kan få stanna hemma i ett par veckor. Det sker ändå utan lön, ett arrangemang som för många föräldrar kan vara fatalt.

- Det är väldigt ojämlikt i Finland. Ur arbetsgivarsynvinkel, på en arbetsplats med många kvinnliga anställda, anser jag förstås att männens – pappornas – arbetsgivare borde bära sin del av ansvaret. Vem som har möjlighet att stanna hemma beror mycket på arbetsgivaren – det är ojämlikt, säger Sundell.

I en del branscher erbjuds möjligheten att distansjobba då barnet är sjukt. Det är bra, säger Sundell, men i praktiken inte genomförbart i alla branscher eller på alla arbetsplatser. Också föräldrar med jobb som inte går att göra på distans bör ha lika rätt att stanna hemma med barnet.

- Men så tycker jag faktiskt att det är en värdefråga. Man ska inte behöva jobba på distans för att få ta hand om sitt barn. Man ska ha rätt till det, för det är barnets rätt.

Får inte vara en kostnadsfråga

Sandell tror absolut att ett system liknande det svenska skulle vara möjligt i Finland, kostnader till trots.

- Barn har rätt till tillräckliga samhällsresurser och det är vi vuxna som ska se till att så sker. Då kan det inte bli en kostnadsfråga.

Så verkar ändå vara fallet för våra politiker – tyvärr, konstaterar Sandell, och påpekar att de då egentligen går mot barnkonventionen.

- Den är mycket entydig med att barn har en speciell plats i vårt samhälle.

"De flesta vill sitt barns bästa"

Förutom en kostnadsfråga har det svenska systemet också brister som gör att man kan fuska till sig stödpengar. Sandell medger att det – som alltid när det handlar om olika former av hjälp – kan förekomma fusk, något hon tar avstånd ifrån: det är inte okej att lura samhället.

- Men jag vill inte att vi ska utgå ifrån att de flesta fuskar. De flesta vill faktiskt sitt barns bästa och det vill jag också att vårt samhälle ska vilja.

Pia Sundell intervjuades av Bengt Östling.

Läs mera:

Stanna hemma med sjukt barn - Sverige generöst, Finland strikt

Medan finländska föräldrar förväntas lösa vården av sjuka barn på högst fyra dagar kan svenska föräldrar få veckolånga ledigheter som staten betalar. Samhället ska hjälpa både mammor och pappor att kombinera familj och arbetsliv, säger man på Försäkringskassan i Sverige.