Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga unga blir företagare

Närbild på dator och smarttelefon.
Ökningen av unga som startar eget företag har ökat mycket, och ökningen ser ut att fortsätta vilket gör att hela vår arbetskultur kommer att förändras. Närbild på dator och smarttelefon. Bild: Yle / Laura Mainiemi smart phone

I Finland har företagande aldrig varit så populärt som det är nu. Detta gäller för företagandet i allmänhet, men för unga företagare i synnerhet.

På drygt tio år har andelen unga i åldern 18-24 som startar eget, ökat med cirka 20 procent. Medan företagandet ökat över lag i sakta mak, så har alltså företagandet bland unga ökat markant.

Än så länge är de som är under 24 dock inte i majoritet bland företagarna i landet, den största gruppen hittas bland de över 35. Men de unga är rejält på frammarsch.

En orsak kan vara att det i dag finns mindre utbud av lönearbete och att osäkerheten inom arbetslivet har ökat. I Finland har vi en tradition av att tänka att lönearbete alltid är ett säkrare alternativ än företagande, men det verkar som om detta synsätt håller på att luckras upp.

Tydlig trend

Hippi Hovi som är verkställande direktör för Kustösterbottens företagare, ser det här klart och tydligt.

- Intresset för att bli egenföretagare har ökat märkbart bland den yngre befolkningen. Man ser helt klart en tendens till att allt fler kan tänka sig en framtid som ensamföretagare.

Orsakerna till denna ökning är flera. Hovi påpekar att en av orsakerna är att de arbetsplatser som tidigare traditionellt erbjudit arbete så som till exempel storindustrin, inte gör det i samma utsträckning längre.

För de som är unga nu, den så kallade millenniumgenerationen, är det viktigt att de känner att de själva kan påverka det som sker och därmed även sin arbetssituation. Företagandet blir därmed ett lockande alternativ.

Det våras för företagandet

Hovi ser även andra orsaker till ökningen.

- Arbetet som gjorts ute i skolor och i företagarföreningar har börjat bära frukt. Alltså en slags uppmuntran om att det inte är ett dåligt alternativ att bli egenföretagare börjar slå igenom.

Den tredje möjliga orsaken till ökningen är enligt Hovi att det inom många branscher anses som det enda sättet att kunna jobba med det som en verkligen brinner för.

- Om vi tänker på exempelvis mediabranschen, så har jobben minskat. Vill du alltså jobba inom media så kan det vara din enda möjlighet att bilda ett eget bolag.

Hippi Hovi, ny vd för Kustösterbottens företagare.
Hippi Hovi är verkställande direktör för Kustösterbottens företagare. Hippi Hovi, ny vd för Kustösterbottens företagare. Bild: Yle/Anna Ruda kustösterbottens företagare

Kreativa branscher ökar mest

Det här gäller över lag då det kommer till kreativa branscher.

- Här ser man en tendens till att ungdomarna vågar. Visst finns det fortfarande de som jobbar med något som inte är deras intresse, och som istället ägnar sig åt sin hobby på fritiden. Men det är många som tar steget fullt ut, säger Hovi.

Det blir också allt vanligare att unga redan under studietiden startar eget företag. Framför allt gäller detta dem som studerar på andra och tredje stadiet.

Fortsättningsvis är det som sagt ändå många som går den traditionella vägen, men de som redan i tidig ålder bestämmer sig för att de vill starta eget blir allt fler.

Hovi understryker att det inte är för att de unga känner att de inte har något annat val som de startar eget.

- Många unga som har den här egenskapen att kunna fungera som egenföretagare har också sådana egenskaper som gör att de också skulle klara sig bra i arbetslivet över lag. Men de väljer företagandet.

Vågade satsa

Sandra Holmäng och Heidi Lithén i Vasa grundade förra året ett eget företag som de driver tillsammans med ytterligare en delägare. Deras företag erbjuder konsulteringstjänster för kläder, stil, inredning samt makeup och hår.

Att grunda ett stylistföretag hör inte till vanligheterna i Finland, men precis som Hovi påpekade är det den kreativa branschen som går i bräschen för ökningen av nya företag då det gäller unga.

- Vi var i slutet av våra studier och för mig stod valet mellan att åka till Stockholm eller att starta eget. Så jag valde att hellre starta eget än att bli en i mängden, säger Holmäng.

Lithén påpekar att hon nappade på alternativet att starta eget eftersom det inte fanns några arbetsplatser som erbjöd sådana tjänster som hon ville jobba med.

- Vi ville driva igenom vår egen kreativitet samtidigt som vi ville jobba med sådant som vi tycker om, säger hon.

Tre personer med ett företag
Heidi Lithén, Robert Bamm och Sandra Holmäng grundande ett eget företag förra året som erbjuder skräddarsydda stylisttjänster Tre personer med ett företag Bild: Vogastyling företagare,entreprenörskap,Delägare

Påtaglig trend

Holmäng och Lithén säger ändå att det inom den närmaste bekantskapskretsen inte är många som startat eget, men att de nog märkt att trenden att bli företagare har ökat.

- I dag skall en företagare vara kreativ, satsa mycket, vara unik och sticka ut. Det är det som är trendigt just nu, säger Lithén och bekräftar därmed det som även Hovi var inne på.

Holmäng instämmer och påpekar att det just därför finns ganska många som vill starta eget, men som sedan inte orkar slutföra sin idé.

- Det är egentligen passionen som ligger bakom allt arbete som avgör ifall en lyckas, fyller Lithén i.

Men att starta eget är inte en dans på rosor.

- Det krävs mycket pepp och mycket kämpande för att driva sig själv vidare. Du kan ha en bra idé, men processen från teori till praktik kan vara tuff och skrämmande, säger Lithén.

- Vår idé var så unik att vi måste hitta på allt själva, men med tiden har vi anpassat oss mera efter vad marknaden kräver och vill ha, säger Holmäng.

Ett tips som Lithén verkligen vill ge den som planerar starta eget är att skaffa sig en mentor.

- Välj någon inom samma bransch. De är äldre och visare och har varit egenföretagare länge och kommer med väldigt goda tips, säger hon.

Ett par solglasögon och några kaffekoppar på ett bord. En hand håller i en smarttelefon.
Det råder onekligen en trend bland unga i dag att starta eget. Men det räcker inte med att hoppa på tåget för att det är trendigt, man måste också vara villig att arbeta hårt för att uppnå sin dröm. Ett par solglasögon och några kaffekoppar på ett bord. En hand håller i en smarttelefon. Bild: Yle/Adrian Grönqvist mittåbo

Arbetet ett slags pussel

I och med att vi ser en ny generation företagare, så har också karaktären på företagen ändrat.

- Den stora skillnaden är att många av de här unga ser hela världen som sin marknad. Det beror på att världen har krympt och de unga är vana vid att orientera sig i en sådan värld. Tänket är annorlunda, säger Hovi.

Utmaningarna är ändå desamma som tidigare. Företagaren måste ha en produkt eller tjänst som tilltalar kunden, och hen ska också hitta dessa kunder.

- En del kanske tänker att kunderna finns på nätet, men där drunknar en i all information, så det gäller att sticka ut, säger Hovi.

Arbetskultur i förändring

Undersökningar visar att vår arbetskultur kommer att se annorlunda ut i framtiden. Det blir allt vanligare att vi varvar anställning med egetföretagande. Att vara anställd på samma arbetsplats mer eller mindre hela livet kommer att bli allt mer ovanligt.

Då det gäller unga i åldern 15-34 som ser företagandet som ett karriärsalternativ, ligger vi i Finland lite över det europeiska genomsnittet, visar Flash Eurobarometer. Andelen finländare i åldern 15-29 som är företagare är högre än i både Sverige och Danmark, men något under det europeiska genomsnittet.

Bland de finländare som går i gymnasiet kan dryga 80 procent tänka sig att endera bli företagare eller har det som sitt första karriärsalternativ.