Hoppa till huvudinnehåll

Ändrad bystatus inget dråpslag

Rejpelt-skylten i Rejpelt by, Vörå.
Rejpelt-skylten i Rejpelt by, Vörå. Bild: Yle/Mari Latva-Karjamaa Vörå,skyltar,rejpelt

Byn försvinner ingenstans trots att byastatusen ändrar i landskapsplanen. Det är beskedet från Österbottens förbund. I det pågående arbetet med den nya landskapsplanen försvinner en del byar från kartan. Men i praktiken innebär det inga stora förändringar.

Viktigare är vilka nya byar som listas i landskapsplanen.

- Det handlar om områden där det finns behov av att till exempel förbättra markanvändningen, säger planläggningsingenjör Gustav Nygård på Österbottens förbund.

I landskapsplanen har man sett till fyra olika kriterier när man sett till byarna.

- Byarna ska ha en livskraftig befolkningsstruktur, det vill säga det ska finnas barnfamiljer och inflyttning, säger Nygård.

Det hänger ihop med det andra kriteriet: befolkningsutvecklingen i byn de senaste åren.

- Vi ser också på tillgången på arbetsplatser inom ett pendlingsavstånd på 30 minuter, säger Nygård.

Det sista kriteriet gäller bya-aktivitet. Till exempel om det finns ett aktivt föreningsliv i byn och tillgången på service.

Gustav Nygård är regionplanerare på utvecklingsbolaget Concordia
Gustav Nygård. Gustav Nygård är regionplanerare på utvecklingsbolaget Concordia Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist gustav nygård

"Rejpelt försvinner ingenstans"

Ett exempel på en by som stryks ur landskapsplanen är Rejpelt i Vörå. Kommundirektör Mikko Ollikainen oroar sig ändå inte särskilt för byn.

- Byn försvinner ingenstans fast den inte finns med i landskapsplanen.

- Vörå är ju decentraliserat på det sättet att vi har byskolor och annan service ute i byarna, också i Rejpelt, säger Ollikainen.

Det är en markant skillnad mot grannkommunen Korsholm som i sin strategiska delgeneralplan går in för att koncentrera servicen till ett antal delcentrum i kommunen, i stället för en helt decentraliserad modell.

Porträttbild av Vörås kommundirektör Mikko Ollikainen. Bilden är tagen utanför Vörå kommungård med ett kort skärpedjup.
Mikko Ollikainen. Porträttbild av Vörås kommundirektör Mikko Ollikainen. Bilden är tagen utanför Vörå kommungård med ett kort skärpedjup. Bild: Yle / Jonny Smeds vörå kommun,Vörå,Österbotten

Byarna är ett bra alternativ

Byarna som stryks ur landskapsplanen har väckt en hel del uppmärksamhet bland politikerna.

- Jag är rätt säker på att Vörå kommuns utlåtande blir att inget ska förändras när det gäller byarna, säger Mikko Ollikainen.

- Kommunerna bestämmer själv om byggandet, så det att en by förlora sin byastatus har inte så stor inverkan - viktigare är att koncentrera sig på de byar som lyfts upp i landskapsplanen, säger Gustav Nygård som tillägger:

- Byarna är fortfarande ett mycket bra alternativ trots urbaniseringstrenden.

Utredningen om centrum- och bynätverket ska nu kommenteras av kommunerna och landskapsplaneutkastet åker på utlåtanderunda i kommunerna till hösten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten