Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten ger sig inte - inkvarteringsbyggnad i Tvärminne fall för domstol

Den gamla tegelfabriksbyggnaden i Tvärmiine i Hangö.
Örnboet ligger invid den gamla tegelfabriksbyggnaden i Tvärminne. Den gamla tegelfabriksbyggnaden i Tvärmiine i Hangö. Bild: Hangö stad tegelfabrik

Hangö stad ser inga hinder för ett bygglov för en inkvarteringsbyggnad i centrala Tvärminne. Försvarsmakten anser däremot att bullret från Syndalens övningsområde stör och besvärar sig mot bostadsaktiebolaget Vita Villans planer. Styrelseordförande för Vita Villan är den ryska affärsmannen Boris Rotenberg med nära kontakter till den ryske presidenten.

Det är RKK Group som med fullmakt av fastighetsaktiebolaget Vita Villan vill riva den gamla bostads- och ekonomibyggnaden (Örnboet) på området vid den gamla tegelfabriken.

En karta över Tvärminne
Den lila pilen på kartan visar var i Tvärminne Örnboet finns. En karta över Tvärminne Bild: Hangö stad Tvärminne,kartor,Hangö,örnboet

Tanken är att bygga en inkvarteringsbyggnad på 350 kvadratmeter och en ekonomibyggnad på 50 kvadratmeter.

Företaget planerar också att bygga en 250 kvadratmeter stor restaurangbyggnad på tomten invid hamnen i Tvärminne.

Olämplig plats?

Försvarsmakten anser att byggplatsen inte uppfyller målen i lagen om byggande för en hälsosam, trygg och trivsam miljö.

Men miljönämnden i Hangö har sagt att Tvärminne by redan är bebyggd och att det finns en generalplan som gäller för området och den möjliggör byggande.

Miljönämnden har gjort ett avgörande som gäller planeringsbehov eftersom tomten ligger utanför detaljplanerat område. Och nämnden ser alltså inga hinder för RKK Group att ansöka om bygglov.

Byggnaden man ansöker om tillstånd för ligger på gränsen till bullerområde 55 till 60 decibel. Nämnden konstaterar att enligt riktvärden för skjutbanebuller är rekommendationen att det maximala bullret på fritidsområden ska vara 60 decibel.

Militärt övningsområde i Syndalen i Hangö.
Syndalens övningsområde med hamn ligger invid Tvärminne. Militärt övningsområde i Syndalen i Hangö. Bild: yle/Petra Thilman syndalens övningsområde i hangö

Från Försvarsmaktens sida understryker man att det handlar om ett skjutområde för tunga vapen, inte ett vanligt skjutområde.

Försvarsmakten har nu fört frågan vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol. Domstolen ska ta ställning till om Hangö stads beslut står i strid med markanvändnings- och bygglagen och om beslutet ska upphävas.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland