Hoppa till huvudinnehåll

Människohandel och flyktingar i fokus i Gemensamt Ansvar

Republikens president Sauli Niinistö öppnade den årliga insamlingen Gemensamt Ansvar på söndagen. I år riktas insamlingsmedlen både till människohandelsoffer i hemlandet och unga syriska flyktingar i Jordanien.

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga insamling som hjälper nödställda i Finland och u-länderna. Hjälpen ska ges oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

I år används insamlingsmedlen i Finland till att hjälpa människohandelsoffer. Det här sker i samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry.

De insamlade pengarna ska användas bland annat för att förbättra de anställdas kunnande när det gäller att identifiera och nå ut till människohandelsoffer.

Stöd till flyktingar

Det internationella insamlingsmålet är i år Mellanöstern. Där vill man speciellt stöda biståndsarbetet i Jordanien. Landet har fått ta emot väldigt många flyktingar från Syrien och behöver nu hjälp med att hantera situationen. I Jordanien fokuserar man på utbildning och psykosocialt stöd för syriska flyktingar i åldern 1230 år som bor i läger och lokala samhällen.

Med insamlingsmedlen försöker man också hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden. Målet är att de ska kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Även i Israel och de palestinska områdena stöds fredsarbetet . Där strävar man efter att förbättra medieläskunnigheten och kunskapen om mänskliga rättigheter bland unga. Det är Kyrkans Utlandshjälp som ska se till att hjälpen når fram.