Hoppa till huvudinnehåll

Snart kan dagiset bötfälla dig om du inte meddelar om semester

Barn leker i sandlåda
Hundratals dagisbarn stannar hemma på sommaren trots att föräldrarna har reserverat en dagvårdsplats. Barn leker i sandlåda Bild: Mikael Crawford / Yle barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),daghem,Dagisbarn,Sandlåda,dagis

Föräldrar slarvar med att meddela daghemmen om sina semesterplaner framför allt på sommaren, trots att de har reserverat en daghemsplats för sina barn. Värst är situationen i Helsingfors där nästan 40 procent av barnen, trots en reserverad plats, inte dyker upp på daghemmen i juli. I hela regionen handlar det i runda tal om långt över 2000 barn.

Tidningen Länsiväylä skrev tidigare i veckan att Esbo kommer att införa en straffavgift för föräldrar som inte annullerat en dagvårdsplats i juli i tid. Hittills har juli varit en avgiftsfri månad för barn som har inlett dagvården senast i september föregående år.

Det här har i praktiken lett till att föräldrar har kunnat reservera en daghemsplats i juli för säkerhets skull, eftersom månaden oberoende är avgiftsfri på den kommunala sidan. Från och med mars möjliggör en ny lag att daghemmen kan uppbära halva månadsavgiften om barnet eller barnen inte använder de reserverade vårdplatserna.

Månadsavgiften bestäms på basis av familjens inkomster. Den nya lagen gör det ändå möjligt att också uppbära en straffavgift av föräldrar som har så låga inkomster att de inte i normala fall betalar månadsavgift. I så fall bestäms straffavgiften på basis av den lägsta avgiftsklassen som är 27 euro per månad.

Juli är också i fortsättningen avgiftsfri om föräldrarna annullerar en reserverad plats i tid eller använder platsen som planerat. Yle Huvudstadsregionen har kartlagt hur situationen ser ut i regionen.

Hittills har Esbo och Kyrkslätt bekräftat att de inför en straffavgift för föräldrar som inte i tid meddelar att de inte behöver dagvård för sina barn i juli. I Helsingfors, Vanda och Grankulla kommer de beslutsfattande organen att behandla frågan senare i vinter.

Det innebär onödiga kostnader för daghemmen. Till exempel i juli i fjol var omkring 1 000 barn borta utan att meddela om det.― Armi Vadén, chef för ekonomi och planering, Barnomsorgsverket i Helsingfors
Så här stor del av barnen stannade hemma i juli 2016 trots reserverad dagvårdsplats
KommunAndel som stannar hemma
Helsingfors36-39% (finska-svenska)
Vanda20-30% (uppskattning, hela Vanda)
Esbo18% (hela Esbo)
Kyrkslätt20% (hela Kyrkslätt)
GrankullaEnstaka barn

Helsingfors: Under de värsta veckorna är hälften av barnen borta

Statistik från Helsingfors stad visar att nästan hälften av daghemsbarnen stannade hemma under midsommarveckan i fjol, utan att föräldrarna meddelade om det på förhand. På svenskt håll är frånvaroprocenten över lag större i svenskspråkiga daghem. I juli var det nästan 40 procent av barnen i svenskspråkiga daghem som inte kom till daghemmen trots att föräldrarna hade reserverat en plats.

Niclas Grönholm, svensk linjedirektör på utbildningsverket i Helsingfors, säger att en straffavgift kunde fungera.

- Det kan vara ett sätt att effektivera verksamheten och leda till att servicen blir bättre, säger Grönholm och poängterar att inga beslut om en straffavgift ännu har tagits.

Vid barnomsorgsverket säger chefen för ekonomi och planering att Helsingfors tar bortfallet i beaktande då daghemmen planerar resursering och egna semestrar. Trots det innebär det stora problem att föräldrar låter bli att informera om familjens semesterplaner.

- Det innebär onödiga kostnader för daghemmen. Till exempel i juli i fjol var omkring 1 000 barn borta utan att meddela om det. Den mängden kräver omkring 175 vårdare, säger Armi Vadén, chef för ekonomi och planering vid barnomsorgsverket i Helsingfors.

Barnomsorgsnämnden ska ta ställning till en möjlig straffavgift på sitt nästa möte den 7 februari.

Så här säger lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

10 §

Avgift som tas ut för en sådan plats inom småbarnspedagogiken som inte annullerats

Om ett barns föräldrar eller andra vårdnadshavare inte tar emot en plats som sökts för och beviljats barnet inom småbarnspedagogiken och om inte platsen har annullerats förrän småbarnspedagogiken på basis av kommunens beslut börjar, kan hos barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare tas ut hälften av den månadsavgift som bestäms enligt denna lag.

Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för tiden för sin semester och inte annullerar platsen, kan hälften av den månadsavgift som bestäms enligt denna lag tas ut för den plats inom småbarnspedagogiken som inte annullerats. Fastän familjens inkomster är så låga att ingen månadsavgift bestämts för barnet, kan det dock för en plats inom småbarnspedagogiken som inte använts på det sätt som avses i detta moment tas ut hälften av den lägsta avgift som tas ut enligt 7 §.

Läs hela lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken här.

Vanda: En straffavgift kunder vara effektiv - men inget beslut ännu

Lena Karlssån, chef för småbarnspedagogik i Vanda.
Lena Karlsson är chef för småbarnspedagogik i Vanda. Lena Karlssån, chef för småbarnspedagogik i Vanda. Bild: Yle/Kristian Svensson lena karlsson

Vanda har inte ännu fattat ett beslut om staden kommer att införa straffavgifter. Också tidtabellen för ett eventuellt beslut i frågan är oklar. Lena Karlsson, chef för småbarnspedagogik i Vanda, medger att stadens daghem har problem med föräldrar som struntar i att annullera en reserverad dagvårdsplats på sommaren.

- Om alla barn inte kommer så har vi extra personal på plats. Då hade vi kunnat ge semester till fler under sommarmånaderna, så att det inte blir så mycket semester att ta ut under den tid då de flesta barnen är på plats. Det skulle vara bra att kunna ha mer personal i daghemmen under andra tider på året då till exempel influensasäsongen är som värst, säger Karlsson.

Karlsson tror att en straffavgift kunde leda till att fler annullerar sommardagvården i tid om de inte behöver den. Hon drar paralleller till straffavgifter inom till exempel sjukvården.

- Om jag inte går till tandläkaren på en reserverad tid så måste jag ju betala för den och i fall jag inte kan komma meddelar jag om det. Helst vill jag ju inte betala avgiften om tiden inte passar, säger Karlsson.

Ibland finns det för mycket personal på daghemmen i juli.― Lena Karlsson, chef för småbarnspedagogik i Vanda

Daghemstambur med overaller.
På sommaren kan det vara tomt i knaggen. Daghemstambur med overaller. Bild: Yle/Marie Söderman utekläder

Kyrkslätt straffar föräldrar som inte meddelar i tid

I Kyrkslätt beslöt bildningsnämnden i januari att staden kommer att ta i bruk en straffavgift i enlighet med den nya lagen. Omkring 20 procent av de barn som är anmälda kommer inte till daghemmen under sommarmånaderna. Det här innebär onödiga kostnader för kommunen.

- Om många av de barn som är anmälda inte kommer till daghemmet, betyder helt enkelt att vi har för mycket personal på plats. Vi anmäler i god tid hur många enheter som är öppna under semesterperioderna och kosthållet och städtjänsterna beräknar utgående från det hur många personer som arbetar under de här månaderna. Maten beställs också enligt den barnmängd som är anmäld, säger Margot Flinck, dagvårdschef i Kyrkslätt.

Grankulla avvaktar

Yle Huvudstadsregionens kartläggning visar att föräldrarna i Grankulla tycks vara mest samvetsgranna i regionen.

- Grankullaföräldrar är ganska duktiga på att meddela om sina semestrar. Det handlar endast om enstaka barn som inte dyker upp i juli trots att de har en reserverad plats, säger Annika Hiitola som är chef för småbarnsfostran i Grankulla.

Enligt Hiitola har Grankulla inte ännu bestämt om kommunen kommer att införa straffavgifter för föräldrar som låter bli att annullera en dagvårdsplats i juli. Enligt Hiitola är det möjligt, eftersom Grankulla strävar efter att ha samma linje som grannkommunerna.

Grankullaföräldrar är duktiga på att meddela om sina semestrar.― Annika Hiitola, chef för småbarnsfostran i Grankulla

Oklart i hur god tid annulleringen ska göras

Endast Kyrkslätt har fastställt att föräldrarna ska annullera en dagvårdsplats minst en månad i förväg - efter det kan man få böter. Esbo har meddelat att staden fastställer tidsgränserna i ett senare skede.

Helsingfors, Vanda och Grankulla diskuterar tidsgränserna närmare i fall straffavgiften tas i bruk.