Hoppa till huvudinnehåll

Trädhotell och naturcentrum - Hangöborna visionerade om Tulluddens strand

människor runt planeringsbord
Kalle Niemi, Krister Sjöholm, Rita Rehn och Otto Sandblom gnuggade geniknölarna. människor runt planeringsbord Bild: Yle/Monica Slotte Tulludden,Hangö,Workshop,detaljplanering,christer sjöholm

Ett femtontal personer med anknytning till Hangö hade mött upp i torsdags (2.2) då staden för första gången höll en öppen workshop om Tulluddens strand.

Tvättäkta Hangöbor och de som bor i Hangö på fritiden, politiker och tjänstemän bänkade sig runt planritningar för att fundera på vad som ska finnas längs med stranden. Diskussionen fördes i anslutning till den detaljplaneändring som är aktuell för området.

Bevara naturen men bygg en dusch

Kitesurfaren Klaus Ritvala är bosatt i Helsingfors och Hangö. Han ger stranden fint betyg som en av landets bästa surfstränder, också om vinden inte alltid räcker till för hans gren.

- Man ska inte ändra för mycket här, då är det inte längre Tulludden. Då blir det någonting annat och det kommer kanske för mycket folk dit.

man som lyssnar
Kitesurfaren Klaus Ritvala tycker stranden kunde bevaras som den är man som lyssnar Bild: Yle/Monica Slotte Tulludden,Hangö,Workshop,detaljplanering,kitesurfing,klaus ritola

Ritvala säger att ett café är välkommet och efterlyser också ett fräschare dass och en dusch.

- Man svettas oerhört i torrdräkten. När man kliver ur den vore det bra att kunna tvätta av sig. Det tycker säkert solbadare och simmare också.

Kitesurfare i Hangö
Stranden lämpar sig för olika vattensporter. Kitesurfare i Hangö Bild: Yle/Sofia Lindahl kitesurfare

Ute med hunden i ur och skur

Ralf Holmberg är infödd Hangöbo och arbetar också till vardags med miljöfrågor. Han har alltid sett Tullstranden som en pärla som är värd att bevara.

- Man ska tänka sig noga för innan man tillåter ny verksamhet här. Vattensport är bra, men det ska handla om vindburen aktivitet, inte motoriserad.

Stranden är i flitig användning som simstrand och rekreationsområde, vet Holmberg som ofta rör sig där med sin hund. Promenaderna är lika viktiga och givande året om, och både i storm och solsken.

- Då det stormar är det fint att gå ner till stranden och uppleva naturens krafter.

Trädhotell som dragplåster

Turistchef Marika Pulliainen sitter också med och idéear. Hon påpekar att Tulludden är ett bra ställe att stanna till vid när man är ute och paddlar. Det borde också vara enklare att hyra kajaker här.

mänskor runt bord
Turistchef Marika Pulliainen och hundägaren Ralf Holmberg. mänskor runt bord Bild: Yle/Monica Slotte Tulludden,Hangö,Workshop,detaljplanering,marika pulliainen

Pulliainen tar fram den unika miljön och det fina läget nära sydspetsen, med bara några kilometer till centrum.

- Vi diskuterade möjligheterna att bygga ett trädhotell uppe bland tallarna. I liten skala, naturligtvis. I Sverige finns det hotell av det här slaget och de har varit mycket populära och fungerat som verkliga dragplåster.

anteckningar på plankarta
Olika aktiviteter ryms in. anteckningar på plankarta Bild: Yle/Monica Slotte Tulludden,Hangö,Workshop,detaljplanering,tulluddsstranden

Den respons Pulliainen har fått från kunder och människor som besöker Hangö är att det borde finnas mera service på stranden. Ett café som är öppet året om efterlyses, där man kunde sitta och njuta av utsikten både sommar och vinter.

Själv skulle hon gärna se att området skulle bli litet större och gå ännu längre ner söderut.

Bör bevaras vild och fri

Under rubriken hotbilder underströk många att Tulluddens natur och miljö är mycket känslig och måste beaktas då området utvecklas, det gör också Tvärminnebon Astrid Lindström, ordförande för Hangö miljöförening.

- Det är den här vilda naturen som är det viktiga här. Det är ju det som drar folk. Det lönar sig inte att börja bygga och fixa hemskt mycket, såna stränder finns det på andra håll i Hangö.

Krister Sjöholm, vice ordförande i miljönämnden för SDP, är infödd Hangöbo. Att kunna gå runt udden finns på önskelistan, liksom en ordentlig parkeringsplats.

- Jag tycker att man borde bygga ett naturcentrum här, liknande det som finns i Kasnäs i Kimito eller Naturum i Ekenäs. Här kunde turister få mera information om naturen, sjöfåglar och sånt.

Livet under vattenytan.
Naturum i Ekenäs kunde vara förebilden. Livet under vattenytan. Bild: YLE/Malin Valtonen naturutställning,Ekenäs

Sjöholm har många barndomsminnen från Tulludden, bland annat av simmande och fiske.

- Vi brukade vara med farsan och fiska på båda sidor om udden. Det kom alltid flundror någonstans. Det var friare då, det går ju inte i dag.

Han ser gärna mera människor på stranden, men inte alltför många.

Viktigt att användarna hörs

Markanvändningsplanerare Johanna Laaksonen och stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen lyssnar noga till de förslag och tankar som presenteras i de olika grupperna.

anteckning på lappar
Idéer till pappers. anteckning på lappar Bild: Yle/Monica Slotte Tulludden,Hangö,Workshop,detaljplanering,tulluddsstranden

Hur pass sannolikt är det att idéerna beaktas inom beslutsfattandet?

- Det är hemskt trevligt att se att människor är med och säger att Tulluddsstranden är ytterst viktig, för vissa den enda strand man besöker. Att vi ber om Hangöbornas åsikter är nog mera än bara en formalitet. Vi får fram idéer som kanske kan förverkligas längre fram också, säger Kukka-Maaria Luukkonen.

Hon ser inga motstridiga behov som man måste väga mellan, vilket ofta är fallet inom planläggning. Den allmänna inställningen är att man vill bevara naturen, strandlivet och naturstigen samt förhindra fordonstrafik i området.

två kvinnor med planedokument
Johanna Laaksonen och Kukka-Maaria Luukkonen är tjänstemän. två kvinnor med planedokument Bild: Yle/Monica Slotte Tulludden,Hangö,Workshop,detaljplanering,stadsgeodet kukka-maaria luukkonen

- Vi ser att det är viktigt med ett café och frågade också var det borde placeras. För att det ska kunna finnas här året om krävs en ändring i detaljplanen, förtydligar Johanna Laaksonen.

Hon förklarar att naturutredningen för området ännu inte är färdig. Enkäten som gjordes inbringade 553 svar.

Kukka-Maaria Luukkonen tror att en servicepunkt med information om områdets historia kunde komma väl till pass. Också det är i linje med förslag som kom om bättre skyltning.

Under våren ska olika myndigheter i sin tur sätta sig ner för att diskutera områdets användning och möjliga restriktioner, bland annat Försvarsmakten och närings-, trafik- och miljöcentralen.

Läs också