Hoppa till huvudinnehåll

Antalet fortkörningsfall har minskat sedan ordningsböterna höjdes

Fartkamera.
Fartkamera. Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen böter,ordningsbot,trafikövervakning,Trafiksäkerhetskamera,Polis,körbanor,hastighetsövervakning,bilism,vägtrafik,hastighetsbegränsningar,Speed cameras for the prevention of road traffic injuries and deaths,trafik

Fortkörningen på riks- och stamvägar har minskat med cirka nio procent sedan september 2015, visar forskning gjord vid Helsingfors universitet. Det var då som ordningsböterna för trafikförseelser nästan fördubblades.

Det är ändå oklart om det faktiskt är de höjda ordningsböterna som har fått bilister att köra långsammare, eftersom statistiken visar lägre snitthastigheter redan innan höjningen trädde i kraft.

Flera saker kan spela in

– Eftersom det är en undersökning där man jämför ett före och ett efter är det omöjligt att få ett heltäckande resultat. Det är möjligt att också andra saker än höjningen av ordningsböter har spelat in i resultatet, säger Mikko Aaltonen politices doktor vid Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors Universitet.

Eftersom förändringen trädde i kraft samtidigt i hela landet fanns det ingen kontrollgrupp.

– Vi har kommit fram till det resultatet att det är fråga om en liten förändring. Forskningen har bland annat jämförts med motsvarande forskning utomlands, säger han.

Något som stöder resultatet är att antalet fortkörningsfall har minskat också på oövervakade områden.

– Men eftersom polisens automatövervakning överlag har ökat under samma tid så tror jag att minskningen av fortkörningsfall är ett resultat av de höjda böterna tillsammans med den ökade övervakningen, säger Aaltonen.

Störst ökning där det är mest övervakning

Ordningsböterna kan komma att höjas igen, en ny höjning behandlas i riksdagens lagutskott.

Proportionellt sett minskade fortkörningen mest vid polisens kamerastolpar i samband med den automatiska trafikövervakningen och vid polisbilarna. Andelen bilar som fotograferades på grund av fortkörning minskade med nästan en tredjedel.

– Fortkörningsfallen kommer antagligen att fortsätta minska om polisen ytterligare ökar sin övervakning, säger Aaltonen.

Rättelse 8.2.2017 kl. 10.11: Mikko Aaltonens citat i slutet av artikeln har korrigerats. Det stod tidigare felaktigt att Aaltonen hoppas på att polisen ökar sin övervakning men det stämmer alltså inte. Svenska Yle beklagar misstaget.