Hoppa till huvudinnehåll

Cyklisternas andel i Helsingfors ökar inte trots stora satsningar

Flera cyklister väntar vid vägen i centrala Åbo.
Arkivbild. Flera cyklister väntar vid vägen i centrala Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera cyklar,cykel,vinter

Helsingfors stads målsättning är att andelen resor med cykel är 15 procent av all trafik 2020. Det cyklas allt mera i Helsingfors, men den övriga trafiken ökar också. Andelen cykelfärder stampar därför på stället.

Enligt en enkät som Helsingfors stadsplaneringskontor låtit göra gjordes 10 procent av alla resor med cykel 2016. Trafikplaneringschef Reetta Putkonen vid Helsingfors stad tror det finns många skäl till att andelen inte har ökat.

- På de platser där vi elektroniskt räknar cykeltrafiken har mängden cyklister ökat, vilket talat för att det finns fler cyklister på gatorna än förr. Men att andelen cykelfärder inte stigit från 10 procent måste bero på att mängden trafik som helhet ökat. Det borde finnas ännu fler cyklister för att det skulle synas i procentandelen, säger trafikplaneringschef Reetta Putkonen.

Allt fler Helsingforsare promenerar. I fjol skedde 37 procent av resorna i Helsingforstrafiken till fots.

- Staden växer och cykling är en effektiv transportform. Det är också miljövänligt att cykla och det tar lite plats. Helsingfors är en tätt bebyggd stad och åtminstone en del av resorna är korta så det är praktiskt att cykla. Därför lönar det sig att satsa på cykeln som transportmedel, säger trafikplaneringschef Reetta Putkonen.

Antalet cykelfärder har ökat

Helsingfors stad mäter dels manuellt och dels elektroniskt hur många som cyklar. Den mest synliga elektroniska räknaren finns vid cykelvägen Banan. Där kan alla se vad räknaren visar på en skärm.

cykelleden Baana i Helsingfors
Vid Banan går det att se hur många som cyklat förbi. Det livligaste dygnet år 2016 räknades 6700 cyklister på banan. cykelleden Baana i Helsingfors Bild: Yle/Helena von Alfthan cykelväg,cykelvägar,Maria sjukhus

Enligt forskare Eeva Kostiainen på Helsingfors stad har antalet cykelfärder ökat med 3 procent år 2016 jämför med föregående år. Men Kostiainen varnar för att den här siffran kan påverkas av de byggarbeten som under 2016 stört trafiken.

- År 2016 hade vi ovanligt många vägarbeten på centrala cykelvägar, vilket syns i räknarnas resultat då cyklisterna har använt andra rutter, säger trafikforskare Eeva Kostiainen.

Helsingfors satsar stort på cykling

Helsingfors stads årliga budget för byggandet av cykelvägar är 10 miljoner euro. På planeringsbordet finns många stora satsningar.

- Vi jobbar på att få bättre kvalitet på cykelstråken och cykelparkeringen. Vi har huvudfokus på infrastruktur, säger vikarierande cykelkoordinator Niklas Aalto-Setälä.

Nikas Aalto-Setälä poserar framför en gul skylt som dirigerar om forgängartrafiken.
Niklas Aalto-Setälä är cykelkoordinator i Helsingfors. Nikas Aalto-Setälä poserar framför en gul skylt som dirigerar om forgängartrafiken. Bild: Yle / Ted Urho byggnadskontoret i helsingfors

Byggandet av cykelvägar som pågår 2017 är den nya cykelbanan till Kottby och renoveringen av Mechelingatan.

- Nu har vi en plan på hur nätverket ska se ut, följande steg är att se i vilken ordning man bygger cykelvägarna. Tavastvägens detaljplanering börjar i år, jag hoppas vi får byggnadsplanerna klara i år. Det blir en stor förbättring när den är klar, säger Niklas Aalto-Setälä.