Hoppa till huvudinnehåll

Hangö stad och Ruber undertecknade avtalet om Roxx

Fyra män runt ett bord.
Till vänster på bilden Ruberföretagarna Keijo Suominen och Esko Manner. I ändan av bordet sitter stadsdirektör Denis Strandell och längst till höger kanslichef Lasse Tallqvist. Fyra män runt ett bord. Bild: Hangö stad/Nina Näsänen Hangö,hyresavtal,avtal,pub,Cafe

Restaurangen och puben Roxx i Östra hamnen i Hangö får fortsätta minst fem år till på nuvarande plats. Hangö stad och Roxx ägare företaget Ruber skrev i dag (6.2) under hyresavtalet.

Frågan om en förlängning av hyresavtalet har väckt en del debatt. En del politiker tyckte att hyresavtalet borde ha förlängts med bara ett år eftersom Östra hamnen planeras och man först efter att den planen är klar kunde ta ställning till vad som ska finnas i hamnen.

Bland Hangöborna har man varit orolig för att den populära restaurangen ska stänga och Hangöborna samlades till och med till demonstration för Roxx.

Regatta Resorts på granntomten Fabriksudden har också motsatt sig en förlängning med motiveringen att hyresvillkoren var orättvisa jämfört med villkoren för andra företag.

Regatta Resorts lämnade in rättelseyrkanden och meddelade att man är beredd att gå till högsta domstolsinstans i frågan.

Majoriteten i Hangö stadsstyrelse ville ändå förlänga hyresavtalet med Ruber om Roxx och stadsdirektören Denis Strandell förhandlade fram ett nytt avtal med nya villkor.

Från Regatta Resorts har man nu sagt sig vara beredd att dra tillbaka rättelseyrkan och att man är nöjd med avtalet.

Nya villkor

Hyran är nu 6 657 euro per år mot tidigare cirka 3 000 euro. Hyran indexjusteras också.

Hyresgästen har sedvanliga förpliktelser att sköta om hyresområdet och får till exempel inte skada träd.

I avtalet finns därutöver antecknat bland annat att hyresgästen ska vara medveten om att marken kan vara förorenad. Hyresvärden har rätt att utföra provtagning i marken vid tomten för att slå fast hur stora föroreningar det rör sig om.

Om myndigheterna slår fast att marken måste saneras är hyresvärden, alltså Hangö stad, inte tvungen att betala ersättningar om eventuella saneringsåtgärder stör företagsverksamheten.

Företaget Ruber sköter inte längre om gästhamnsverksamheten utan staden slöt på fredagen (3.2) ett avtal med Hangö segelförening (HSF) om gästhamnsverksamheten.

Läs mera:

Regatta Spa drar tillbaka rättelseyrkan om Roxx

Regatta Spa motsätter sig inte längre det femåriga hyresavtalet mellan Hangö stad och café- och puben Roxx. Stadens krav i avtalet faller Regatta Spa i smaken och bolaget drar tillbaka sin rättelseyrkan.