Hoppa till huvudinnehåll

Svensk studie: Snus ökar risken för typ 2-diabetes

Öppen snusdosa.
Öppen snusdosa. Bild: Wikimedia Commons/Torarm snus,Snusdosa,snusprilla

Användning av snus ökar markant risken för att insjukna i typ 2-diabetes, visar forskning vid Karolinska Institutet i samarbete med universiteten i Umeå och Lund i Sverige.

Den som använder en snusdosa eller mer per dag löper 70 procent större risk för att insjukna i diabetes-2. Riskökningen är jämförbar med att röka en hel ask cigarretter per dag.

Även mindre mängder snus ökar risken för att insjukna; 5-6 dosor per vecka ökade risken med 40 procent.

Forskarna följde upp 54 500 män under åren 1990-2013 med uppgifter från fem separata undersökningar. Av testpersonerna insjuknade 2 441 personer i typ 2-diabetes under uppföljningen.

Antalet kvinnor som snusar ansågs för litet för att kunna utföra en motsvarande studie bland kvinnor.

Nikotin bakom minskad insulinkänslighet?

Forskarna tror att nikotin leder till försämrad insulinkänslighet, vilket ökar risken för diabetes.

En snusare utsätter sig för samma eller något högre nikotinexponering som en rökare. För personer som slutat snusa syntes ingen ökad risk.

Tidigare forskning visar att de som röker cigarretter dock har större risk för cancer och hjärtkärlssjukdomar än snusare.

Typ 2-diabetes kan i värsta fall leda till svåra komplikationer, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt och förtida död.

Resultaten publiceras i Journal of Internal Medicine och studien har finansierats av bland annat Diabetesfonden och Folkhälsomyndigheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes