Hoppa till huvudinnehåll

Asylsökande: Migrationsverket tror inte att jag är homosexuell

Modi på Narinkens torg.
Modi flydde från Irak, eftersom han är homosexuell. Migrtaionsverket tror inte på hans berättelse. Modi på Narinkens torg. Bild: Yle/Carina Bruun asylsökande

Allt fler av medlemmarna i huvudstadsregionens organisation för sexuella minoriteter, Heseta, har fått avslag på sina asylansökningar. Migrationsverket tror inte att männen är homosexuella. Yle Huvudstadsregionen har fått ta del av två beslut.

Salar och Modi är båda från Irak. De flydde därifrån till Finland, eftersom de är homosexuella och deras släktingar hotar att döda dem.

Salar har i dag en finsk pojkvän och bor i Hertonäs i Helsingfors. Modi bor på en flyktingförläggning i Vanda, han vantrivs och säger att han blir mobbad på grund av sin sexuella läggning. Han har också misshandlats av andra asylsökanden flera gånger och önskar att han kunde flytta från flyktingförläggningen.

I december gick Salars och Modis drömmar om ett nytt liv i Helsingfors i kras. Båda fick avslag på sina asylsansökningar.

Beskrivningarna är för vaga och allmänna

Orsaken till avslagen är att Migrationsverket inte tror att Salar och Modi är homosexuella. Migrationsverket anser att männens beskrivningar av sin sexuella identitet är för allmänna och för vaga.

Salars tatuerade hand.
Salar har i dag en finsk pojkvän och bot i Helsingfors. Han tror att han dödas ifall han återvänder till Irak. Salars tatuerade hand. Bild: Yle/Carina Bruun Asylsökande med apatiska barn,asylsökande

Migrationsverket motiverar Salars avslag så här (fritt översatt):

”Det fattas på en känslomässig nivå beskrivningar av dina erfarenheter. Dessutom är du oförmögen att noggrannare beskriva hur din sexuella identitet utvecklats och vad för känslor och tankar du hade under processen. Det här tyder på att det finns skäl att misstänka att du inte är homosexuell.”

Migrationsverket anser att det som Salar sagt är motstridigt, eftersom han inte i sitt första polisförhör nämnde att han är homosexuell. Dessutom finns det inte bevis för att han var homosexuell i Irak.

Migrationsverket ställde intima sexfrågor

- Jag känner mig trasig och sårad, säger Salar sorgset om Migrationsverkets beslut.

Migrationsverkets intervju med Salar.
Migrationsverkets intervju med Salar. Migrationsverkets intervju med Salar. Bild: Yle/Carina Bruun intervju

I intervjun finns också intima sexfrågor. Till exempel undrar intervjuaren hurudant sex Salar hade första gången med en man och hur det i fortsättningen gick till med andra män. Enligt Migrationsverkets egen kontrollista står det att man inte får ställa intima frågor om sex för att få reda på någons sexuella läggning.
Den som intervjuade mig ville veta i detalj hur jag tog av mig kläderna, hur jag höll i en penis, vad för skydd vi använde och så vidare.― Salar, asylsökande

Salar vill inte berätta hur det kändes att avslöja alla detaljer, men säger att alla intima frågor inte finns med i de papper som Yle Huvudstadsregionen tagit del av.

- Personen som intervjuade mig ville i detalj veta hur jag tog av mig kläderna, hur jag höll i en penis, vad för skydd vi använde och så vidare. Jag har förstått att de inte borde ställa sådana frågor, säger Salar.

”Kanske han inte förstod”

Salar anser inte att han varit för allmän i sina svar när det gäller den sexuella identiteten.

- Jag berättade för personen som intervjuade mig att jag redan i ung ålder kände att jag var annorlunda och att jag redan då hade känslor för andra killar. Kanske han inte förstod, men jag vet att jag är homosexuell.

Yle Huvudstadsregionen kan bekräfta att Salar i Migrationsverkets intervju berättar att han i ung ålder kände intresse för andra pojkar och att han som femtonåring började ha förhållanden. Han berättar också att hans pappa tvingade honom i hemarrest, efter att grannen såg Salar kyssa sin pojkvän. Pappan har varit våldsam mot Salar och har hotat att döda honom. Salar berättar i intervjun gjord av Migrationsverket att han fått veta genom vänner att pojkvännen i Irak har dödats.

Utdrag ur Migrationsverkets intervju:

Intervjuaren: Störde det dig att du var homosexuell, kände du dig onormal eller något annat?
Salar: Nej, tvärtom. Jag har gillat killar sen jag var liten pojke.
Intervjuaren: Vad för känslor väcktes i dig när kompisarna började prata om flickor?
Salar: Jag skrek till dem att jag inte gillar det här, jag vill inte ha sådant. Till och med kusinerna frågade om jag hade flickvän och sådant.

Salar berättar att han inte i början vågade berätta för polisen i Finland att han är homosexuell, eftersom han inte kunde lita på polisen här.

Modi: Vad vill de ha för bevis?

Modis beslut från Migrationsverket liknar Salars. Migrationsverket anser att Modi alldeles för vagt och allmänt beskriver utvecklingen av sin sexuella identitet och i stället koncentrerar sig på att berätta om sina sexförhållanden.

- Jag är överraskad, chockad över det negativa beslutet. Jag vet inte vad jag ska göra för att Migrationsverket ska tro mig. Hur bevisar jag att jag är gay?

Den enda frågan om känslor gällde kvinnor. Och jag sa att jag inte har intresse av kvinnor.― Modi, asylsökande

De säger att dina svar är för allmänna, du beskriver inte dina känslor, utan berättar om dina förhållanden. Vad säger du om det?

- Det är svårt för mig att berätta om mina känslor, men det är klart att jag är attraherad av den personen jag har sex med. Vad annat kan jag säga?

Inga frågor om känslor

Modi tycker att det är märkligt att Migrationsverket anser att det saknas känslobeskrivningar, eftersom det aldrig ställdes sådana frågor.

- Hon (intervjuaren) frågade varför jag behöver asyl och jag sa för att jag har sex med män. Den enda frågan om känslor gällde kvinnor. Och jag sa att jag inte har intresse av kvinnor.

Yle Huvudstadsregionen kan bekräfta att man i Migrationsverkets intervju med Modi inte ställt frågor om hurdana tankar och känslor han har haft om att vara homosexuell.

Utdrag ur Migrationsverkets intervju:

Modi: När jag var 10 år kände jag att jag var homosexuell. Jag hade sex första gången som 13-åring. Det var med en jämnårig från samma klass. Vi blev förtjusta i varandra. Men vi var försiktiga och vi var tvungna att träffas i smyg. Ifall det skulle komma fram, skulle vi säkert ha blivit dödade.

I början förstod jag inte hur farligt det var. Vi påstod att vi gjorde läxor, fast egentligen hade vi sex. Ibland var jag hos honom, ibland var han hos mig. Vi var rädda att någon skulle märka vad vi höll på med.”

Varken Salar eller Modi kan tänka sig att åka tillbaka till Irak. De är båda övertygade om att de blir dödade ifall de återvänder.

Hassen Hanini sitter i hesetas styrelse
Hassen Hanini är ordförande för Heseta. Hassen Hanini sitter i hesetas styrelse Bild: Yle/Carina Bruun heseta

Missuppfattningar och kulturskillnader

Hassen Hanini är ordförande för Heseta och bekräftar att allt fler av Hesetas medlemmar får negativa beslut på sina asylansökningar.

- Vi har fått fler negativa beslute de senaste månaderna. Jag har ingen statistik, men tidigare var det mer jämnt mellan positiva och negativa beslut.

Det finns ingen sexualundervisning, sex är tabu i de här länderna och att diskutera och reflektera över känslor och tankar angående sin sexualitet är något helt nytt för många.― Hassen Hanini, Heseta

Hanini har svårt att förstå hur Migrationsverket resonerar.

- Jag vet inte hur man bevisar sin homosexualitet. Kunde Migrationsverket skicka några riktlinjer så man vet, undrar han.

Kan det uppstå missuppfattningar på grund av kulturskillnader?

- Ja, det tror jag. Vi måste komma ihåg att många som kommer från länder i Mellanöstern aldrig förr öppet har pratat om sin sexuella läggning. Inte ens folk som är hetero pratar om sin sexualitet. Det finns ingen sexualundervisning, sex är tabu i de här länderna och att diskutera och reflektera över känslor och tankar angående sin sexualitet är något helt nytt för många.

Varför vågar inte folk i polisförhören säga att de är homosexuella?

- Den som hela livet har sprungit iväg från polisen kommer inte att ändra inställning på en dag. Det är klart att många är rädda. I de första polisförhören är många av de asylsökandena inte ensamma, utan med andra asylsökanden eller med familjemedlemmar. Då vill de inte avslöja sin sexuella läggning.

Hur många tror du att ljuger om sin sexualitet bara för att få asyl?

- Jag tror inte att det händer så ofta. Generellt sett är det inte många heteromän från länder i Mellanöstern som anser att det är okej att ljuga om en sådan sak, eftersom HBTQ-personer i de här länderna ännu tyvärr är väldigt utsatta och hatade. För en heteroman skulle det innebära att förnedra sig själv och i princip förstöra sitt liv, eftersom man inte skulle få någon respekt av sina vänner, sin familj och övriga som bor på flyktingförläggningar. Machomentaliteten lever fortfarande starkt.

Migrationsverkets kontrollista

Migrationsverket har en kontrollista på vad man ska beakta när man intervjuar och fattar beslut om personer som tillhör sexuella minoriteter. Det står bland annat att man inte får ställa frågor som baserar sig på stereotypier eller gå in på detaljer om sex. Man får varken kräva eller ta emot bevis på sex, som till exempel videor. Myndigheterna måste också ha förståelse för att en asylsökande inte alltid berättar om sin sexuella läggning vid första möjliga tillfälle.

Källa: Migrationsverket

Migrationsverket: Berättelsen är viktigast

På Migrationsverket kan man inte kommentera enskilda fall, men chefen för asylenhetens juridiska stöd, Tirsa Forssell, säger att alla fall och beslut behandlas och fattas individuellt.

Hur bevisar man sin homosexualitet?

- Huvudsaken är berättelsen. Hur han eller hon berättar om den sexuella identiteten. Vi frågar när personen första gången förstod att hen är homosexuell och hur personens sexuella identitet utvecklats.

Forssell säger också att fotografier från hemlandet, skriftliga bevis på att man varit med i olika organisationer, bevis på att man blivit åtalad och straffad på grund av sin sexuella läggning kan styrka berättelsens trovärdighet.

Migrationsverkets skylt
Migrationsverket anser att salars och Modis berättelser inte är trovärdiga. Migrationsverkets skylt Bild: Yle/Eva Koskinen Migrationsverket

Vem eller vad utgår man ifrån när man bedömer en annans människas sexualitet?

- Det finns ingen modell, eftersom alla har olika egenskaper. Men berättelsens trovärdighet är det viktiga. Och bevisbördan.

Är det den som intervjuar som bedömer om berättelsen är trovärdig?

- Nej, det behöver inte vara den som intervjuar som fattar beslutet.

Enligt Tirsa Forssell är det minst två personer som går igenom en asylansökan, ifall beslutet är negativt. Ofta är det en person som intervjuar, en annan överinspektör som ger ett förslag och en tredje som fattar beslutet.

- Vi har en utbildad personal. Bland annat har Seta rf utbildat oss. Dessutom har alla som intervjuar och som fattar beslut gått European Asylum Support Office (easo) olika moduler.

Hur stor är risken att det sker missuppfattningar med tanke på att många asylsökande aldrig tidigare pratat om sin sexualitet?

- Det är en sak som alltid beaktas i intervjuerna och när man fattar beslutet. Vi vet att till exempel homosexualitet är tabu i många länder och därför har vi också fått utbildning av Seta. Men på något sätt måste de som ansöker om asyl kunna förklara hur den sexuella identiteten utvecklats.

I ett av fallen vill man se bevis på homosexuella förhållanden i hemlandet. I Irak kan man inte öppet vara homosexuell utan att försätta sig själv i fara. Vore inte bevis på att man är homosexuell riskabelt?

- Tyvärr kan jag inte kommentera enskilda fall.

Men får man använda bristande bevis från tiden i hemlandet som ett vägande skäl och argument i det slutliga beslutet?

- Hemskt svårt att säga. Jag vet inte hur intervjun gått till. Den som söker asyl vill ofta själv ta fram bevis från hemlandet som styrkar hens berättelse. Det kan vara att man blivit åtalad eller att man varit offer för sexuellt eller psykiskt våld och har ett läkarintyg. Man kan också ha fotografier eller bevis från sociala medier. Det är sådant som stöder berättelsen. Så visst har bevis från hemlandet en viss betydelse.

Det vi försöker få fram är den sexuella identiteten, när man själv märkt att man är annorlunda än någon annan och hur vardagen varit. Och ifall man är i fara om man skickas tillbaka till sitt hemland.― Tirsa Forsell, Migrationsverket

En del av intervjufrågorna är väldigt intima. Bland annat har man på Migrationsverket frågat på vilket sätt den asylsökande hade sex första gången. Är det en okej fråga att ställa?

- Nej, jag tycker inte att det är okej.

Så det har gått fel till där?

- Ja.

Hur kan man då lita på att Migrationsverkets bedömning är korrekt när intervjun inte gått helt rätt till?

- Om man är missnöjd med beslutet kan man överklaga till förvaltningsdomstolen. Som sagt kan jag inte kommentera enskilda fall, men man har ingen nytta av sådana frågor. Det vi försöker få fram är den sexuella identiteten, när man själv märkt att man är annorlunda än någon annan och hur vardagen varit. Och ifall man är i fara om man skickas tillbaka till sitt hemland.

Salar och Modi heter något annat i verkligheten.

Rättelse 7.2.2017 klockan 11.25. Hassen Hanini är ordförande för Heseta.