Hoppa till huvudinnehåll

Domen om Trumps omstridda inreseförbud kan falla redan i dag

President Donald Trump har i skarpa ordalag fördömt den federala domaren James L. Robart som fryste Trumps inresedekret tillfälligtt
Den federala domaren James L. Robarts beslut att frysa verkställandet av Trumps inresedekret ledde till en rättstvist som sannolikt avgörs av Högsta domstolen President Donald Trump har i skarpa ordalag fördömt den federala domaren James L. Robart som fryste Trumps inresedekret tillfälligtt Bild: EPA/UNITED STATES COURTS. James Robart,USA,Donald Trump

Tre domare på den amerikanska västkusten skall fälla sitt utslag om president Donald Trumps omstridda inreseförbud eventuellt redan på tisdag kväll finsk tid

Delstaterna Washington och Minnesota som har dragit presidentens dekret inför rätta, får stöd av minst 15 delstater och över 130 storföretag, bland dem Apple, Google, Uber och Microsoft.

Delstaterna anser att dekretet är olagligt och att det skulle skada USA:s säkerhetsintressen och näringsliv.

Beslutet anses också bryta mot grundlagen som säger att alla är lika inför lagen.

Delstaterna understryker att förbudet är diskriminerande mot muslimer och medborgarna från sju länder med muslimsk majoritet som har belagts med inreseförbud.

De påpekar också att ingen invandrare från de sju utpekade länderna har utfört ett terrordåd i USA.

"Presidenten får rätt"

Vita huset försvarar sig med att presidenten har rätt att fatta dylika beslut om invandring som "skyddar landet mot terrorism."

Justitieministeriet som försvarar presidentens beslut, anser att en federal domares beslut att frysa verkställandet av dekretet bör begränsas till människor som redan beviljats inresa till USA och var tillfälligt utomlands, eller till dem som ville lämna USA och sedan återkomma.

Ministeriet anser att dekretet är ett "lagenligt utförande av presidentens befogenhet över utlänningars inresa till USA och insläppande av flyktingar."

Vita huset säger sig vara övertygat om att domstolen kommer att stöda presidentens synpunkter.

Tidsfristen löpte ut i natt

Tidsfristen för Vita huset och delstaterna Washington och Minnesota att lämna in kompletterande handlingar till domstolen gick ut i natt finsk tid.

En appellationsdomstol på västkusten skall höra parterna per telefon i eftermiddag finsk tid och det är möjligt att domen faller redan då, även om det anses osannolikt.

Hur det än går i appellationsdomstolen så kommer beslutet högst sannolikt att överklagas och Högsta domstolen tar i så fall ställning i ärendet i snabb ordning.

Nya opinionsundersökningar tyder på att en klar majoritet av amerikanerna motsätter sig inreseförbudet.