Hoppa till huvudinnehåll

Familjer också välkomna till Folkhälsans nya mottagning i Åbo

Spel och pussel i en bokhylla.
Verksamheten har nu breddats så att också barn och föräldrar kan komma till mottagningen. Spel och pussel i en bokhylla. mottagning för barn, unga och familjer i åboland

Det som tidigare var Folkhälsans tonårspoliklinik har nu flyttat från Åbolands sjukhus till utrymmen på tredje våningen i den nyrenoverade Katedralskolan i Åbo.

Verksamheten har också breddats från ungdomar till barn och familjer och går under namnet Mottagning för barn, unga och familjer i Åboland, berättar enhetsledare Petra Boman, som också jobbar som neuropsykolog på mottagningen.

- Visst är det främst ungdomar som kommer hit, men också många familjer har hittat till verksamheten sedan flytten.

Den nya platsen har fått positiv feedback.

- Många har sagt att det är lätt att ta sig hit. Och visst är det också en fördel att finnas nära de unga här i Katedralskolan, så att det också ska kännas lätt och odramatiskt att ta kontakt. Tröskeln ska vara låg att komma hit. En del kanske tycker att det känns lite väl nära att vi finns här i skolans utrymmen, men det har vi åtminstone inte hört något om.

Teamet vid mottagningen består av psykologer, talterapeuter, en ergoterapeut, familjeterapeut och psykiater och en barnneurolog. Förutom vid mottagningen i Åbo, så jobbar en del av teamet också i Folkhälsanhuset i Pargas.

- Det är lättare att hjälpa till exempel barn och ungdomar i den egna miljön. Dels är det lättare att se vilka problemen är, och det är också lättare för klienten att ta till sig hjälpen, påpekar Boman.

Psykolog Therese Kullberg och neuropsykolog Petra Boman.
Psykolog Therese Kullberg och neuropsykolog Petra Boman. Psykolog Therese Kullberg och neuropsykolog Petra Boman. Samfundet Folkhälsan,mottagning för barn, unga och familjer i åboland

Gratis stödsamtal och stödgrupper

En stor del av de tjänster som erbjuds är subventionerad verksamhet, vilket innebär att det är gratis för de som deltar.

Förutom individuella stödsamtal för ungdomar, så kommer det också att ordnas en stresshanteringsgrupp under våren med tekniker och redskap för hur man bättre kan hantera stress i samband med studier eller jobb.

Två fåtöljer kring ett bord på mottagningen.
Det här rummet inreds för ungdomssamtal. Två fåtöljer kring ett bord på mottagningen. Ungdomsmottagning,terapi,terapi

För föräldrar erbjuds gruppdiskussioner, men också möjlighet att boka tid för individuella samtal kring olika vardagsbekymmer eller problem.

- Det kan vara något som gäller barnens utveckling eller något annat i familjen.

Syskongrupper träffas också i mottagningens regi. Barn som till exempel har ett syskon med specialbehov får under de här träffarna information, samtalsstöd och råd för hur man lättare kan hantera olika situationer som uppstår då ett syskon har specialbehov.

- Det kan till exempel vara frågan om hur man hanterar ett syskon som kanske får raseriutbrott eller liknande. De här grupperna har varit omtyckta och också vi tycker att verksamheten är mycket värdefull, säger Boman.

Ett mottagningsrum med bord, stolar och lekhörna.
Det andra rummet har en barnvänligare inredning. Ett mottagningsrum med bord, stolar och lekhörna. terapi,mottagning för barn, unga och familjer i åboland

Läs också