Hoppa till huvudinnehåll

Nordkalks nya VD: Vi satsar på tillväxt

Dagbrottet i Pargas
Dagbrottet i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus dagbrott,dagbrottet i pargas,Pargas,Nordkalk,gruvdrift

Nordkalks nya VD, Hannu Hautala, kommer till Nordkalk från metallindustrin och företaget Outokumpu, där han har jobbat de sex senaste åren.

Han har också tidigare jobbat inom elektronikindustrin på företag som Elcoteq och Flextronics. Till jobbet som verkställande direktör kom han genom en rekryteringsfirma, som tog kontakt med honom.

För Hautalas del har jobbet tidigare fört honom utomlands. Förutom två år i Estland, har han han tillbringat sammanlagt åtta år i Düsseldorf, Tyskland, som har blivit som ett andra hemland för honom.

Men vad vet Hautala om Pargas?

Inte särskilt mycket, erkänner han. Han vet att det finns fina orienteringsmöjligheter och att orten lockar mycket folk på somrarna. Men livet på en gruvort känner han till.

- Att bo och verka på en gruvort med dagbrott, dagliga sprängningar och gruvverksamhet är mycket bekant för mig, eftersom jag är född och uppvuxen i Pyhäsalmi. Ännu på 1970- och 80-talet fanns där ett dagbrott, men idag är Pyhäsalmi gruva helt och hållet en underjordisk gruva.

Säkerhet och tillväxt

De största frågorna inom Nordkalk just nu är säkerheten och tillväxt, berättar Hautala.

- Det främsta är att sköta om säkerheten; att allt vi gör görs tryggt och utan att det sker arbetsolyckor. Det är målet. Det andra är att Nordkalk måste hitta lönsam tillväxt. Det kommer vi att sträva till med våra nuvarande kunder. Vi strävar också efter att hitta nya serviceområden och att också växa geografiskt, där det är möjligt, i området kring Östersjön och närregioner.

Under sin första månad på det nya jobbet har Hautala rest runt till bolagets största enheter kring Östersjön. Av trettiotalet verksamhetsorter har Hautala hunnit besöka 13-14 större enheter och träffat cirka 700 av bolagets 1000 anställda.

För att lära känna bolaget och dess anställda från insidan har han skickat ut en enkät till samtliga anställda där han bland annat ställt två frågor: Vilka tre saker ska Nordkalk hålla fast vid och vilka saker kunde man avstå från?

Svarsprocenten har varit hög. Arbetet med enkäten är ännu på hälft, men det som många anställda vill hålla fast vid är det fokuset på säkerhetsfrågor. Dessutom är många nöjda med sina kolleger och stämningen på arbetsplatsen.

Det som däremot väckt kritik är frågan om arbetsfördelningen, de anställdas arbetsbördor och ansvarsfördelning.

Klassiska Pargashobbyer

Hautala bor i Kyrkslätt men har en övernattningslägenhet i Pargas. För tillfället håller han på att väcka sin skolsvenska till liv.

Förutom att han har ett intresse för opera och schack, så är Hautala en ivrig skidåkare och orienterare; chansen att stöta på honom i Pargasskogarna är med andra ord god.

- Bara skidspåren är i skick så kommer jag att åka skidor här, och så fort snön smälter kommer jag att vara med på den första motionsorienteringen!

Bild på Nordkalks nya verkställande direktör Hannu Hautala.
Hannu Hautala Bild på Nordkalks nya verkställande direktör Hannu Hautala. Bild: Outokumpu Nordkalk,nordkalk oyj apb