Hoppa till huvudinnehåll

Ujula svarar på kritiken mot planerat vårdbolag i Borgå

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Bild: Yle / Hanna Othman Jukka-Pekka Ujula,borgå stad,stadsdirektörer

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i Borgå bemöter nu den kritik som har riktats mot Borgå stads planer på ett samföretag med en privat aktör kring vården.

Vi lät stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i Borgå besvara några frågor om hur tjänstemännen i Borgå har tänkt gällande Borgå stads framtida produktion av social- och hälsovårdstjänster.

Experter säger att Borgå stad inte kan stå som ägare för ett vårdbolag efter att social- och hälsovårdsreformen har trätt i kraft. Då tar landskapen över kommunernas andelar i privata vårdbolag.

Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar.
Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar. Bild: All Over Press läkare,Patient (grammatik),lyssnande (lystrande),kvinnor,sjukvård,läkemedelsordinationer,hälsa,hälsovård,mediciner

Varför planerar tjänstemännen i Borgå stad ändå att grunda ett vårdbolag redan nu?

- Utgångspunkten är att trygga Borgåbornas rättigheter också i samband med framtida förändringar. Social- och hälsovårdsreformen förverkligas stegvis under 2020-talet, och det nya systemet etableras först flera år efter att reformen har inletts, säger Ujula.

Han konstaterar vidare att kaos är att vänta i Nyland. Samtidigt som uppskattningsvis 140 miljoner euro av finansieringen av reformen i Nyland överflyttas på landskapen måste man lyckas med att bolagisera och effektivera produktionen av social- och hälsovårdstjänster.

- En utredning visar att en bolagisering är den bästa lösningen för att stabilisera läget inom Borgåområdet då reformen träder i kraft.

Beslutet om att inleda en utredning kring social- och hälsovården i Borgå fattades i stadsstyrelsen och en politisk styrgrupp har lett arbetet. Tjänstemännen har gjort beredningen.

En fullmäktigeklubba svingas.
En fullmäktigeklubba svingas. Bild: Yle/ Stefan Paavola Borgå,beslut

Kan stadens avtal före reformen binda landskapet när reformen trätt i kraft?

- Borgå stad ansvarar för produktionen av social- och hälsovårdstjänster åtminstone till slutet av 2018. Om staden har ingått avtal om vården som fortsätter efter 2019 överflyttas ansvaret på den nya anordnaren, det vill säga landskapet.

Ujula säger också att de begränsningar som den nuvarande lagstiftningen om avtalen ställer inte inverkar på det förslag om vårdbolag som nu presenteras.

- Borgå stad har full rätt och en skyldighet att se efter invånarnas rättigheter inom ramarna för den nuvarande lagstiftningen.

Vad får det för följder om inte Borgå kan vara med som ägare i bolaget efter reformen?

- Ett eventuellt samföretag inom vården fortsätter sin verksamhet med de villkor som hör till avtalet som ingåtts med staden, även om landskapet äger själva aktierna. Landskapet kan omedelbart under 2019 göra ändringar inom ett bolag som ägts till 100 procent av kommunen.

En läkare undersöker ett barn med stetoskop.
En läkare undersöker ett barn med stetoskop. Bild: Denis Closon Stetoskop,läkare,hälsovård,barnsjukdomar,sjukvård,sjukskötare,lungsjukdomar

Vad betyder det i praktiken för Borgå stad om landskapet tar över stadens andel?

- Man kan inte veta hur landskapet kommer att resonera, eftersom det inte ännu finns någon lagstiftning om landskapen eller deras verksamhet.

Hur fortsätter nu beredningen i Borgå – siktar ni ännu på att utreda alternativet med ett samägt vårdbolag eller blir det något helt annat alternativ framöver?

- Vi återkommer till ärendet när staden har gett sitt utlåtande om lagen om valfrihet inom vården. Lagen har en väsentlig roll i arbetet, konstaterar Ujula.