Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdirektör Ujula: "Solen kommer att lysa över Borgå också i framtiden"

stadshuset i borgå, stadsstyrelsens rum i borgå
Förhandsuppgifterna om Borgå stads bokslut presenterades på onsdag i stadshuset i Borgå. stadshuset i borgå, stadsstyrelsens rum i borgå Bild: YLE/Stefan Härus stadsstyrelsens rum

Borgå stads bokslut för 2016 kommer att ha ett överskott på cirka 8 miljoner euro. Det framgår av de förhandsuppgifter som Borgå stad gett offentlighet.

Siffran är en uppskattning. Den verkliga siffran klarnar an efter att beredningen av bokslutet framskrider.

Det som man redan nu med säkerhet kan säga, är att det är det första bokslutet på fem år som visar ett överskott. Orsakerna till det är många. Bland annat justeringsredovisningen av skatteinkomsterna från 2015 som ger cirka 7 miljoner euro och inkomster från tomtförsäljningar på cirka 3 miljoner euro.

Årsbidraget kommer enligt förhandsuppgifterna att vara cirka 31 miljoner euro, vilket är dubbelt mer än budgeterat.

I siffrorna för 2016 syns inte Borgå stads affärsverk. När bolagens bokslut är färdiga, kommer stadens årsbidrag att landa på cirka 36 miljoner euro.

Skulderna ökar

Dock kommer stadens skulder att öka. Borgå har många bygg- och renoveringsprojekt som slukar pengar. Borgå stad räknar med att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 35 miljoner euro när de året innan var 15 miljoner euro.

Positiva signaler är trots allt att stadens ekonomi har varit i balans sedan 2010, eftersom Borgå har kunnat finansiera nettoinvesteringarna med hjälp av årsbidraget.

Från över till under

Ännu 2009 hade Borgå nästan dubbelt mera lån än landets kommuner i genomsnitt. För närvarande ligger stadens skattesats och skuldbörda under genomsnittet i landet.

- Det positiva bokslutet är ingalunda ett tecken på att vi nu kan vila på lagrarna. Framtiden är full av frågetecken, men oberoende av en eventuell framtida social-, hälsovårds- och landskapsreform, så kommer nog solen att lysa över Borgå också i framtiden, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.