Hoppa till huvudinnehåll

Vasas stadsdirektör: Offentlig upphandling är ett stort problem

Tomas Häyry.
Tomas Häyry. Tomas Häyry. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist häyry

Dagens system med kommunala upphandlingar är ett stort problem och därför går stora projekt ofta över budget. Det säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry och efterlyser ett nytt system.

I en intervju med Yle Pohjanmaa hävdar Heimo Hokkanen (KD), ordförande för revisionsnämnden i Vasa, att Vasa har satt underbudgetering i system. Så är inte fallet, säger Tomas Häyry. Problemet är systemet med offentlig upphandling, anser han.

Vps tränar inför första matchen på nya stadion.
Sandvikens stadion. Vps tränar inför första matchen på nya stadion. Bild: Yle/Sarah Karjalainen vps,fotboll,Sandvikens stadion

Hokkanen tar exempel som Vasklotbron, Sandvikens fotbollsstadion och renoveringen av Vasa ishall där budgeten spräckts rejält efter att den godkänts av Vasa stads fullmäktige.

- Jag skriver inte under sådana påståenden. Förstås börjar vi närma oss ett kommunalval, sådana här kommentarer är att vänta då, säger Häyry.

Offentlig upphandling utgör ett problem

Det som Häyry dock medger är att dagens system med kommunala upphandlingar är ett problem. Först ska staden eller kommunen meddela i en offentlig budget hur stora medel man har att tillgå och sedan ska projektet läggas ut på anbud.

- Då vet alla som bjuder hur mycket pengar det finns. Och det är aldrig bra, så gör man aldrig på den privata sidan.

Häyry säger att det är klart att det finns ett ansvar gentemot skattebetalarna att budgetarna håller.

- Men det finns också en realitet med att vi i så fall måste sätta säcken efter munnen. Det är ofta så att planer inte godkänns där man har skalat bort stora betydande delar i ett projekt för att uppnå budgeten. Det är en så kallad iterativ process där man funderar fram och tillbaka vad det börjar kosta och vad kan man få för pengarna.

Borde man inte då fundera det klart före man en gång för alla spikar budgeten?

- Det är en bra fråga. Det tar ganska lång tid att förbereda sådana här projekt och o andra sidan klarnar priset först i det skedet då du har pengarna budgeterade och begär in slutliga anbud. Det är ett allmänt problem att det system vi har inom den offentliga sektorn med anförskaffningar och investeringar inte är kostnadseffektiv överhuvudtaget.

Borde man riva upp systemet och göra om?

- Det borde man och det håller man nog på med. En möjlig modell i stora projekt som visat sig vara väldigt effektiv i några fall är alliansmodellen. Där går man fram på ett helt annat sätt.

Svar om fotbollstadion, Vasklotbron och ishallen

Vasklotbron i Vasa.
Muddring vid Vasklotbron. Vasklotbron i Vasa. Bild: Christian Nylund vasklotbron,Vasa,muddring

Häyry svarar på alla tre exempel som Hokkanen för fram i sin kritik. När det gäller Vasklotbron hade man trots alla förundersökningar inte upptäckt att det fanns stora problem i sedimenten. Vad gäller fotbollstadion svarar han så här:

- De planer och kostnadsberäkningar som lades fram är inte samma som vad man ville göra sedan när projektet skulle förverkligas. Då är det klart att budgeten lever med det.

Med det tredje exemplet om renoveringen av Vasa ishall som ser ut att bli dyrare, påminner Häyry att inget är beslutet om den saken än. Där är saken att Vasa och Korsholm fattat beslut om vad vardera är beredd att gå in med för summa i renoveringen och det räcker inte nu när man konstaterat att det måste göras större arbeten.

- Nu blir det på sätt och vis så att vi går från ett öppet bord till att fundera hur finansieringen ska ordnas och ska vi göra det här eller inte.

Ritning av den renoverade ishallen i Vasa.
Ritningar på Vasa nya ishall. Ritning av den renoverade ishallen i Vasa. Bild: WasaPlan. Vasa Arena,ishallen i vasa

Projekten sticker inte ut i Finland

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry säger att det inte är något extra ordinärt för Vasa att projekt går över budget.

- Våra projekt sticker inte ut om man tittar på många andra projekt som gjorts i Finland. Våra projekt har hållit sig inom en någorlunda ram, säger Häyry.

Tomas Häyry slänger därefter fram exempel som bygget av Västmetron och renoveringen av Olympiastadion i Helsingfors där budgeten dragit över rejält.

Hästsportcentret blev inte av

Ett större projekt som Vasa stad dragit sig ur när projektet svällt och blivit dyrare än vad det var tänkt från början är hästsportcentret. Det var ett gemensamt projekt med Korsholm och hästsportcentret skulle byggas i Tölby, Korsholm.

Tomas Häyry vill dock inte jämföra fotbollsstadion med hästsportcentret.

- Vi har gått genom det här många gånger. Planerna ändrades under projektets gång.

Nu är planerna i stället i full gång med att bygga ett hästsportcenter på det så kallade Wahlrooska hemmanet i Solf i Korsholm. Det är Korsholms sportryttare och Vasanejdens travring som står för det mesta medan Korsholms kommun sköter saker som detaljplanering och kommunteknik.

"Hästsport är en flicksport"

Carina Nyholm, ordförande i Korsholms sportryttare, är aktivt med och planerar det hästsportcenter som ska byggas i Solf i Korsholm. Nyholm följde också aktivt med planerna på hästsportcentret i Tölby och är inte förvånad att det gick i stöpet medan fotbollsstadion nog fick mer pengar.

- Det är klart, vi har en flicksport. Det är ju konstaterat att flicksporter ligger sämre till än vad pojksporterna gör. De går före och de har också större publik. Det är synd att vissa sporter blir prioriterade framför andra. Det är två stora projekt på gång och dit tycks det komma pengar och det går över budget men hästsportcentret stoppades, säger Nyholm.

Prius och Carina Nyholm vid Hubertus ridskola.
Carina Nyholm. Prius och Carina Nyholm vid Hubertus ridskola. Bild: YLE/Mira Myllyniemi carina nyholm

Tomas Häyry har svårt att ta ställning till att hästsporten inte skulle få pengar för att det skulle vara en flicksport.

- Jag skulle inte göra en sådan slutledning att det är beroende på om det är pojkar eller flickor som utövar det. Och om vi tänker på fotbollen idag är det en stor sport för både pojkar och flickor, säger Häyry.

Tips: Titta på Umeå

Det finns en lång tradition av hästsport i Vasaregionen och Nyholm håller fram att de har många aktiva ryttare som håller sig på en nationell nivå. Problemet är bara att de inte har någon ordentlig träningsmanege som fungerar på vintern. Nu tränar de i en mindre manege i Solf i Korsholm som inte helt och hållet fyller sitt syfte.

- Vad gäller ridsporten har man kanske inte tittat på allt som finns. Jag representerar tävlingssporten men det finns mycket annat. Det finns hobbyridning och terapiridning, det finns massor inom ridningen som man kanske inte riktigt har förstått ännu, säger Nyholm.

Nyholm ger tipset att blicka över Kvarken till Umeå.

- Ett av de viktigaste projekten Umeå kommun gjort är att de har satsat i ridsporten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten