Hoppa till huvudinnehåll

Anna Liisa Aho: Sorg är kärlek

Anna Liisa Aho forskar i sorg.
Sorgforskare Anna Liisa Aho Anna Liisa Aho forskar i sorg. Bild: Yle/Parad Media forskare,sorg,depression,anna liisa aho

Sorg har tidigare setts som en process med en början och ett slut. I dag vet vi att sorgen efter en älskad människa finns kvar genom hela livet.

Sorgforskaren Anna Liisa Aho säger att saknad och förlust är subjektiva upplevelser som ofta förknippas med en känsla av tomhet. Sorgen kan sätta långvariga spår i kroppen. Hur vi bearbetar sorgen och tomhetskänslan är individuellt.

Anna Liisa Aho förlorade själv en dotter för 18 år sedan. Dottern levde bara 24 timmar efter födseln.

- Hon lämnade ett livslångt tomrum efter sig. Det är bara några dagar sedan vi samlades i familjen och tittade på foton av henne och funderade på hurdan hon skulle vara idag och hur hon skulle placera sig i syskonskaran. Vi saknar alla henne fortfarande.

Hur lär man sig leva med sorg?

Hela begreppet ”att klara sig ur sorg” är förlegat.

- Det handlar om att lära sig leva med sorgen, speciellt om det gäller sorgen efter ett barn som dött. Det gäller att kunna fortsätta leva utan den kära människan man förlorat. Sorg är kärlek.

Många faktorer inverkar på hur djup och långvarig sorgen är. Det centrala är den emotionella relationen till den som dött. Vi kan bli upprörda över skolskjutningar och andra tragiska händelser, men om vi inte stått dem som dött väldigt nära beskrivs känslan snarare som chock eller som en kollektiv sorg.

- Sorgen som känsla är mycket privat och personlig när man har förlorat någon man älskat.

Kan man fylla den känsla av tomhet som sorgen skapar?

Anna Liisa Aho säger att man inte behöver fylla den, man kan lära sig leva med den. Det kommer in annat i livet som hjälper en att fortsätta att leva med sorgen.

- Känslan av tomhet är svår att beskriva. Man har forskat i hur tomhet känns och vad den är. Finns det tomhet före födseln eller efter döden? Människor som har återvänt från det döda beskriver ljus, möten med älskade personer och mycket annat än mörker.

- Jag tror inte att människan förmår existera i total tomhet. Det är aldrig helt tomt i huvudet, utan människan tänker alltid på någonting.

Förlusten av ett barn innebär alltid en känsla av tomhet och meningslöshet. En känsla av tomma händer. Tomhet är ett centralt element i upplevelsen av sorg.

Är sorgen universell?

Sorg tar sig olika uttryck hos olika människor, det finns inte två människor som upplever den sorg som kommer av en stor förlust på exakt samma sätt med samma känslor, upplevelser och fysiska reaktioner. Man kan inte räkna upp allmänna reaktioner vid sorg.

- I dag vet vi att sorgen är mycket dynamisk. Den utvecklas inte stegvis som en process. Sorgen exempelvis efter ett barn som dött kan komma tillbaka också efter en lång tid och känslan av sorg kan bestå hela livet. Det gäller speciellt föräldrar som har förlorat ett barn.

Finns det någon tidtabell för sorgen?

Tidigare talade man om sorgearbete som en process med olika faser som började med chockfasen, gick via reaktionsfasen och bearbetningsfasen och avslutades med nyorienteringsfasen. I dag talar man inte längre om sorgearbetets faser, utan tänker snarare att man kan ha en relation till den som dött genom hela sitt eget liv. Därmed kan sorgen räcka lika länge som man lever.

Förut brukade någon som under en längre tid ville hålla kvar den dödas saker eller hålla kvar ett dött barns rum och tänka på den diagnosticeras med patologisk sorg. Så tänker forskarna inte längre. Sorgen har ingen tidtabell.

Förut var ritualerna och de yttre tecknen på sorg tydligare. En änka kanske klädde sig i svart för att signalera att hon hade sorg, någon kanske bar en sorgknapp eller sorgslöja. Det visade andra att här har vi en sörjande människa. I dag vet vi att sorgen är mera långvarig och kan pågå hela livet.

Sörjer vi i ensamhet?

- Vi har blivit främmande för döden och delvis också för sorgen.Vi talar väldigt lite om döden och om den tomhet som uppstår när någon dör.

Tidigare dog människor i varje torp, man dog i kriget och barn dog av olika farsoter. I dag är det väldigt ovanligt att ett barn dör. Vi har blivit främmande för döden. Vi strävar efter det eviga livet och tror att vi kan leva för alltid, trots att vi vet att vi alla kan dö precis när som helst.

Vilka spår och förändringar sätter sorg i kroppen?

Det är vanligt med negativa fysiska följder av sorg. Forskningen visar, att människor som sörjer löper en större risk att begå självmord än andra, speciellt om den de sörjer också har begått självmord. Risken för MS, cancer och andra sjukdomar ökar eftersom motståndskraften blir sämre när man sörjer. Man blir mera utsatt för sjukdomar och problem, enligt Anna Liisa Aho.

- Sorgen ökar risken för depression och kan leda till att man inte orkar jobba. Sorg är inte depression men kan leda till depression.

Det finns omfattande forskning som visar att människor som sörjer byter kön, man upplever inte längre att man är man eller kvinna. Det kan också ske stora förändringar i familjedynamiken, i parförhållandet. Förmågan att ta hand om familjens övriga barn blir sämre. Sörjande kan bli ensamma och utanför viktiga sociala sammanhang. Det kan var svårt att t.ex. möta en familj som har förlorat ett barn som har tagit livet av sig.

Vilka former kan sorgen ta?

- Sorgen tar sig olika uttryck beroende på hur den man sörjer har dött. Hur traumatiskt det är. Ofta är det jobbigare om döden har kommit genom självmord, mord, olycksfall, drunkning, etc.

- Om döden kommer efter en lång tids sjukdom och hospicevård kan man också uppleva en känsla av lättnad och befrielse. Det är inte lika vanligt att man talar om de positiva känslor som förknippas med döden. Då blandas sorgen ofta ihop med dåligt samvetet. Det talas inte speciellt mycket om det i vårt samhälle, men i forskningen kommer också positiva känslor fram.

En stor sorg kan leda till personlig tillväxt. Man kan blir starkare och modigare, stressar inte över småsaker och vågar leva sitt liv modigare än tidigare. Människor som har mött stora kriser har ofta lättare att se de positiva sidorna i sitt liv.

Anna Liisa Aho medverkar i Efter Nio om tomhet på torsdag 9.2 på Yle Fem och Yle Arenan.

Mer från programmet

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP