Hoppa till huvudinnehåll

De österbottniska byarnas framtid diskuterades på medborgarforum

Medborgarforum om Österbottens landskapsplan 2040.
Medborgarforum samlades på Österbottens förbund i Vasa på torsdagen för att tycka till om Österbotten 2040. Medborgarforum om Österbottens landskapsplan 2040. Bild: Yle/Anna Kurtén Österbottens förbund,medborgarforum

Arbetet med Österbottens landskapsplan 2040 går vidare. På torsdagskvällen samlades medborgarrepresentanter för att tycka till om centrum -och byanätverket i Österbotten 2040.

Österbottens förbund som bereder landskapsplanen i samarbete med myndigheter och intressenter ordnade på torsdagen medborgarforum för femte gången.

På medborgarforum träffas representanter för olika befolkningsgrupper och intressen för att diskutera teman som är aktuella i processen med landskapsplanen.

Deltagarna som inbjuds till medborgarforum representerar bland annat barnfamiljer, pensionärer, invandrare, stadsbor och skärgårdsbor.

Planläggningsingenjör Gustav Nygård på Österbottens förbund säger att byarna och byanätverket är viktiga också i den kommande landskapsplanen 2040.

Medborgarforum om Österbottens landskapsplan 2040.
Planläggningsingenjör Gustav Nygård värdesätter medborgarnas åsikter i arbetet med den nya landskapsplanen. Medborgarforum om Österbottens landskapsplan 2040. Bild: Yle/Anna Kurtén Österbottens förbund,medborgarforum

- Utvecklingen har skett på så sätt att byar nära arbetsplatser har vuxit och blomstrat medan det också finns byar där befolkningen har minskat. Det finns många byar till exempel i Jakobstadsregionen som har vuxit kraftigt, i Larsmo och Pedersöre.

I utredningen om byarnas framtidsutsikter har man tittat på bland annat befolkningsutveckling, befolkningsstruktur och hur många jobb det finns på pendlingsavstånd. Man har också tittat på byaaktivitet och service.

Hur många av dagens byar finns kvar 2040?

- Det är omöjligt att säga. Vi kan göra prognoser och vi kan anta. Nog finns ju byarna kvar men det är knappast byar på samma sätt som i dag.

Vilken är den största farhågan när det gäller byarnas framtid?

- Det är nog flyttrörelserna och urbaniseringen. Det finns ju en urbaniseringstrend som inte bara gäller Österbotten utan hela landet. Det är de större tätorterna som växer.

"Dödsstöten för en by som mister byastatus"

Ralf Degerlund från Björköby, en av deltagarna i medborgarforum, ser farhågor när det gäller mindre livskraftiga byars framtid.

- Österbottens förbund sätter planen för landskapet och kommunerna följer efter den. Om en by blir av med sin byabenämning är det som att ge dödsstöten. Det blir ju lätt för kommunen att sluta planera då.

Ralf Degerlund från Björköby.
Ralf Degerlund från Björköby, en av deltagarna i medborgarforum. Ralf Degerlund från Björköby. Bild: Yle/Anna Kurtén ralf degerlund

- Det betyder också att markens värde minskar om byabenämningen inte finns kvar.

Degerlund hoppas att alla byar finns kvar 2040.

- För mig är en by en sammanslutning av människor. Jag kallar det en by direkt när vi har en sammanslutning av människor - ett byaråd eller någon annan förening där människorna jobbar tillsammans. Det räcker för mig.

- Det bästa med Björköby är att vi har en vansinnigt vacker natur och vi är mitt i ett världsarv. Och sammanslutningen inom befolkningen tycker jag är jättebra.

Utredningen om centrum - och byanätverket har återremitterats till kommunerna som ska säga sitt en gång till innan utredningen blir offentlig.

Ett utkast till ny landskapsplan för Österbotten blir klart till hösten. Landskapsplanen omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målsättningen är en godkänd plan år 2018 eller 2019.

Den nya landskapsplanen ersätter Österbottens landskapsplan 2030.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten