Hoppa till huvudinnehåll

"Framtiden avgörs av Kronobyborna själva"

Isak Byskata.
Isak Byskata tror att Kronobybornas framtid ligger i händerna på dem själva. Isak Byskata. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Kronoby,isak byskata

De stora utmaningarna för det kommunfullmäktige som väljs i Kronoby april blir landskapsfrågan och ekonomin, det tror tf kommundirektör Malin Brännkärr. Hur Kronobys framtid ser ut beror på invånarna själva, säger 17-årige Isak Byskata.

En jätteaktiv landsbygdskommun, med en god infrastruktur och fina bostadsområden och ett rikt idrotts- och kulturliv, så beskriver kommundirektör Malin Brännkärr Kronoby.

- Det finns många ljuspunkter i Kronoby. Vi har ett flygfält, två riksvägar som går genom kommunen, två hamnar nära och två järnvägsstationer på stambanan. Det här kunde vi kanske utnyttja ännu effektivare, säger Brännkärr.

Brännkärr lyfter även fram två ishallar och många eljusspår som saker kommunen skött bra.

Kommnudirektör Malin Brännkärr.
Malin Brännkärr. Kommnudirektör Malin Brännkärr. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Kronoby,kronoby kommun

Men Isak Byskata som studerar i gymnasiet kombinerat med skogsbruk på Optima Lannäslund påtalar det egna ansvaret.

- Man kan inte förvänta sig att politiker ska sköta allt. Det är också upp till oss själva. Genom att handla lokalt och vara företagsamma så kan vi själva påverka framtiden och få liv i Kronoby, säger Byskata.

Låg arbetslöshet och många företag

Kronoby med sina knappa 7 000 invånare är en kommun med låg arbetslöshet, 6,3 procent, vilket är en av de lägsta i landet.

Kommunen har 85,6 företag per tusen invånare, det är 13 fler än medeltalet i landet. Men Isak Byskata är inte säker på att han hittar jobb i hembyn.

- Inom skogsbruk ser det dåligt ut. Men visst vill man gärna bo kvar där man är uppvuxen, men småföretagen har svårt att klara sig. Kronoby avfolkas, säger Byskata.

Byskata säger att man gott kunde ta tag i turismen.

- Det finns människor som är ute och paddlar i ån, som skulle vara intresserade av att starta sightseeingar. Det finns nog möjligheter om man har ambition och vågar ta chansen, säger Byskata.

Samlingshuset i Kronoby
Samlingshuset i Kronoby Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén kronoby

Landskapsfrågan

Frågan till vilket landskap man ska höra för att trygga ett fortsatt vårdsamarbete med Karleby har fått diskussionerna att svalla. Trots två omröstningar i fullmäktige om att Kronoby ska fortsätta tillhöra Österbotten tas frågan åter upp denna månad, eftersom 10 ledamöter yrkat på det.

Malin Brännkärr säger att diskussionen om landskapstillhörighet kommer att fortsätta tills reformen är ett faktum.

- Det är lite olyckligt att detta kommer upp åter igen, men jag förstår att frågan engagerar. Kommunalvalet kommer lägligt, då får invånarna säga sitt, säger Brännkärr.

Men hur man än väljer i landskapsfrågan tror Brännkärr att Kronobyborna kommer att få en god vård också i framtiden. Varåt man går vill hon inte sia om. Brännkärr är ändå positiv till att vården kommer att tryggas hur man än väljer.

Gymnastik i samlingshuset i Kronoby.
Marita Åminne, Eija Lillvik och Kerstin Stor. Gymnastik i samlingshuset i Kronoby. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Kronoby

Vården är viktig

Pensionärerna Eija Lillvik, Kerstin Stor och Marita Åminne deltar i förmiddagsgymnastiken i Samlingshuset mitt i Kronoby centrum. De vill att Kronoby ska fortsätta höra till Österbotten.

- Jag hoppas att man ändå kan ordna vården tillsammans med Karleby, säger Kerstin Stor,

Men helt problemfritt är det inte att få vård på svenska i Karleby.

- Vården är bra och sjukhuset är nära, men man klarar sig inte enbart på svenska på Möcs., säger Lillvik.

Borde ni söka er söderut då i alla fall?

- Möjligen, men det är långt till Vasa. och i Jakobstad monterar man ju ner Malmska. Det är en svår fråga, säger Kerstin Stor.

Skolnät tas upp igen

En fråga som redan stötts och blötts i fullmäktige är skolnätet. Kommunen har sju lågstadieskolor och ett gemensamt högstadium och gymnasium. Hittills har man stängt en byskola, Djupsjöbacka skola i Terjärv, men bevarat resten.

- Nästa fullmäktige har en viktig uppgift och stora frågor att ta itu med. Bland annat kommer fullmäktige i höst åter att ta ställning till skolnätet, säger Brännkärr.

Egenföretagaren Annica Smeds är återinflyttad trebarnsmamma som uppskattar byskolorna.

- Våra barn har gått och ett barn går i Påras skola. Byskolorna är viktiga, allt får inte bli för stort, säger Smeds.

Företagare i Kronoby.
Annica Smeds. Företagare i Kronoby. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Kronoby

Smeds säger att det finns många aktiviteter för barn i Kronoby och som tillbakaflyttare uppskattar hon lugnet och naturen.

- Servicen är bra, bara man inte drar ner mera så har vi det bra i Kronoby, säger Smeds.

I övrigt är det ekonomin den stora utmaningen och till exempel hur man ska locka inflyttare till orten.

Terjärv skola
Terjärv skola. Terjärv skola Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist terjärv skola

Rikt liv i Kronoby

Kerstin Stor, Eija Lillvik och Marita Åminne är ense om att man kan leva ett rikt liv i Kronoby.

- Det finns många aktiviteter, men det hänger på en själv, säger Lillvik.

Kvinnorna nämner äldreboendet Herberts hus med gym och ledda grupper, folkhögskolan Kvarnen och många olika föreningar.

- Och Kronobyborna är glada och trevliga, säger Marita Åminne som är rätt nyinflyttad på orten.

Isak Byskata säger att Kronoby är lite avsides och speciellt om helgerna är det lugnt i centrum. De flesta ungdomar söker sig bort, resten kör runt i traktorer.

- Men det är också rätt nära till både Jakobstad och Karleby och här är hemtrevligt, säger Byskata.

Vart ska Nedervetil höra, Österbotten eller Mellersta Österbotten?
Murick i Nedervetil. Vart ska Nedervetil höra, Österbotten eller Mellersta Österbotten? Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Nedervetil,Österbotten,kronoby kommun

Dragkamp mellan kommundelarna

I debatten om landskapsfrågan har man till och med lyft fram möjligheten att kommunen kan spjälkas itu. Kronoby består av tre kommuncentra Kronoby, Terjärv och Nedervetil som gemensamt bildade Kronoby kommun 1969. Men i landskapsfrågan är man inte riktigt eniga.

Malin Brännkärr hoppas att Kronoby håller ihop, invånarna i de olika kommundelarna är inte så olika som man kan tro. men Eija Lillvik och Kerstin Stor är inte riktigt av samma åsikt.

- Jag tror att Terjärv och Nedervetil känner sig lite utanför, det finns mera här i Kronoby, säger Stor.

- Nog har det hela tiden varit en dragkamp om vem som ska få vad, säger Eija Lillvik.

Viktigt att rösta

Den nionde april ska Lillvik, Stor och Åminne rösta i kommunalvalet. Det är en självklarhet och de har också sina prioriteringar klara.

- I kommunalvalet är frågor om äldrevård, barn och sjukvården hjärtefrågor säger Marita Åminne.

- Och språket och landskapstillhörigheten, säger Eija Lillvik.