Hoppa till huvudinnehåll

ÖSP kräver större ersättning för fågelskador på jordbruk

Tranor på Söderfjärden i Vasa
Tranorna samlas varje år på Söderfjärden i Vasa före de beger sig söderut. De skador tranorna gör på jordbruket är omfattande. Tranor på Söderfjärden i Vasa Bild: Yle/Roy Fogde söderfjärden

Fågelskadorna inom jordbruket måste minskas och ersättningssystemet måste bli bättre. Det kräver Österbottens svenska producentförbund (ÖSP).

Skador på jordbruket som flyttfåglar orsakat har ökat. Dessutom ökar skador som bofasta fåglar orsakar. Nu kräver ÖSP ett nytt ersättningssystem som de facto ersätter den ekonomiska skadan, enligt ÖSP gör det inte det i dagens läge.

ÖSP vill att utbetalningen av ersättningen sker kring årsskiftet efter skördesäsongen och inte då följande års skörd är skördad. Priset på ersättningen måste också kunna bestämmas på ett enklare sätt, anser förbundet.

- ÖSP yrkar på ersättning för den faktiska skadan och inte på basen av ett alltför lågt normskördvärde. Man kan begränsa skadan genom att betala ut en ersättning för drabbade områden, som fåglarna börjat använda som matställe, säger Tomas Långgård, förbundsordförande i ÖSP, i ett pressmeddelande.

Tranor står för stora skador

ÖSP:s fågelskadearbetsgrupp presenterade problemen när Miljöministeriets överinspektör Hanne Lohtilahti besökte Vasa i onsdags.

- Vi har inget emot fåglar, men vill man upprätthålla en såhär stor stam av olika fågelarter bör det finnas ett fungerande ersättningssystem för att vi ska kunna hantera de skador som fåglarna åstadkommer, säger Johanna Nyman, ordförande för ÖSP:s fågelskadearbetsgrupp, i ett pressmeddelande.

Det är främst tranor, gäss och svanar som orsakar skador på spannmålsodlingen. På senare år har antalet tranor fyrdubblats och skadorna på jordbruket är betydande.

Bara en liten transkada ökar torkningskostnaderna och försvårar tröskningen. Därtill minskar skörden och kvaliteten försämras.

Kajor orsakar även de stora skador inom husdjursproduktionen och närmare bestämt skador på ensilagebalar. Kajan är en fridlyst fågel men eftersom populationen ökat vill ÖSP se att fridlysningen hävs.

Läs också