Hoppa till huvudinnehåll

Östnyländska politiker välkomnar samarbete inför landskapsvalet

vägskylt i söderkulla i sibbo
vägskylt i söderkulla i sibbo Bild: Yle/Stefan Härus sibbo mitt emellan borgå och helsingfors,Sibbo,Söderkulla

Lovisapolitikers initiativ till samarbete om kandidater inför landskapsvalet vinner gehör bland andra politiker i Östnyland, men ingenting konkret har ännu gjorts.

Lovisapolitikerna Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) och Tom Liljestrand (SFP)efterlyser samarbete mellan de östnyländska kommunerna för att vaska fram namnstarka kandidater till landskapsvalet, kandidater som är redo att arbeta för hela regionens bästa.

Landskapsreformen träder i kraft i början av år 2019. Landskapsfullmäktige och - styrelsen ska fatta de politiska besluten inom landskapet,

Borgå stadsstyrelseordförande Matti Nuutti (SDP) välkomnar tanken på starka, gemensamma östnyländska kandidater som är redo att jobba för hela regionen.

- Det skulle vara en viktig sak. Ju större område ledamoten representerar, desto lättare är det att få sin röst hörd på landskapsnivå, säger han.

Ari Oksanen förhandlar med kommundirektör Mikael Grannas i kommungården i Nickby. Bild: Yle/Carmela Walder ari oksanen,Styrelseordförande

Ari Oksanen, som är styrelseordförande i Sibbo (Saml), anser också att det skulle vara smart att samarbeta kring kandidatnomineringen.

- Men mycket är i slutändan beroende av vilka kandidater partierna går in för att nominera, tillägger han.

Ingenting konkret har gjorts tillsvidare för att få i gång ett samarbete. Partierna har inte satt sig ner runt förhandlingsbordet.

- Vi tar kommunalvalet först, säger Ari Oksanen.

Nuutti hoppas på enlighet i Östnyland

Matti Nuutti från Borgå vågar inte spekulera i om östliga Nyland får in en eller flera representanter i landskapsfullmäktige.

Hur det än går blir representationen ytterst liten jämfört med huvudstadsregionen. Därför skulle det enligt Nuutti vara viktigt att få fram kandidater som är villiga att jobba för hela Östnyland.

Ari Oksanen från Sibbo säger att riksdagsvalen har visat att inte ens kandidater från vad han kallar för starka områden har lyckats få tillräckligt med röster bakom sig från sin egen hembygd. Att samarbeta skulle kanske enligt honom förbättra möjligheterna att höja röstetalet.

Nuutti påpekar att Östnyland tidigare har haft svårt att enas i viktiga frågor, men han hoppas att det lyckas den här gången.

Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) i Borgå
Matti Nuutti är inte helt emot riksdagsledamöter som kandidater i landskapsvalet. Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén matti nuutti

Riksdagsmän inte helt bannlysta

Varken Heijnsbroek-Wirén eller Liljestrand från Lovisa anser att riksdagsmän borde ställa upp i landskapsvalet. Enligt dem har en riksdagsledamot varken tid att sätta sig in i frågor tillräckligt bra eller att sitta på möten.

På den här punkten är Matti Nuutti inte helt av samma åsikt.

- Riksdagsledamöter får lön för att göra politik. En arbetsgivare ser sällan med blida ögon på att man har många andra uppdrag, säger han.

Matti Nuutti understryker att den som blir invald från östra Nyland borde vara villig att ställa upp i nämnder och styrelsen och inte nöja sig med att bara sitta i landskapsfullmäktige.

- För att Östnyland ska må bra måste man jobba på tyngre poster, säger han.

Samlingspartisten Ari Oksanen från Sibbo påpekar att det är mycket individuellt vilka uppgifter politiker anser sig kunna och hinna sköta. Det kan variera mycket mellan riksdagsmän enligt honom.

- Men det finns en risk att bara brett kända personer klarar sig i valet, säger han.

Tom Liljestrand är emot riksdagsmän i landskapsvalet. Bild: Yle/ Bettina Aspfors sfp i lovisa

Valkampanjen blir tung

Oksanen efterlyser ett brett stöd från partiernas kretsorganisationer för dem som ställer upp i landskapsvalet. Han säger att det gäller att föra en kampanj i hela Nyland om man vill komma in i landskapsfullmäktige.

- Det är en stor utmaning att klara sig i valet, speciellt om man är från en mindre ort, säger han.

Partidistriktet måste enligt Oksanen satsa betydligt mera på landskapsvalet än på kommunalvalet. Det blir en ännu tuffare utmaning att hitta kandidater som är villiga att satsa både tid och pengar.

Svårt med enighet över partigränserna

Lovisapolitikerna kom med tanken att gå in för gemensamma starka östnyländska namn över partigränserna.

- Jag tror inte på det, säger Matti Nuutti och tillägger att han nog är öppen för diskussion.

Varje parti ställer upp egna listor i landskapsvalet. Det gör att det är svårare att enas kring några starka östnyländska kandidater.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén på möte om vinkraftsverk.
Mia Heijnsbroek-Wiréns invit till samarbete får understöd i Borgå och Sibbo. Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén på möte om vinkraftsverk. Bild: Yle / Hanna Othman gammelby abc