Hoppa till huvudinnehåll

Fjärde- och sjundeklassare i Åbo får egna pekdatorer

Elever med pekplattor
Elever med pekplattor Bild: Yle/Linus Hoffman e-undervisning

Alla Åboelever i årskurs 4 och 7 får hösten 2017 egna, nya pekdatorer. Lärplattorna är personliga och ges för en användningstid på tre år, så att alla fjärde- till niondeklassare har egna pekdatorer från 1.8.2019.

Eftersom allt mer digitala hjälpmedel används i undervisningen, och det i läroplanen förutsätts att eleverna tar till sig digital information, så vill Åbo satsa på pekplattor för alla. Dessutom ska lärarna få kontinuerlig utbildning i digital pedagogik.

Av de cirka 3 000 lärplattorna är ungefär hälften paddor, som ges till eleverna i klass 4, medan eleverna i klass 7 får bärbara datorer. För de allra yngsta eleverna skaffas gemensamma klassdatorer.

- Det innebär ändå inte att man skulle lämna bort böcker, utan undervisningen med de traditionella och med de nya redskapen och metoderna ska stöda varandra, påpekar Tommi Tuominen, direktör för Åbos serviceområde för grundläggande utbildning.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland