Hoppa till huvudinnehåll

SFP inför valet: Vi behöver ytterligare 300 kandidater

Kommuninvånarna själva ska få bestämma om ekonomi, vård och skola. Det säger Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson i samband med att partiet presenterar sitt kommunalvalsprogram. SFP fortsätter att leta kandidater för valet. Det behövs ytterligare 300 personer.

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff uppger att partiet i dagsläget har kring 1 000 kandidater för kommunalvalet.

- Vi är glada att folk velat engagera sig i valet, men har ännu en bit kvar till vår målsättning,1 300 kandidater, säger han.

Guseff säger att det finns behov att fylla på kandidatlistorna i de flesta kommuner och städer.

Vill att kommuninvånarna får bestämma

Svenska folkpartiet lanserade på fredagen sitt kommunalvalsprogram med devisen "Nära Dig". I samband med presentationen sade partiordförande Anna-Maja Henriksson att beslut som påverkar människornas vardag borde fattas i kommunen.

- Vi har fått god respons från fältet på både svenskt och finskt håll, många är trötta på regeringens politik. Vi vill att människan står i fokus framom administrationen och maktpolitiken. Kommuninvånarna själva ska få bestämma om socialvård, äldreomsorg, dagvård, skola och kommunens ekonomi, säger Henriksson.

Hon riktade också en känga mot regeringen och sade att landskapsreformen och vårdreformen riskerar att sätta det demokratiska inflytandet på undantag.

- Just nu håller vi på att få den största reformen under modern tid, som utgår mera från maktstrukturer, mera från byråkrati och administration än från mänskan och patienten.

Anna-Maja Henriksson vill samtidigt påpeka att reformen är långtifrån klar, och att kommunerna i vilket fall som helst själva ansvarar för sin social- och hälsovård till och med 1.1.2019.

- Vi vet inte ännu hur det blir med reformen, därför måste vi utgå ifrån att nästa kommunfullmäktige har ansvar också för vården.

Vidare ska politiken också ska vara sådan att de som bor i skärgården inte bestraffas.

- SFP säger klart nej till avgifter på förbindelsebåtarna.

Valförbund med Saml inget problem

I vissa kommuner har SFP tidigare ställt upp kandidater i valförbund med till exempel Samlingspartiet. Så blir det också den här gången, trots att Samlingspartiet är med i regeringen och SFP är i opposition.

- Det går nog bra, kommunpolitiken är ändå lite annorlunda än rikspolitiken. Vi har goda kontakter till Samlingspartiet fastän vi har olika åsikt i vissa sakfrågor på riksnivå, säger Henriksson.

Hon hoppas också på en försoning med de utbrytargrupper som tidigare haft invändningar mot SFP:s politik.

- De har en marginell betydelse, men påverkar eventuellt vårt resultat på nationell nivå. Just nu är det viktigt att jobba tillsammans för det tvåspråkiga och det svenska i Finland.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes