Hoppa till huvudinnehåll

Spännande tider för österbottnisk bambu

Gröna bambublad med iskristaller på.
Gröna bambublad med iskristaller på. Gröna bambublad med iskristaller på. Bild: Jari Luokkakallio / ProAgria Etelä-Pohjanmaa Etseri djurpark,Etseri,bambu (växter),Jättepanda

Förberedelserna för att ordna inhemskt odlad mat, bambu, åt de jättepandor som möjligen kommer till Etseri djurpark är i full gång.

Etseri djurpark startade provodlingar i samarbete med ProAgria förra våren och bambun har hittills klarat vintern bra.

Projektet är treårigt och målet är att hitta sådana bambuarter och odlingsmetoder som passar i Finland. Ett tiotal olika bambusorter har planterats i Etseri och kringliggande kommuner.

Bergsbambu är bäst

Bambu är egentligen ett jättestort gräs och de sorter som passar bäst i Österbotten är av bergsbambutyp. En del sorter kan tåla vintertemperaturer ner till -25 grader enligt ProAgrias expert Jari Luokkakallio. Det är viktigt att det finns ett snötäcke som skyddar mot djup tjäle.

- Våren är det stora problemet , inte vintern. Det viktiga är att rotsystemet inte fryser eller torkar, säger Jari Luokkakallio.

Olika odlingssätt

I ett första skede testas odling på öppna fält. Lyckas inte det kan odling i odlingsrör eller i växthus komma ifråga. Förhoppningarna om att bambu skall gå att odla på öppen mark är dock stora.

- Bambun trivs i den finska sommaren, ju regnigare sommar desto bättre.

Skadeinsekter och skadedjur

Varken växtsjukdomar eller djur torde enligt Luokkakallio utgöra något hot mot odlingen av bambu.

- Jag var nog lite rädd för harar men hittills har det gått bra. Inga älg- och hjortskador har heller noterats ännu.

Import från Centraleuropa

Ifall djurparken i Etseri får ett avtal om att placera jättepandor i djurparken kommer nog inte pandorna att leva på österbottnisk bambu, maten kommer att importeras i huvudsak.

- Den inhemska bambuodlingen kommer inte att ha någon väsentlig betydelse, det är bara en säkerhetsfaktor ifall vi lyckas med att hitta lämpliga bambusorter.

- Bambun kommer att importeras från Centraleuropa ifall djurparken får ta hand om pandorna.

Artikeln är ursprungligen skriven för Yle Pohjanmaa och har översatts och kompletterats med nya uppgifter

Yle Pohjanmaa Merja Siirilä

 • Jourfrågan - en långkörare som inte ännu är över

  På kort sikt ändrar inte mycket på Vasa centralsjukhus.

  Torsdagens beslut i riksdagens social- och hälsovårdsutskott innebär att Vasa centralsjukhus inte får omfattande jour. Men vad betyder egentligen omfattande jour, och hur skiljer det sig från läget idag? Vi ger dig en sammanfattning av hur frågan har stötts och blötts.

 • Bussar ersätter tåg på kustbanan under veckoslutet

  Gäller lördag klockan 18 till söndag klockan 14.

  På grund av banarbete ersätts tågen mellan Helsingfors och Åbo helt eller delvis av bussar under tiden lördag (20.10) klockan 18 och söndag (21.10) klockan 14.

 • Putin svek ryssarnas förväntningar och nu rasar hans popularitet

  Presidenten följer noggrant med hur det går i mätningar.

  Alla opinionsmätningar visar att beslutet om att höja pensionsåldern var för mycket för ryssarna: förtroendet för president Vladimir Putin har rasat. Förra gången stödet för honom minskade följde annekteringen av Krim.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten