Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors och Vanda har köpt tjänster från företag misstänkt för människohandel

En Ipad i händerna på en man.
Det människohandelsmisstänkta företaget erbjuder tjänster i form av mobil dokumentation för olika branscher. En Ipad i händerna på en man. Bild: Yle app

Både Helsingfors stad och Vanda stad har köpt tjänster av ett företag där två ledande personer nu står åtalade för människohandel. Städerna får inte automatiskt kännedom om brottsmisstankar eller domar relaterade till företag som de anlitar. Därmed kan skattebetalarnas pengar gå till brottslighet.

Enligt Yle Huvudstadsregionens uppgifter har företagets nuvarande styrelseordförande utnyttjat en man från Mellanöstern. Den andra som åtalas för människohandel är suppleant i aktiebolagets styrelse.

Företaget erbjuder mobil dokumentation som kan användas inom olika branscher.

Företagets styrelseordförande som också har en chefsposition inom företaget har fått mannen att skriva under ett kontrakt där han tvingas sälja produkter för tusentals euro per månad och om han inte gör det tvingas han betala en summa på över 6 000 euro till chefen varje månad. Mannen förstår inte finska och kontraktet var skrivet på finska.

Mannen fick ingen lön för sitt arbete utan hotades istället hela tiden att betala pengar till företaget.

Mannen jobbade vid företaget från december 2012 till början av januari 2013 och sades sedan upp utan orsak. Han fick ingen lön för sitt arbete utan hotades istället hela tiden att betala pengar till företaget.

Enligt åtalet har människohandeln ägt rum från september 2012 till januari 2013. Åklagaren väckte åtal i november i fjol och fallet behandlas i Vanda tingsrätt i maj. Åtalet är ännu inte offentligt eftersom det inte har behandlats i rätten.

Vad är människohandel?

Enligt lagen är människohandel att utnyttja någons beroendeställning, skyddslösa läge eller genom att utöva påtryckning mot någon annan.

Människohandel kan ge ett fängelsestraff på minst fyra månader och högst sex år.

Ett närbesläktat brott är ockerliknande diskriminering i arbetslivet där en persons ekonomiska trångmål, beroendeställning, oförstånd eller okunnighet utnyttjas.

Straffet för ockerliknande diskriminering i arbetslivet är böter eller fängelse i högst två år.

De människohandelsfall som under de senaste åren har uppdagats i huvudstadsregionen har handlat om restaurangjobb där en person jobbat långa dagar i en restaurang utan att få lön. Oftast kommer offret från utlandet och kan inte finska.

"Om personerna döms måste avtalet sägas upp"

Företaget ligger i Vanda och håller på med dokumentation och datainsamling. Enligt företagets webbplats kan dess tjänster användas inom en rad olika branscher, från byggnadsbranschen till hälsovård och utbildning.

Yle Huvudstadsregionens granskning visar att Helsingfors stad har köpt licenser och stödtjänster från företaget för 8 500 euro under 2014 och 2015.

Två verk inom Helsingfors stad har köpt tjänsterna. Vid Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå uppger man att det bara handlade om ett prov där man testade företagets system och efter det har verket inte längre köpt tjänster av företaget. Bostadsproduktionsbyrån har inte känt till misstankarna om människohandel vid företaget.

Utbildningsverket i Helsingfors stad har vid tre tillfällen under 2014 och 2015 köpt tjänster av företaget.

Om det handlar om ett brott har summan inte betydelse. Avtalet måste sägas upp.― Jorma Lamminmäki, anskaffningsdirektör i Helsingfors

Jorma Lamminmäki, anskaffningsdirektör vid Helsingfors stad, säger att om de nu åtalade personerna döms kan inte staden fortsätta köpa tjänster från företaget.

- Jag känner ändå inte till fallet och summan som staden har köpt för är så liten att köpet inte behöver upphandlas. Men om det handlar om ett brott har summan inte betydelse. Avtalet måste sägas upp, säger Lamminmäki.

Upphandlingschef i Helsingfors stad.
Anskaffningsdirektör Jorma Lamminmäki säger att Helsingfors stad inte kan fortsätta köpa tjänster från företaget om de åtalade döms för människohandel. Upphandlingschef i Helsingfors stad. Bild: YLE/Christoffer Gröhn anskaffningscentralen

"Helsingfors stad kontrollerar inte företagares brottsregister"

I allmänhet granskas de företag som Helsingfors köper av i enlighet med lagen om beställaransvar, säger Lamminmäki.

- Det betyder att vi bland annat begär uppgifter från handelsregistret, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret och kontrollerar att företaget betalar skatt.

Enligt lagen om beställaransvar ska beställaren, i det här fallet staden, be sina avtalspartner om högst tre månader gamla uppgifter och intyg från olika register. Helsingfors stad har dessutom ett direktiv om grå ekonomi som enligt Lamminmäki är strängare än vad lagen kräver.

Våra direktiv hänger inte direkt samman med om företag misstänks för brott. Företaget ska finnas i vissa register och ska betala skatt.― Anskaffningsdirektör Jorma Lamminmäki.

- Våra direktiv hänger ändå inte direkt samman med om företag misstänks för brott. De handlar om att företaget ska finnas i vissa register och att företaget betalar skatt.

Om ett verk inom staden köper tjänster från ett företag för låt säga 10 000 euro, begär staden då ett brottsregister över ledande personer i företaget?

- Nej, inte i nuläget. Staden kontrollerar inte automatiskt brottsregistret för ett företags ledning.

- Vi håller nu på och uppdaterar upphandlingsdirektiven. Upphandlingslagen förändrades vid årsskiftet men vi har ännu inte hunnit uppdatera vår handbok i enlighet med den nya lagen. Frågan om brottsregister är en av de besvärligaste i praktiken. Hur ska vi integrera det i vårt elektroniska upphandlingssystem?

"När det gäller köp för mindre summor granskas inte företaget"

Vanda stad har köpt licenser och stödtjänster samt betalat årsavgifter till det människohandelsmisstänkta företaget för 5 400 euro mellan åren 2013 och 2015.

Upphandlingsdirektören i Vanda Tiina Ekholm säger att staden i allmänhet kontrollerar företag som man köper tjänster av i olika register och att företaget betalar skatt. Däremot finns ingen automatik när det gäller att kontrollera brottsregistret för företagare som staden gör affärer med.

- Enligt den nya upphandlingslagen som trädde i kraft vid årsskiftet ska brottsregistret kontrolleras när upphandlingen överskrider EU:s gränsvärde, säger Ekholm.

När det gäller tjänster som köps för mindre summor granskar vi inte företaget så noga eftersom det inte är obligatoriskt.― Tiina Ekholm, upphandlingsdirektör i Vanda

Exempelvis måste varor och tjänster upphandlas enligt den nya lagen om värdet på dem överstiger 60 000 euro.

- När det gäller tjänster som köps för mindre summor granskar vi inte företaget så noga eftersom det inte är obligatoriskt. Arbetsbördan måste vara på rätt nivå i förhållande till anskaffningsvärdet.

Vanda stad har köpt tjänster från ett företag där två ledande personer nu åtalas för människohandel. Är det okej att staden köper tjänster från ett företag som misstänks för brott?

- Jag kan inte kommentera eftersom jag inte känner till fallet. Men i allmänhet kan jag säga att om vi får kännedom om någonting kan vi välja att inte göra avtal med företaget. Vi gör inte avtal med företag där någon har dömts, om det kommer till vår kännedom.

Vi gör inte avtal med företag där någon har dömts, om det kommer till vår kännedom.― Tiina Ekholm, upphandlingsdirektör

Men i princip är det möjligt att Vanda stad köper tjänster för mindre summor från flera företag där personer har dömts för någonting?

- Ja, det kan vara möjligt men om vi vet om det köper vi inte från företaget.

- Det här fallet kommer jag nu att föra vidare till dem som har köpt från företaget så de kan följa med det, säger Ekholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen