Hoppa till huvudinnehåll

Läkare som vårdar döende patienter tveksamma till eutanasi

Uppföljningsavdelningen på VNS.
Uppföljningsavdelningen på VNS. Bild: Yle/Minna Almark ekenäs sjukhus. vns,Raseborg,Ekenäs

De läkare som vårdar döende patienter motsätter sig eutanasi oftare än läkare i allmänhet, visar en undersökning som Läkarförbundet har låtit göra.

Av dem som svarade på utredningen säger 17 procent att de är för en lag om eutanasi.

De som motsätter sig lagen motiverar det med att det kunde påverka sättet att förhålla sig till vårdresurserna för ålderdom, sjukdom eller handikapp. Dessutom befarade de att motiven till eutanasi med tiden blir mera godtyckliga.

De som är för en lag om eutanasi ansåg att lagen kunde minska lidande. De betonar också människans rätt att själv bestämma över sin död.

- Det är tydligt att frågan diskuteras bland läkarna. Det verkar som att läkare som vårdar döende patienter är mera reserverade till eutanasi än övriga läkare, säger Läkarförbundets verksamhetsledare Heikki Pälve.

Då det gäller palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede, ser läkarna som problem att det drar ut på tiden att få in patienten för vård, det finns för lite vårdplatser och utbildningen är bristfällig. Av de svarande läkarna önskade 71 procent att det i Finland stiftas en lag om palliativ vård som kunde garantera vård åt alla som vill och behöver den.

Sammanlagt svarade 290 läkare som vårdar döende patienter på utredningen. Svarsprocenten var bara 41 och av dem hade 95 procent skött döende patienter i över fem år.