Hoppa till huvudinnehåll

Nu kan du betygsätta din hälsocentral

Karis hälsostation
Karis hälsostation Bild: Yle/Minna Almark karis hälsostation,Raseborg

Den nya virtuella betygstjänsten för hälso-och sjukvårdstjänster, Esairaala, väcker stort intresse på nätet. Sedan tjänsten lanserades i början av februari har den visats kring 40 000 gånger.

- Det säger någonting om att det finns en efterfrågan och att det här intresserar folk. Betygstjänster har ju funnits länge inom till exempel turismbranschen, säger Michael Rossing, kommunikations- och utvecklingschef på företaget Flowmedik.

Företaget har utvecklat esairaala tillsammans med bland andra Sjukskötarförbundet, Vasa centralsjukhus och Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Kundservice, vårdkvalitet och väntetid bedöms

På tjänsten esairaala får både patienter och vårdpersonal bedöma bland annat kundservicen, kösituationen och kvaliteten på vården.

Också vårdpersonalens arbetstrivsel och antalet patientskador redovisas.

När det gäller primärhälsovården berättar esairaala-tjänsten också hur stor andel av patienterna som får träffa en läkare inom tre dagar.

När det gäller specialsjukvården får man veta hur stor andel av patienterna som väntat på vård i över tre månader.

De som använder tjänsten får också ge fritt formulerad respons om hälsocentraler och sjukhus anonymt.

Vill främja transparensen inom hälsovården

Enligt Michael Rossing är det upp till allmänheten och varje enskild patient att bestämma vad esairaala-tjänsten ska vara.

- Det är patienten som i slutändan bestämmer om esairaala fungerar eller inte. Vårt mål är att främja transparensen inom hälsovården.

Enligt Rossing är meningen med tjänsten inte att berätta vem som är bra och dålig inom vården.

- Jag förstår att många vill se det här som en polariserande sajt där vi försöker visa vem som är bra och dålig, men det är inte vår uppgift. På sajten finns ett index som visar en helhet, vem som kanske fungerar jättebra eller lite sämre i dag.

- Vi vill lyfta fram existerande data så att hela folket förstår vad det är frågan om.

Rossing beskriver esairaala som en digitalisering av social-och hälsovårdsreformen, ett digitaliserat Sote.

Informationen på sajten bygger på fakta från bland annat Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet.

Sjukskötarförbundet: Bra med öppenhet

På Sjukskötarförbundet som varit med och utvecklat tjänsten säger ordförande Nina Hahtela att man vill vara med och utveckla hälsovården i Finland och föra fram sjukskötarnas synpunkter på vården.

- Ju mer information patienterna kan få om olika vårdresultat och annat, desto bättre för patienten.

Hahtela säger att man sett i andra länder där vårdresultaten rapporteras offentligt att de sjukhus och organisationer som har bäst resultat också lockar till sig personal.

- På lång sikt intresserar en sådan här tjänst säkert också vårdpersonalen ur jobbsynvinkel men det är ju inte det huvudsakliga syftet med tjänsten.

Ulrica Dahlbo och hennes två barn Isabelle och Lucas besöker Smedsby hälsostation några gånger om året.
Ulrica Dahlbo och hennes barn Isabelle och Lucas besöker hälsostationen i Smedsby några gånger om året. Ulrica Dahlbo och hennes två barn Isabelle och Lucas besöker Smedsby hälsostation några gånger om året. Bild: Yle/Anna Kurtén smedsby hälsostation

"Är man sjuk går man bara till närmaste hälsocentral"

På hälsostationen i Smedsby i Korsholm är Ulrica Dahlbo på väg till läkaren med sin två-åring som har feber och hosta.

Dahlbo har tre små barn och besöker sin hälsostation några gånger om året.

Hon är väldigt nöjd med hälsovården i Smedsby och tycker att hon och barnen fått den hjälp de behövt.

- På en skala från 1-5 ger jag kundbetjäningen 5 och vårdkvaliteten 4.

Dahlbo har inte hört om esairaala-tjänsten och är tveksam till om hon som patient har någon nytta av den.

- Är man sjuk far man ju till sin närmaste hälsocentral. Inte vet jag om jag bryr mig så mycket om siffror utan jag går efter hur jag personligen blivit behandlad här. Är jag nöjd så är det bara att åka iväg till min hälsostation.