Hoppa till huvudinnehåll

”Skansen blir en kombination av grön miljö och moderna tekniska lösningar”

Reklamskylt för det nya Skansen-bostäderna vid en åker.
Stadsdelen Skansen byggs upp på åkrarna bredvid köpcentret. Reklamskylt för det nya Skansen-bostäderna vid en åker. Bild: Yle / Mattias Simonsen reklamskylt

En ny stadsdel byggs som bäst upp vid köpcentret Skanssi i Åbo. Något av en dröm för stadsplanerarna, som nu inkorporerar allt från centralpark till delade bilar för invånarna i den nya detaljplanen.

Bostadshus intill köpcentret har stått klara redan länge och som bäst bygger man upp höghus alldeles intill Östra bågen. Stegvis närmar sig byggarbetarna åkrarna på andra sidan vägen, där en ultramodern stadsdel ska ta form.

- Skansen kommer att bli en kombination av grön miljö och moderna tekniska lösningar. Ekologiska lösningar beaktas i planeringen och byggandet samt i användningen av byggnaderna. Alla planlösningar syftas på att göras på ett kostnadseffektivt sätt och med hänseende till lösningarnas livscykelkostnader, berättar Ann-Sofi Österberg från stadsplaneringen vid Åbo stad.

Ann-Sofi Österberg och Taina Riekkinen.
Ann-Sofi Österberg och Taina Riekkinen. Ann-Sofi Österberg och Taina Riekkinen. Bild: Yle / Mattias Simonsen taina riekkinen

Hon är tillsammans med Taina Riekkinen två av hjärnorna bakom den nya stadsdelen. Enligt Riekkinen har det varit en givande process.

- När man börjar planera ett nytt bostadsområde från grunden kan man skapa något helt nytt, utgående från moderna planeringsideal och -behov. Målet är att bygga en fungerande helhet, förklarar hon.

Kartläggningens stora roll

Hur går man då till väga för att bygga upp en hel stadsdel ur så gott som tomma intet? Enligt Riekkinen och Österberg har kartläggningen en viktig roll.

- Alltid när man börjar planera ett nytt bostadsområde, så är det viktigt att först kartlägga områdets styrkor och svagheter. Styrkorna är alltid inte så uppenbara, om man jämför med till exempel en historisk stadsdel, menar Österberg.

Vilka är styrkorna och svagheterna i Skansen?

- Den stora svagheten är själva marken. Det är väldigt svårt att bygga där. Naturen där är ändå väldigt värdefull, säger Riekkinen

Reklamskylt för Skansen-området med ett ensamt egnahemshus på en åker i bakgrunden.
Det enda huset på åkern får snart grannar. Reklamskylt för Skansen-området med ett ensamt egnahemshus på en åker i bakgrunden. Bild: Yle / Mattias Simonsen reklamskylt

- Det finns också redan en befintlig servicehelhet i form av köpcentret. Även trafikförbindelserna är goda, kompar Österberg.

Centralpark som hjärta

Det gröna tänket syns genom hela planeringen. Som körsbäret på Skansentårtan kommer området att byggas runt en stor centralpark.

Som parkens hjärta fungerar en fåra. Fåran transporterar och upprätthåller dagvattnet från området, och längs fåran bildas små bassänger av dagvattnet. Parkens, och fårans, kant är i norr urban och skött miljö, men söderut förvandlas parken stegvis till en mer naturnära miljö. I parken kommer det till exempel att finnas idrottsplatser, små odlingslotter och lekparker, berättar Riekkinen.

- Parken är viktig för trivseln, men också med tanke på områdets tekniska funktion, säger hon.

Området där Skansen ska ta form.
Utsikt från köpcentret över området där stadsdelen ska ta form. Området där Skansen ska ta form. Bild: Yle / Mattias Simonsen skansen

Några år får ändå alla intresserade vänta på att stadsdelen står klar. Enligt Riekkinen är målet att Skansen ska vara helt färdig år 2030.

- Det är en väldigt kort tidtabell för en hel stadsdel, påminner hon ändå.

- Skansen blir inte färdig på en gång utan det handlar om att bygga upp den stegvis, säger Österberg.