Hoppa till huvudinnehåll

Tjuvfiskade i Borgå – dömdes till böter

pimpelfiske på svag is
Illustrerande arkivbild. Fiskarna på bilden har inget med fallet att göra. pimpelfiske på svag is Bild: Yle/Roy Fogde vasa,pimpelfiske

I januari blev två fiskare fast för olovligt fiske med saxkrokar på Borgåvatten. Östra Nylands tingsrätt har dömt fiskarna till 40 dagsböter var.

Tre av fiskeövervakarna från Borgå-Sibbo fiskeområde snubblade över 85 olovligt utplacerade saxkrokar i januari.

Fiskeövervakarna tog två fiskare på bar gärning, och kallade på sjöbevakningen.

Efter sjöbevakningens förundersökning beslöt åklagaren väcka åtal. Fiskarna dömdes till 40 dagsböter var vid Östra Nylands tingsrätt.

– Genom fiskeövervakningen ser vi till att lagar och bestämmelser som gäller fisket följs, och att de som fiskar har de fisketillstånd de behöver, säger Timo Liljendal som är fiskeövervakningskoordinator vid Borgå-Sibbo fiskeområde.

Han säger att välfungerande fiskeövervakning är en viktig del av fiskevården. Fisket är hållbart endast om alla följer gemensamma spelregler.

Effektiverad övervakning i februari

Lördagen den 4 februari genomfördes en effektiverad fiskeövervakning på Borgå-Sibbo fiskeområdes vatten. Övervakningen skedde i samarbete mellan fiskeövervakare, polisen och sjöbevakningen.

Övervakarna kollade att utsatta bragder hade de tillstånd som behövs. Dessutom kollade de att pilkfiskarna följde bestämmelser om minimimått och antal spön som används för fiske.

Fiskeövervakare kollar in pilkfiskare
Borgå å är en populär pilkfiskeplats. Lördagen den 4 februari övervakades att fisket skedde enligt konstens alla regler. Fiskeövervakare kollar in pilkfiskare Bild: Malin Lönnroth/Centralförbundet för Fiskerihushållning pimpelfiske,jakt- och fiskeövervakning,Borgå,pilkfiske

Saldot för övervakningstillslaget var 74 granskade fiskare. Två vinterfiskenät hade allt i ordning, liksom fem saxkrokar.

Fiskare med för många spön fick två skriftliga varningar. Dessutom beslagtogs ett mindre antal saxkrokar som saknade tillstånd.

Pilkfiske hör till avgiftsfri allmän fiskerätt, men vid pilkfisket får man använda bara ett spö i taget.

Saxkrokar, nät och andra stående redskap, liksom fiske med flera spön, kräver förutom avlagd fiskevårdsavgift även tillstånd av vattenområdets ägare, påminner Timo Liljendal.

Borgå-Sibbo fiskeområde

  • Borgå-Sibbo fiskeområde omfattar ett vattenområde på cirka 47 480 hektar.
  • Till fiskeområdet hör alla vattenområden inom Sibbo kommun, Borgå stad och byarna Rabbas, Horslök och Härpe i Lovisa.
  • På fiskeområdets webbplats finns kartor och närmare information om vilka fiskeregler som gäller på området.