Hoppa till huvudinnehåll

Brist på arbetskraft bromsar de österbottniska företagens framtidsutsikter

En man skriver på ett papper.
Arkivbild. En man skriver på ett papper. Bild: CC0/Startup Stock Photos jobba

De små och medelstora företagen i Österbotten ser med tillförsikt på framtiden men det finns också osäkerhetsfaktorer, visar vårens SMF-barometer som publicerades igår.

I hela landet väntar över 40 procent av alla små och medelstora företag bättre konjunkturutsikter för nästa år. I Österbotten är siffran lite lägre, vilket beror på att det finns en del bromseffekter i den österbottniska ekonomin för tillfället.

- Den österbottniska ekonomin är väldigt exportberoende. Vi är beroende av hur exportindustrin och de stora tjänsteföretagen ser på sin framtid, säger John Erickson, kundrelationschef på Finnvera i Österbotten.

En annan bromseffekt är att det i Österbotten råder närmast full sysselsättning för tillfället.

- Det är väldigt speciellt för vår region. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med arbetskraft och i synnerhet kunnig sådan att få för tillfället.

Enligt John Erickson finns det flera orsaker till det här.

- Vi har levt länge på ett högt intag av utländsk arbetskraft men immigrationen har avtagit. Samtidigt flyttar många ungdomar bort härifrån, till Sverige och andra delar av världen. Det finns tydligen också en viss ovilja att flytta till den här regionen från andra delar av landet, vilket är ett nytt fenomen.

Företagsbarometern visar inte i vilka branscher det råder störst brist på arbetskraft.

Vad kan man göra åt problemen med brist på arbetskraft?

- Företag som har behov av arbetskraft ska vara ute i väldigt god tid och säkert också rikta blickarna utanför landets gränser. Eventuellt blir man tvungen att rekrytera från något annat håll än Finland vilket ju kräver en lång förberedelseprocess. Det här gäller i synnerhet företag på landsbygden i Österbotten.

Vad kan man lyfta fram för positiva nyheter från Österbotten i den här barometern?

- Positivt ju nog allmänt att det finns en viss optimism bland företagen. Man har en investeringsvilja även om den är lite sämre än i höstas i det här marknadsläget och med de här förutsättningarna.

Erickson säger att det är möjligt att företagen också är lite skrämda.

- Man har kanske reagerat på att storindustrin följer med världshandelsläget just nu med den ökande protektionismen som den nyvalde presidenten i USA och mången annnan rörelse fått igång. Och som måhända kommer att bromsa världshandelns tillväxt. Förhoppningsvis gör den inte det men det finns sådana här ingredienser i luften och det kan ju minska intresset att satsa, utvecklas och investera.

SMF-barometern beskriver de små och medelstora företagens konjunkturförväntningar och ges ut av Finlands Företagare, Finnvera och arbets-och näringsministeriet två gånger om året. Barometern baseras på svaren från omkring 6 000 företag.