Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforselever ska öva inför yttre hot - i övningen gömmer sig eleverna i ett klassrum

I Jokivarren koulu i Vanda sprang eleverna in i skolan, när de hade en inrymningsövning
I Jokivarren koulu i Vanda sprang eleverna in i skolan under en säkerhetsövning, där hotet var giftig gas i luften. I Jokivarren koulu i Vanda sprang eleverna in i skolan, när de hade en inrymningsövning Bild: Katriina Laine / Yle jokivarren koulu

I Helsingfors ska alla skolelever öva på att stänga in sig i ett rum på skolan om det finns ett yttre hot. Inrymningsövningar i skolor har blivit allt vanligare, men i Mattlidens grundskola i Esbo anses inrymningsövningar vara för skrämmande.

Brandalarmet ringer, och alla skolelever ställer sig på gården. Det är en bekant övning i många skolor. Men förutom utrymning, har många skolor gått in för att också öva på inrymning. En inrymning kan behövas i fall av en gasläcka i närheten - eller om en hotfull person rör sig på skolan.

I Helsingfors har instruktionerna för hurdana säkerhetsövningar som ska ordnas på skolorna uppdaterats under det här läsåret. Hoplaxskolan som har enheter i Munksnäs, Haga, Kårböle och Sockenbacka ska ordna sina första inrymingsövningar i februari.

- Personalen förbereds väldigt noga medan eleverna förbereds till en viss del. Den största utmaningen är att det kan vara ganska skrämmande, man måste kunna motivera varför man håller övningen. Både personal och elever kan bli väldigt rädda i den här situationen, säger rektor Mia Förars-Pöytäniemi och konstaterar att den första övningen är mest dramatisk.

Man låser in sig, stänger dörren, drar för gardiner och sätter sig lugnt. Mobiltelefonen ska vara på ljudlöst och man får inte ringa.― Mia Förars-Pöytäniemi, rektor

Exakt vilken hotbilden ska vara i övningen på Hoplaxskolans enheter har ännu inte bestämts, men det ska i första hand handla om att en aggressiv person försöker ta sig in i skolan eller hotar att ta sig in i skolan.

Övningen går till så att det kommer anvisningar i centralradion. Eleverna ska gå in i det närmaste utrymmet och stänga dörren.

- Man låser in sig, stänger dörren, drar för gardiner och sätter sig lugnt. Mobiltelefonen ska vara på ljudlöst och man får inte ringa. Man ska sitta tyst, invänta anvisningar och hålla sig lugn, säger Förars-Pöytäniemi.

Enligt rektor Mia Förars-Pöytäniemi kan det med elever i högstadieåldern som känner till skolskjutningar vara bra att diskutera sådant i en trygg miljö. De allra yngsta barnen behöver inte veta allt om vad övningen handlar om.

handske på golvet
handske på golvet Bild: Katriina Laine / Yle Jokivarren koulu,handskar

Det finns skillnader i hur lågstadieskolor övar på inrymning, visar en enkät som Yle Uutiset har gjort. En tredjedel av rektorerna som deltog i enkäten svarade att de inte alls övat på inrymning under det här läsåret. Runt hälften svarade att man ordnar en inrymningsövning under året.

På Utbildningsstyrelsen tycker man det här inte är tillräckligt. Skolorna övar betydligt oftare för eldsvådor. Nästan alla rektorer som svarat på Yle Uutisets enkät berättar att skolorna haft minst en utrymningsövning, många skolor har flera.

I Helsingfors har skolorna fått enhetligare säkerhetsföreskrifter

I huvudstadsregionens svenska grundskolor syns också stor variationer i hur skolorna förbereder sig för inrymning.

Undervisningschef Niclas Rönnholm vid Helsingfors stads utbildningsverk berättar att skolorna fått enhetligare säkerhetsföreskrifter.

- En del skolor hade övat på ett mer mångsidigt sätt tidigare, men nu blev det samma nivå och samma krav på varje enhet Vi utarbetade nya bättre planer tillsammans med experter från polis och räddningsverk, säger Niclas Rönnholm.

Helsingfors såg över säkerhetsplanerna för svenska daghem och skolor läsåret 2014-2015. Det här läsåret uppdaterades de instruktioner och planer som skolorna får.

Vandabarn övar inför gasläcka

Vanda och Helsingfors har direktiv om att alla skolor ska ha både utrymnings- och inrymningsövningar. Esbo, Kyrkslätt och Grankulla har inte samma direktiv och skolorna agerar olika. I Esboskolorna ska personalen ha inrymningsövningar.

I Vanda är inrymingsövningar på skolan redan vardag. I Västersundoms skola brukar hotbilden i övningen handla om en gasläcka, berättar föreståndare Patrik Karlsson.

- Barnen är ute på rast, så kommer de alla in och vet vilken byggnad de ska gå till. Ett hus har tätare isolering, säger Patrik Karlsson.

Också rektor Anders Vikström på Dickursby skola berättar att inrymingsövningar ordnas regelbundet. Enligt Vanda stads säkerhetsplan ska skolorna öva på inrymning och utrymning minst en gång i året.

I Mattlidens grundskola ses inrymningsövningar som för skrämmande

I Mattlidens grundskola i Esbo övar alla på hur de ska reagera vid ett brandalarm. Men det är bara gymnasielever som övar på inrymning. I februari 2016 ordnade Mattlidens gymnasium en så kallad lock down-övning, där man övar på att det skett en miljöskada eller att det finns en hotfull person i byggnaden.

En liknande övning ska ordnas i gymnasiet i vår, men i Mattlidens grundskola ska eleverna inte öva på inrymning.

- Övningen gick bra när gymnasiet hade den ifjol. Men efter att ha varit i kontakt med polisen konstaterade vi att en inrymningsövning kan väcka rädslor hos yngre barn, säger t.f. rektor Laila Andersson på Mattlidens gymnasium.

De vuxna övar på inrymning i skolor där eleverna inte gör det

Det är en vanlig lösning i de skolor där eleverna inte övar på inrymning är att personalen övar på det, eller utbildas i inrymning. I Hagelstamska skolan i Grankulla har lärarna övat på tyst genomsökning.

I Karamalmens skola i Esbo, som har elever i årskurserna 1-6 finns det förhållningsregler för hur personalen ska göra vid hotfulla situationer.

- Personalen vet vad de ska göra, försäkrar rektor Tony Björk vid Karamalmens skola.

I Winellska skolan i Kyrkslätt konstaterar rektor Kristiina Koli att det kunde vara dags att utveckla säkerhetsföreskrifterna.

- Vi har inte haft en inrymningsövning. Vi har egna rutiner med säkerhetsansvariga i skolan, säger rektor Kristiina Koli.

Läs också