Hoppa till huvudinnehåll

Kritik mot skötseln av utkomststöd: Negativa beslut, lång väntetid och ovisshet

Plånbok med FPA-kort och en sedel.
Plånbok med FPA-kort och en sedel. Bild: Tiina Jutila / Yle medborgarlön,pengar,folkpensionsanstalten,plånböcker,sedlar,fattigdom,arbetslöshet,utkomststöd,sociala förmåner,FPA,pensioner,pensionärer

Negativa beslut, lång väntetid och ovisshet drabbar personer som behöver utkomststöd. Socialarbetare är kritiskt inställda till FPA:s sätt att hantera utbetalningarna.

Från årsskiftet tog Folkpensionsanstalten över beviljandet av utkomststödet från kommunerna, och övergången har varit allt annat än smidig, säger Maj Estlander, enhetschef för socialt arbete i Raseborg.

- FPA:s beslut är väldigt spretiga och tar inte alltid hänsyn till klienten.

Enligt Estlander finns det klienter som inte har fått sina mediciner på grund av det nya systemet. Folkpensionsanstalten ger ingen betalningsförbindelse till apoteket ifall klienten överskrider den fastslagna inkomstgräns som FPA har fastställt.

- Om klienten går fem euro över gränsen så betalar FPA inte hans mediciner.

Även vid flera sjukhus har socialarbetarna upplevt att patienter får vänta oskäligt länge på en betalningsförbindelse från FPA.

Socialarbetarna upplever procedurerna kring det nya utkomststödet som byråkratiskt och oflexibelt.

Folkpensionsanstalten har haft tid att förbereda sig på att ta över utbetalningarna av utkomsstödet. FPA har anställt fler handläggare, och har i två års tid försökt förutse vilka problem övergången kan skapa. Trots det haltar utbetalningarna av utkomststödet.