Hoppa till huvudinnehåll

Nämnd: Rensning av Lammalabäcken ska noga övervägas

Högt vatten i Lammala bäck
Högt vatten i Lammala bäck Bild: Yle/Linus Hoffman lammala bäck

Kimitoöns vatten ska åtgärda de skador som avloppsvattenreningsverket i Lammala förorsakade miljön, anser markägare. Bygg- och miljötillsynsnämnden vill försäkra sig om att en rensning av Lammalabäcken inte gör större skada än nytta.

Reningsverket "Kretsloppet" stängde ifjol efter att ha varit i gång i tio år. Reningsverket fungerade aldrig så bra som det var tänkt, och alltför mycket fosfor och kväve rann ut i Lammalabäcken och vidare ut i Lammalaviken.

Regionförvaltningsverket och Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning anser att de eventuella skador som reningsverket förorsakat Lammalabäcken och Lammalaviken bäst kompenseras genom en årlig fiskerihushållningsavgift på 500 euro under 5 års tid. Det här förslaget omfattades av nämnden.

Men markägare vill också se andra åtgärder, bland annat att Lammalabäcken muddras.

I sitt utlåtande till regionförvaltningsverket skriver Bygg- och miljötillsynsnämnden att en eventuell rensning av Lammalabäcken är en sak som ska övervägas noga. På sitt möte på tisdagen valde nämnden att förtydliga sitt utlåtande med en mening om att Kimitoöns vatten bör beställa en expertutredning över situationen i vattendraget före man beslutar om en rensning.

Enligt nämndens ordförande Henry Engblom tog man fasta på att rensning också kan göra situationen värre i vattendraget genom att orsaka erosion eller frigöra slam och material som orsakar övergödning.