Hoppa till huvudinnehåll

Yles förvaltningsråd inleder förhandsprövning av de regionala nyheternas webb- och personifieringstjänster

Yles planer på en utveckling av de regionala nyheternas webb- och personifieringstjänster ska förhandsprövas. Yles förvaltningsråd fattade beslut om saken vid sitt möte 14.2. Det är Mediernas centralförbund, nuvarande Medieförbundet, som begärt förhandsprövning hösten 2016.

Yles förvaltningsråd anser att en förhandsprövning är motiverad, även om utvecklingen av de regionala webbsidorna inte är en sådan ny och betydande tjänst som enligt Yle-lagen nödvändigtvis behöver förhandsprövas. Utifrån de erfarenheter detta förfaringssätt medför kan förvaltningsrådet i fortsättningen överväga i vilken mån utvecklingen av tekniska tjänster behöver förhandsprövas.

Utöver detta beslöt förvaltningsrådet om att inleda förhandsprövning av personifieringen av Yles tjänster som ett allmänt servicekoncept.

Förhandsprövningen bereds av sakkunniga som förvaltningsrådet utsett, advokat Ilkka Aalto-Setälä vid Advokatbyrån Borenius Ab och professor Hannu Nieminen.

I samband med förhandsprövningen begärs utlåtanden från konkurrenter på marknaden för regionala nyheter, kunder, intresseorganisationer inom branschen samt Konkurrens- och konsumentverket och Kommunikationsverket.

Enligt lagen om Rundradion Ab ska förhandsprövning göras av sådana nya tjänster eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. Förhandsprövningen görs av förvaltningsrådet och inom ramen för den granskas vilken betydelse den planerade tjänstehelheten har ur ett public service-perspektiv och vilken helhetsverkan den har på marknaden och konkurrensen.

Mera information om förhandsprövning och lämnandet av utlåtanden: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/06/forhandsprovning-av-betydande-tjanster

Förvaltningsrådet fattar beslut om utvecklingen av de regionala nyheternas webb- och personifieringstjänster på sitt möte i april.

För mera information:
Kimmo Kivelä, Yles förvaltningsråds ordförande, tfn 09 43 23 075