Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om inneluften i Sjundeå kan dröja länge

Den finskspråkiga skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå
Det kan hända att en del av eleverna kan återvända till Päivärinteen koulu i höst om Sjundeå kommun beslutar sig för att inte renovera hela fastigheten. Den finskspråkiga skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå Bild: Yle/Veronica Montén päivärinne

Politikerna i Sjundeå måste fatta beslut om lösningsmodeller för problemen med inomhusluften i skolorna före kommunalvalet, säger kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP). Andra politiker tror inte att det lyckas, utan vill gå långsamt fram så att man inte fattar fel beslut.

Tjänstemän och politiker i Sjundeå grubblar på vad det kan bero på att inneluften är dålig i alla skolor, några daghem, tandvården och hälsostationen. De gör också mycket för att få fram lösningar så att luften i byggnaderna är frisk.

I Sjundeå kartlägger nu alla sektorer sina byggnader och de behov som finns. Merja Laaksonen (SFP), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att tjänstemännen sedan kommer med olika lösningar så att politikerna kan fatta beslut.

Inneluften ska debatteras i aftonskola

Partierna har ännu inte diskuterat sinsemellan om inneluftsproblemen eftersom det inte finns några förslag att ta ställning till, säger Merja Laaksonen.

- Diskussioner om inneluften har mest skett på nämndnivå.

Situationen i byggnaderna i Sjundeå just nu

Päivärinteen koulu:

Kommunen har gjort undersökningar om man kunde fortsätta med en lättare renovering av Päivärinteen koulu.

Då skulle man bland annat skjuta upp förnyandet av yttertaket och fönstren till ett senare skede.

Dessutom undersöker kommunen ännu möjligheten att fortsätta skolverksamheten i endast den så kallade stenskolan. Det skulle innebära att man ännu inte reparerar måltids- och idrottsrummen.

Det här betyder att förskolan och klasserna 1-3 skulle finnas i Päivärinteen koulu. Eleverna måste då äta i klassrummen och matutdelningen och transporten kräver byggande av hissar. Om kommunen väljer att göra så här så innebär det att man inte kan ha gymnastik inomhus.

Aleksis Kiven koulu:

Eleverna i Aleksis Kiven koulu flyttar antagligen till en barack på åkerområdet norr om sportplanen.

Det billigaste alternativet för kommunen är att skolbaracken byggs i en plan vilket innebär att byggnaden skulle bli 120-150 meter lång.

Sjundeå svenska skola:

Testrummets golv har torkats, jämnats ut och belagts med samma golvmaterial som använts i korridorerna i den nya delen.

Man bestämde sig för att använda klinkers som golvmaterial eftersom detta material använts redan i åratal och korridorerna i skolan inte haft samma problem som klassrummen.

Testrummet rengörs genom fullständig städning så att allt damm och motsvarande partiklar som uppstått i samband med rivningen, torkningen och reparationen avlägsnas från alla ytor innan rummet tas i bruk.

Arbetena framskrider rum för rum i den södra längan. Fuktigheten mäts efter torkningen av en utomstående aktör. Det här görs för att det inte ska finnas fukt i konstruktionerna då ytmaterialen installeras.

För skolans äldre del görs undersökningar för att reparera de isoleringar som är otillräckliga.

Tandvården:

Kvaliteten på inomhusluften i ett vårdrum försämrades på grund av tätningsåtgärderna.

Rummet har tagits ur bruk och innertakets konstruktion har öppnats. I konstruktionerna hittades ett öppet luftväxlingsrör som fört in obegränsat med luft till rummet.

Då reparerades också den bristfälliga ångspärren.

Kommunen fortsätter att göra tätningsarbeten i tandvårdens nuvarande lokaler. Det betyder att innertakets konstruktioner öppnas och tätningsarbeten görs rum för rum. Samtidigt överväger man om det finns ersättande lokaler.

Toukola förskola och daghemmet Lilla Alexis:

Bristerna i ångspärren har korrigerats och fogarna i golven har tätats i varje rum. Fönstren har reparerats och det dåligt fungerande avloppet reparerades i början av januari.

Men reparationerna har inte avlägsnat problemet med inomhusluften. Mögelhundar har därför besökt lokalerna och gjorde flera fynd högre upp, vilket tyder på problem i utrymmet ovanför innertaket. Luftrenare placeras i lokalerna.

Hälsostationen:

Man fortsätter att göra tätningar i fysioterapiavdelningen. Byggnadens sockellösa krypgrund har rengjorts och täthetsprover har gjorts.

Då hittade man stora täthetsproblem i bottenbjälklaget. De ställen som läcker kommer att tätas och i krypgrunden kommer man att mekaniskt åstadkomma undertryck.

Laaksonen efterlyser en aftonskola i mars eller april där alla partier samlas för att diskutera då det finns modeller på olika lösningar.

Merja Laaksonen säger att det blir frågan om stora renoveringar. Det kan till och med hända att en del av Aleksis Kiven koulu måste rivas.

- Jag har ändå svårt att tro att en så pass ny byggnad inte går att renovera.

Moduler är en annan lösning som Sjundeå kommer att vara tvungen att ta till, säger Laaksonen. Eleverna i Aleksis Kiven koulu flyttar antagligen in i en tillfällig barackskola på åkerområdet norr om sportplanen.

Kommunen undersöker också om det går att göra en lättare renovering av Päivärinteen koulu. Tanken är att ha förskolan och årskurserna 1-3 i den så kallade stenskolan.

Det är inte klart var årskurserna 4-5 skulle vara. I dag är hela Päivärinteen koulu i Sjundeå svenska skola.

"Politikerna måste vara försiktiga"

Arja Alho (SDP), kommunfullmäktiges ordförande, funderar på om Sjundeå kommun borde satsa på något nytt där man kombinerar skola med bibliotek och en möjlighet att arbeta på distans.

- Vi borde kanske fundera på en sådan lösning oberoende av de problem vi har. Vi måste hitta nya och energisnåla lösningar som vi sedan kan förmedla till andra kommuner som har samma problem med inneluften som vi har.

Vesa-Matti Louekoski (Saml) säger att Sjundeåpolitikerna måste vara mycket försiktiga innan de fattar beslut om vilka lösningar som är de rätta för att komma åt problemen med inomhusluften.

- Det är viktigt att vi får olika förslag att ta ställning till.

Experter är billiga i längden

Vänsterförbundaren Antero Honkasalo säger att det inte är lätt att hitta en lösning på problemen i Sjundeå. Han vill vänta på vad tjänstemännen och andra experter har att säga innan han själv funderar på hur problemen ska lösas.

- Men det är helt klart att det måste fattas beslut som gör att problemen inte uppstår igen.

Honkasalo har ändå ett förslag: Sjundeå kommun måste anställa tillräckligt många egna sakkunniga då renoveringarna inleds.

- Experter är rätt billiga jämfört med vad det kostar då byggnaderna inte längre går att använda.

Laaksonen: nuvarande fullmäktige måste fatta besluten

Merja Laaksonen vill att nuvarande fullmäktige fattar beslut om hur kommunen ska reda upp de olika problemen med inneluften. Det är kommunalval den 9 april och nya fullmäktige tillträder i juni.

- Vi ska inte överlåta de här problemen till nya fullmäktige, det är på sätt och vis vårt ansvar att fatta beslut. Om det är många nya personer i fullmäktige så har de kanske inte den kunskap om problemen som vi har. Det skulle vara fel mot dem, säger Merja Laaksonen.

Varken Arja Alho, Vesa-Matti Louekoski eller Antero Honkasalo anser att det är möjligt att fatta ett helhetsbeslut om inneluften i de olika byggnaderna innan det nya fullmäktige tillträder.

- Vi kan ge riktlinjer, men detaljerna måste lösas av nya fullmäktige, säger Alho.

Louekoski anser att beredningen och beslutsfattande måste få ta tid, vilket betyder att det är nästa fullmäktige som fattar de avgörande besluten.

- Problemen brukar uppstå på nytt om man fattar förhastade beslut och det leder till onödiga utgifter.

Honkasalo tror inte heller att alla sektorernas utredningar hinner bli färdiga så att politikerna kan fatta beslut före kommunalvalet.

Ingen förstår vad som hänt i Sjundeå

Situationen är bedrövlig, säger Merja Laaksonen och Antero Honkasalo.

- Det måste ju vara fel i byggföretagens verksamhet, funderar Laaksonen. Problemen beror säkert också på att kommunerna mer eller mindre är tvungna att välja den billigaste offerten, vilket inte alltid är bra med tanke på kvaliteten.

Honkasalo funderar på om byggfirmor bygger offentliga lokaler sämre, eller om det är kunskap som saknas.

Laaksonen räknar också upp brister i övervakningen och i underhållet av byggaderna.

- Det här är en trend som gäller alla kommuner, inte bara Sjundeå.

För fyra år sedan var Antero Honkasalo en av dem som lämnade in en motion där man efterlyste en plan för de kommunala byggnaderna.

- Vi ville veta i vilket skick byggnaderna är och hur renoveringsplanen ser ut. Svaret var att allt är i skick.

Antero Honkasalo efterlyser nu åtgärder från Miljöministeriets sida eftersom det här är frågan om problem som uppstår i hela landet.

Läs mera:

Ytterväggarna förstörda i Aleksis Kiven koulu i Sjundeå

Ytterväggarna på den gamla delen av Aleksis Kiven koulu i Sjundeå måste rivas. Fasaden på den nya delen är också skadad, men kan renoveras. Det skriver FCG i en rapport där man undersökt vad problemen med inneluften kan bero på.

Läs också