Hoppa till huvudinnehåll
Ämnessidans huvudbild för Abimix

Engelska, kort lärokurs, studentexamensproven 2017

Abimix grafik för studentexamensproven i engelska
Abimix grafik för studentexamensproven i engelska Bild: Yle/Oliver Ström engelska,abimix

Studentexamensproven i kort engelska 2017, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Vår

Hörförståelseprovet


Hörförståelseprovet i kort engelska våren 2017
Flervalssvaren till hörförståelseprovet, våren 2017
Produktiva svaren till hörförståelseprovet, våren 2017

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Skriftliga provet

Skriftliga provet i engelska, kort lärokurs, våren 2017
Flervalssvaren till det skriftliga provet, våren 2017
Produktiva svaren till det skriftliga provet, våren 2017

Öva dig genom att göra studentexamensprovet

Höst

Hörförståelseprovet

Hörförståelseprovet i kort engelska hösten 2017
Flervalssvaren till hörförståelseprovet, hösten 2017
Produktiva svaren till hörförståelseprovet, hösten 2017

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Skriftliga provet
Skriftliga provet i engelska, kort lärokurs, hösten 2017
Flervalssvaren till det skriftliga provet, hösten 2017
Produktiva svaren till det skriftliga provet, hösten 2017

Öva dig genom att göra studentexamensprovet