Hoppa till huvudinnehåll

Lagutskottet: Medborgarinitiativet mot könsneutrala äktenskap bör förkastas

Hand i hand
Hand i hand Bild: Yle könsneutralt äktenskap,homosexuella

Medborgarinitiativet om att häva den kommande könsneutrala äktenskapslagen ska förkastas, säger riksdagens lagutskott i ett betänkande.

Lagutskottet är inte enigt i frågan. Det är riksdagen som ska ta ställning till betänkandet och fatta ett beslut.

Medborgarinitiativet gick ut på att annullera det beslut som fattades under förra valperioden. Beslutet innebar att äktenskap ska vara möjligt också för samkönade par.

Som bakgrund till sitt betänkande nämner lagutskottet att riksdagen bör vara konsekvent i sitt lagstiftande arbete, speciellt när det gäller centrala juridiska institutioner som till exempel äktenskapet.

Den könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft i mars 2017

Riksdagen godkände för ett år sedan de förändringar i andra lagar som den könsneutrala äktenskapslagen förutsätter.

Lagpaketet godkändes med 106 röster för och 42 mot. En del av regeringens ledamöter röstade mot förslaget, medan merparten av oppositionen stödde ändringarna.

Lagändringarna träder i kraft i mars 2017.

I och med ändringarna kan ett registrerat parförhållande omvandlas till ett äktenskap via en anmälan. Samtidigt upphör registreringen av nya parförhållanden helt. Registrering har inneburit att paret har haft samma juridiska rättigheter som gifta par.

Den nya lagen innebär bland annat att samkönade par får rätt till adoption och gemensamt efternamn. Tidigare har det varit så att bara den ena parten i ett registrerat parförhållande får adoptera och att paret måste anhålla om att få använda samma efternamn.

Lagen om könsneutrala äktenskap leder inte automatiskt till kyrkbröllop. Kyrkan får fortsättningsvis själv välja vem den välsignar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes