Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgsföräldrar får betala om de glömmer att annullera dagisplats för sommaren

Daghemmet Skogsgläntan i Ekenäs.
Juli är alltid avgiftsfri månad om barnet är inskrivet i den småbarnspedagogiska verksamheten hela året. Daghemmet Skogsgläntan i Ekenäs. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Raseborg,Ekenäs,daghem,skogsgläntan

Raseborg inför en straffavgift för föräldrar som glömmer att meddela att deras barn inte kommer till daghemmet på sommaren.

Juli månad är alltid avgiftsfri om barnet är inskrivet i den småbarnspedagogiska verksamheten hela verksamhetsåret.

Staden fakturerar hälften av månadsavgiften om barnet inte behöver daghemsvård i juli och föräldrarna har glömt att meddela det.

För barn utan avgift uppbärs hälften av minimiavgiften.

Föräldrarna kan få ytterligare en avgiftsfri månad om barnet är borta från daghemmet hela juni och juli. Om föräldrarna inte meddelar att barnet är borta både juni och juli får de betala halva månadsavgiften också för juni månad.

Raseborgs bildningsnämnd tog ställning till ärendet på sitt möte i går (14.2).

Artikeln har uppdaterats med en precisering att halva avgiften för juni också kan uppbäras om föräldrarna inte annullerar daghemsplatsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland