Hoppa till huvudinnehåll

Året på Yle 2016: OS i Rio, regional radioteater och 90-årsjubileum tillsammans med finländarna

Yles programledare under OS i Rio
Olympiska sommarspelen i Rio 2016 var en de största satsningarna. Yles programledare under OS i Rio Bild: Yle Bildtjänst/Jyrki Valkama Rio de Janeiro (stad),Olympiska sommarspelen i Rio 2016,Yle

De största satsningarna på Yle år 2016 var sommar-OS i Rio, avtalet om öppnandet av radio- och tv-drama-arkiven på Yle Arenan samt ett rikligt utbud inhemska naturprogram.

Med kampanjen Helt knäpp (Sekasin) hjälpte Yle i samarbete med förbunden för mental hälsa unga som lider av psykisk ohälsa.

På hösten firade Yle sin 90-åriga resa tillsammans med finländarna. På webbsajterna Mitt.Ditt.Vårt och Sinun tarinasi inkom sammanlagt över 1700 Yle-minnen och berättelser från finländarna.

Under året förbereddes också innehåll för jubileumsåret Finland 100. I början av år 2017 publicerar Yle Sápmi Ealli arkiiva – ett levande arkiv på tre samiska språk.

De mest betydande riktlinjerna visavi Yles verksamhet och framtid var den parlamentariska arbetsgruppens utredning över Yles uppdrag, finansiering och ställning. Arbetsgruppen ålägger bland annat Yle att betydligt öka mängden inköp av program och tjänster utifrån.

Plock från innehållen 2016:

  • Yle förmedlade sommar-OS i Rio de Janeiro första gången som dygnet-runt tv-sändningar på finska och svenska. Sportredaktionerna förmedlade också fotbolls-EM i Frankrike.
  • Under turnén Radioteatteri liikkeellä gjorde Yle 10 hörspel tillsammans med olika teatrar runtom i landet.
  • Dokumentärserien om klassisk musik, Klassiska Finland, var ett stort mångmedialt kulturprojekt.
  • I temat Naturåret ingick bland annat Kimmo Ohtonens Katoava Pohjola och den nya serien Eränkävijät. Kampanjen En miljon fågelholkar gjordes i samarbete med finländarna.
  • Yle Vega förnyades, mängden nyheter och regionalt innehåll ökade på radiokanalen.
  • Den pedagogiska helheten Digitreenit publicerades på webbplatsen Oppiminen, med målet att stärka medborgarnas medie- och digikunskaper.
  • Kriminalserien Sorjonen och Korpelan kujanjuoksu bjöd på starkt inhemskt tv-drama. Sorjonens visningsrätter hade i början av 2017 redan sålts till nästan 40 länder.
  • Nya format utvecklades, så som äventyrsserien för unga, Heroes of the Baltic Sea, som förenar drama och reality.

Över en miljon starter dagligen på Yle Arenan

Yle nådde dagligen i medeltal nära tre miljoner finländare via tv, knappa två miljoner via radio och en dryg halv miljon på webben. Räckvidden för tv steg en aning, medan räckvidderna för radio och webben å sin sida sjönk en aning.

Yle Profil erbjuder en smidigare användning av Yles tjänster och i slutet av året hade redan över 500 000 finländare skapat sig en egen Yle Profil.

Finländarna gav Yles betydelse i den egna medieanvändningen betyget 7,1 och Yles samhälleliga betydelse betyget 8 på skalan 1-10.

Yle TV1 var alltjämt den mest sedda tv-kanalen och Yle Radio Suomi den mest lyssnade radiokanalen. Yle Arenan utsågs redan för fjärde gången till det mest ansedda inhemska webbvarumärket.

Årets mest sedda tv-program var festmottagningen på självständighetsdagen, som slog publikrekord med över 2,6 miljoner tittare. De mest lyssnade musikprogrammen i radio, som Onnen sävel och Iskelmäradio hördes av nästan en halv miljon finländare. På webben var det mest sedda innehållet barnanimationen Vov-patrullen, vars populäraste avsnitt hade 200 000 tittare. Resultat- och programinformationen från OS i Rio var de mest lästa webbinnehållen.

Mera publikdata finns i översikten Yles kundrelationer.

Ekonomin i balans

Yles omsättning var totalt 470,9 miljoner euro. Jämfört med året innan innebar det en ökning på 0,7 procent.

Yles intäkter var totalt 473,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 1,2 miljoner euro jämfört med året innan. Yleskattens andel av de totala intäkterna var 97,6 procent, dvs 461,8 miljoner euro. Summan var densamma som året innan.

Bolagets kostnader och avskrivningar var sammanlagt 476,1 miljoner euro, en ökning med 7,6 miljoner euro jämfört med 2015. Personalkostnaderna uppgick till 232,1 miljoner euro. Upphovsersättningarna var 82,0 miljoner euro. Det här innebär en ökning på 7,8 miljoner euro jämfört med året innan, vilket i huvudsak beror på upphovskostnader från sportevenemang.

Kostnader för visningsrätter av inhemska inköpta program var 23,6 miljoner euro och utöver detta betalade Yle sammanlagt 32 miljoner euro för musikupphov och övriga programrättigheter.

Räkenskapsperiodens förlust var 2,9 miljoner euro – resultatet för året innan var en vinst på 1,3 miljoner. Enligt förvaltningsrådets riktlinjer ska variationerna i bolagets årliga resultat jämna ut varandra. Behovet av variation beror i huvudsak på de stora sportevenemangen som återkommer vartannat år.

Årsverkena uppgick sammanlagt till 3 490, vilket är 65 färre än året innan.

Styrelsen godkände bolagets bokslut och Corporate Governance-rapport 16.12.2017. Yles förvaltningsråd behandlar bokslutet 8.3.2017. Förvaltningsrådet lämnar sin berättelse om bolagets verksamhet år 2016 till riksdagen i april.

För mera information:
Verkställande direktör Lauri Kivinen, tfn 09 1480 5003

Edit 17.2.: fotbolls-EM i Frankrike